Mülakat Soruları

2017 Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları-3

2017 Müdür, Müdür Baş Yardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı mülakat sınavlarında çıkan sorulardır.

1-657 ye göre memurluktan çıkarılan memurun görevden çıkarılma süresi ( 6 ay )

2- 222 kanununa göre ilk öğretime başlama ve bitirme yaşı kaçtır? ( 6-13)

3-Osmanlı ve haçlıların ilk savaşı ( sırpsındığı )

4-Mustafa Kemal e başöğretmenlik hangi talimatname ile verildi ( millet mektepleri talimatnamesi )

5-Mimar Sinan’ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri? (çıraklık Şehzade camii, kalfalık Süleymaniye Camii,  Ustalık Selimiye Camii)

6-Amasya genelgesinin önemi nedir? (Amasya genelgesi ile kurtuluş savaşının gerekçeleri ortaya çıkmıştır )

7-Özel okul ve yurt açma kapatma denetleme milli eğitim hangi müdürlüğü tarafından yapılır? (Özel Öğretim Müdürlüğü)

8-Türk Tarih Kurumunun ilk başkanı kimdir? (Mehmet Tevfik Bıyıklıoğlu)

9-Şeyh Said ayaklanmasıyla hangi parti kapatılmıştır? ( Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası)

10-En ince kadın sesi nedir? (Soprano)

11-İsmet İnönü Yunanlılarla hangi cephede savaşmıştır? (Batı Cephesinde)

12- “Şermin” ve “Rübab-ı Şikeste” kimin eserleridir? (Tevfik Fikret)

13- Cumhurbaşkanlığında çalışan memurlara cezayı kim verir? (Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri)

14-Memurun kasten verilen görevi yerine getirmemesi durumunda hangi ceza verilir? (Aylıktan kesme)

15- Türkler’in Anadolu’ya yaptığı ilk Türk alınlarını kim yaptı? (Hunlar)

16-Medeni kanun hangi tarihte kabul edilmiştir? (17 Şubat 1926)

17-Çocuğunu okula göndermeyip dershaneye gönderen veliye verilen para cezası (en az 400 en çok 1000)

18- Tandoğan Meydanı’nın şimdiki ismi nedir? (Anadolu Meydanı)

19-5018 sayılı kamu mali yönetimi kanununa göre kamu zararı ilgiliden ne zaman tahsil edilir? (karar kesinleştikten sonraki ilk ay başlar )
20- Kimse zorla çalıştırılamaz hükmü T.C. anayasanın hangi hak ve görevlerindendir? (kişinin temel hak ve görevleri )
21- İslam dünyasına hakaret eden ve Fransa’da 12 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına sebep olan derginin adi nedir? (charlie hebdo)
22- Gensoru verilebilmesi için kaç milletvekilinin imzası gereklidir? (20 milletvekili)

23-Toplu sözleşmede uyuşmazlık durumunda nereye başvuru yapılır? (kamu görevlileri hakem kurulu heyetine)

24-Sivas kongresinde en çok tartışılan konu nedir? (Manda ve himaye)

25- TL’den 6 sıfır hangi yıl atılmıştır? (2005)

26-Yurt dışında görevli memurlardan görev haysiyetini zedeleyici davranışları hangi ödevle ilgilidir? (yurt dışı ödev ve sorumluluk)

27- Sakarya meydan Muharebesinde genel kurmay başkanı kimdi ( Mareşal Fevzi Çakmak)
28- İlk realist roman (araba sevdası)
29-Neolitik dönemde Anadolu’daki ilk yerleşim( köyü) neresidir? (Çatalhöyük)

30-Atatürk 1919 da Samsun a hangi görevle gitmiştir? (Yıldırım Orduları komutanı)

31-Uygurlara ait destanlar? (Türeyiş, Göç)

32-OHAL kaç ayı geçmeyecek şekilde uzatılabilir? (4 ay)

33-HSK kaç üyeden oluşur? (13)

34-Abaküsü hangi medeniyet bulmuştur? (M.Ö. 3000 Çinliler)

35-Cumhurbaşkanına soruşturma nasıl açılır? (Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tam sayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.)

36-SSCB tarafından 1949 yılında NATO’ya karşı kurulan kuruluşun adı nedir? (Varşova Paktı)

37- İlk yerli tiyatro? (Şinasi – Şair Evlenmesi)

38-Ceza hukukunu hangi tarihte hangi devletten aldık? (1926 İtalya)

39-15 mayıs tarihinde sendikalar 5 işgünü içinde üye sayısını doldurdukları tutanağı hangi bakanlığa vermeleri gerekir (Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı)

40- Uygulama bahçesi en az en fazla ne kadar olabilir? (En az 2 en fazla 10 dekar)

41- “Kitabı Bahriye” nin yazarı kimdir? (Piri Reis)

42- Sendikalar kapanınca mal varlıkları nereye aktarılır? (Hazineye)

43-Balkan savaşı sonucu Sırplarla yapılan antlaşma nedir? (İstanbul Antlaşması)

44-Dünyanın en derin gölü hangisidir? (Baykal )

45-Usulüne uygun istifa eden memurun dönmesi için gerekli süre nedir? (6 ay)

46-Optik ilminin kurucusu kimdir? (İbn-i Heysem)

47-Dünyanın en büyük teleskobu hangi ülkededir ismi nedir? (Çin-FAST)

48-5018 e göre ek ödenek yüzde kaçtır? (%2)

49-Özel eğitim kurumları onaylanmayan işlemleri için kaç günde nereye itiraz ederler ? (15 gün içimde MEB itiraz ederler.)

50-Sanayi devrimi ilk hangi ülkede yapılmıştır? (İngiltere)

51-Milli sınırlar ilk defa hangi kongrede dile getirildi ? (Erzurum kongresi )

52-5018 kanuna göre bütçeyi kim hazırlar? (Maliye bakanlığı )

53-Amerika da 11 eylülde yıkılan ikiz kuleler hangi şehirdeydi? (New York)

54-Öğretmenin kaç günlük raporundan sonra maaş kesinti olur? (7)

55-Osmanlı’nın toprak kaybettiği ilk antlaşma hangisidir? (Karlofça)

56-2.Meşrutiyet hangi padişah zamanında ilan edildi? (2.Abdülhamit)

57-İlköğretimi zorunlu hale getiren padişah kimdir? (2.Mahmut)

58- Musul’u hangi ayaklanma sonrasında kaybettik? (Şeyh Said İsyanı)

59-Voleybolda aynı takımda olup farklı forma giyen oyuncuya ne denir? (Libero)

60-222 sayılı kanuna göre devamsızlık yapan öğrencinin velisine 15 TL para cezasını kim verir? (mulki amir)

61-İslamiyet öncesi Türklerde ölenin ardından yapılan törenlerde söylenen şiire ne ad verilir? (sagu)

62-Kafkas cephesini kapatan antlaşma hangi antlaşmadır? (Brest litovks)

63-222 ye göre okul bahçesinden elde edilen para ne yapılır? (okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere köy bütçesine gelir kaydedilir)
64-Görevde kalmasında mahsur görülen memur ne yapılır? (Soruşturmanın güvenliği açısından açığa alınır)

65-Bir öğrencinin rehabilitasyona gidebilmesi için % kaç engelli olmalı? (%20)

66-Aylıktan kesme cezası alan memurun disiplin cezası ne zaman özlük dosyasından silinir? (10 yıl)

67-Harf Devrimi ne zaman yapıldı? (1928)

68-İlk psikolojik romanımız nedir ? (Eylül)

69-AB ye başvurmak isteyen ülkeler ilk nereye başvuru yapar? (AB KONSEYİ)

70-Hangi memurlar yerlerine atanacaklar gelip işe başladıkça görevlerini bırakamazlar? (OHAL’de istifa edenler ve Devir teslimle yükümlü olanlar)

71-Beyaz Gemi kimin eseridir ? (Cengiz Aytmatov)

72-Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak; (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)

73-Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek; Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek; (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)

74-Yeni Türk Devleti’nin İlk Anayasası 1921 anayasasının adı nedir? (Teşkilat-ı Esasi)
75-Celali takvimini kullanan ilk Türk Devleti hangisidir? (Büyük Selçuklu Devleti)

76-Genelkurmay Başkanı nerede yargılanır ( Anayasa Mahkemesi – Yüce Divan-)
77-Adli mahkemelerdeki davalarında kanunlarda yeri olan bu davalarda son incelemeyi yapan birim? (YARGITAY)
78- by Bye Türkçe ” ” Türkçe giderse Türkiye Gider” kitaplarının yazarı kimdir? (Oktay Sinanoğlu)
79- 1. Dünya savaşını itilaf devletlerinin yenmesini sağlayan en önemli neden? ( ABD nin savaşa girmesi)

80-Birleşmiş milletler eğitim bilim ve kültür örgütünün adi nedir? (UNESCO)

81- Meb in bilimsel danışma mercii hangisidir? (talim terbiye kurulu)

82- Kazım Karabekir Ermenilere karşı hangi cephede ? (Doğu cephesi)

83- İlk MEB şurası hangi tarihte toplanmıştır? (1921)

84-1 Mayıs resmi olarak ne zaman kutlanmaya başladı? (2009)

85-Bilgi Edinme Danışma Kurulu’nun 3 ilkesi vardır eşitlik açıklık diğeri nedir?  (Tarafsızlık)

86-Anayasa mahkemesi üyeleri en az kaç yıl kamu hizmetinde çalışmış olmalıdır? (20 yıl)

87- Kafkas Esiri kimin eserleridir? (Puşkin)

88- Öncüpınar Sınır kapısı hangi komşumuzla? (Suriye)

89-

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı