Mülakat Soruları

2017 Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları-4

2017 Müdür, Müdür Baş Yardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı mülakat sınavlarında çıkan sorulardır.

1-Askerliği biten öğretmen kaç gün içinde başlar? (30 gün)

2- 2018 dünya futbol şampiyonası hangi ülkede yapılacaktır? (Rusya)

3- Türkçeyi doğru ve güzel konuşmak hangi öğretim kademesinde yer almaktadır? (Okul öncesi)

4- Çanakkale Şehitleri anma günü ilk kimin dönemi başladı? (İsmet İnönü)

5- Valileri kim soruşturur? (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili )

6-Türk ceza kanunu tarihi? (1926)

7-“Altın Işık” , “Yeni Hayat” eserlerinin yazarı kimdir? (Ziya Gökalp)

8-Celali takvimi ne zaman kullanılmıştır? (1079)
9- 2013 kültür başkenti neresidir? (Eskişehir)
10-Hakimler ve savcılar kime karşı sorumludur?
11- UNESCO açılımı nedir? (Birleşmiş milletler bilim,kültür teşkilatı)

12- Peygamberimiz i hicrette evinde ilk misafir eden sahabe? (Ebu Eyyüb el Ensari)
13-Amirleriyle kavga eden fiili tecavüzde bulunan memura ne ceza verilir? (Devlet memurluğundan çıkarma)
14-İç denetim kurulu kime bağlı? (Maliye Bakanlığı)

15-Müslümanların ilk kıblesi neresidir? (Mescidi Aksa)

16-İlkokul idarecisi kaç saat ek ders alır? (24)

17-Sendika yöneticileri kaç saat izinlidir? ( İlçe ve İşyeri temsilcileri haftada 4 saat, yönetim kurulu üyeleri ve şube yönetim kurulu üyeleri haftada 1 gün)

18-F klavyeyi kim bulmuştur? (İhsan Sıtkı Yener)

19-Yazıyı ilk bulan medeniyet? (Sümerler)

20-Cumhurbaşkanı hangi durumlarda seçimleri bir yıl geriye atar? (OHAL ve Savaş halinde)

21-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre İl ve ilçe idare kurul kararları aleyhine itiraz hangi mercilere yapılır?  (İlçe idare kurulları kararları aleyhine il idare kurullarına, il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine Danıştay’da ilgililer tarafından Danıştay Kanununa göre itiraz olunabilir.)

22-Avrupa birliğinin başkenti neresidir? (Brüksel)

23-TBMM tarafından gönderilen dilekçeye cevap kaç günde verili? (30)

24- Sendika disiplin kurulu kaç kişiden oluşur? (3-5)
25- Sinekli bakkal,ateşten gömlek kimin eseridir? (Halide Edip Adıvar)
26- Ermenilerin doğuda devlet kurmasını engellemek amacıyla kurulan cemiyet? (Doğu Anadolu müdafaai hukuk cemiyeti)

27-Mustafa Kemal “hattı müdafaa yoktur….”sözünü hangi savaşta söylemiştir ? (Sakarya)

28-Karamazov Kardeşler kimin eseridir? (Dostoyevski​)

29-222 ye göre bir öğretim yılı ne zaman biter. (son sınıf öğrencilerinin sınavlarının bittiği tarihte)

30-5018 e göre orta vadeli malı planı maliye Bakanlığı’nın hangi kurulu yapar(yüksek planlama kurulu)

31-HSK üyeleri kaç yıllığına seçilir? (4)

32-Olağanüstü hallerde kamu personeline kaymakam kaç gün izin verebilir? (8 gün)

33-Sporda derecenin daha üstünün yapılmasına ne denir? (Rekor)

34-Atatürk ün Trablusgarp savaşında hangi lakaplı isimle katılmıştır ? (Gazeteci Şerif)

35-Türkiye’nin il madalya aldığı olimpiyat kaç yılı ve yeri? (1936 Berlin- Ahmet Kireççi.(Güreş) Bronz madalya)

36- Muhtarlar kaç gün içinde ilce MEM’e zorunlu eğitim cağına girmiş öğrenci listesini verir? (15)

37-Uluslararası adalet divani merkezi Ülke-Şehir? (Hoolanda/Lahey )

38-Cumhurbaşkanı hangi kanunu geri gönderemez? (Bütçe)

39- Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödüllerinde sosyal bilimler alanında ödül alan kişi? (Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat)

40-Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenci sayısı? (%3)

41-İkinci nükleer santral nerede kurulacak ? (Sinop)

42-Khk çıkarma yetkisi kime aittir? (Bakanlar kurulu)

43-Aşk, ayrılık konu alan divan edebiyatı şiir türü? (Gazel)

44-Sergüzeşt kimin eseridir? (Sami Paşazade Sezai)

45-222 sayılı kanuna göre veli öğrencinin devamsızlığını kaç günde okula bildirmeli? (3 gün)

46-Atatürk’ün okuduğu okullar?

  1. Mahalle Mektebi.
  2. Şemsi Efendi Okulu.
  3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi.
  4. Selanik Askeri Rüştiyesi.
  5. Manastır Askeri İdadisi.
  6. Harp Okulu.
  7. Harp Akademisi.

47-GATA ‘ nın yeni ismi nedir ? (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

48- Müsteşarın hazırlık soruşturmasını kim yapar? (Yargıtay Baş savcısı)
49-TBMM hangi durumda 4 aylık süre şartını aramaz? (savaş halinde)
50-Lozan dan sonra Atatürk ün kurduğu parti? (Cumhuriyet Halk Firkasi)
51- “Meyhane” “Nano” kimin eseridir? (Emile zola)

52-Anayasa Mah. Kanunları hangi açılardan inceler ve denetler? (şekil yönünden)
53- 1739 sy. Meb. Kanuna göre Öğretmen yüksekokulu nasıl kurulur? (yüksek öğretim birimi önerisiyle bakanlar kurulu onayıyla)
54-Fatih Harbiye’nin yazarı kimdir? (Peyami safa)
55- Musul hangi tarihte işgal edildi? (1918)

56-Müslümanların ilk hicret ettiği yer? (Habeşistan)
57-Yeni Türk devletinde kredi sağlamak amacıyla kurulan ilk banka.(iş bankası)

58-Mukaddime kimin eseridir? (İbn-i Haldun)

59-Bilgi edinme kanununa göre bilgiye erişim kaç gündür (15)

60-İl idaresi kanununa göre ilde ve merkez ilçede görev yapan memur ile ilgili soruşturma iznini kim verir? (Vali)
61-222 sayılı kanuna göre öngörülen para cezalarını kim verir
62-Yeni kurulan Türk devletinde toplumsal eşitliği sağlamak için yapılan inkılapların genel adı nedir? (Halkçılık)
63-Kurtuba Gırnata günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir geçmişte hangi devlete ait şehirlerdir? (Emevi-İspanya)

64-İl/ilce mem den gelen yazı zamanında cevaplanmazsa nasıl bir yol izlenir? (Tekit yazısı yazılır)
65-İl/ilce emrine atanan öğretmenlerin görevlendirmesini kim yapar? (Mülki amiri ve ya vali)
66- Bilgisayarda kopyalama işleminin kısayolu nedir? (Ctrl-C)
67-Temsil heyeti nerede oluşturulmuştur? (Erzurum Kongresi)
68-Bilgi edinme Kurulu nereye bağlıdır? (Başbakanlık)
69-Kutul Amare nin tarihi? (29 nisan 1916)
70-Dede Korkut Hikayelerini Mart 2015 döneminde yeniden kitaplaştırarak kültürümüze armağan eden kurumun adı nedir? (TOBB)

71-Osmanlı’da Mısır valilerine verilen isim ? (Hidiv)

72-Doğu roma imparatorluğunu vergiye bağlayan hükümdar kimdir? (Atilla)
73- Saltanatın kaldırılmasına rağmen halifelik neden sonra kaldırılmıştır? (Toplumun buna hazır olmaması)
74- Bilgi edinme kanununa göre kaç gün içinde bilgi edinilir? (15 gün)
75- 657 dmk memur kaç yıl ceza almazsa bir kademe ilerler ? (8 yıl)
76- 5 aralık 2010 da 33 kişinin 69 gün sonra kurtarıldığı maden kazası hangi ülkede olmuştur?(Şili)
77-En uzun anayasamız hangisidir?(1924)
78-Kuvayı milliye güçleri fransız ve ermenilerle kurtuluş savaşında hangi cephede savaşmışlardır?(güney cephesi)

79-Cumhurbaşkanı uluslararası antlaşmaları hangi yetkisi kapsamında imzalar? ( yürütme)
80- Talim terbiye kurul üyeleri kaç yıllığına görev yapar ? (4)
81- İlk savaş tankımızın ismi nedir? (altay)
82-222 sayılı kanunla okula gelmeyen öğrenciye kesilen 15 TL lik cezaya rağmen yine gelmezse kaç TL ceza kesilir? (500)
83-5580 sayılı Özel öğretim kurumları kanununa göre bir öğretmen kadrosu dışında ki bir özel okulda ne kadar ek ders alabilir?(8 saat)
84-Manyas golü ,kuş cenneti hangi coğrafi bölgemizdedir? (Marmara Bölgesi)
85-Bir soruşturmaya kaç defa ve ne kadar ek süre istenebilir? (1 defa 15 gün )
86-657 ye göre memurun istihdam şekilleri nelerdir? (Memur, sözleşmeli personel, geçici personel, işçi)
87-Unesco tarafından gastronomi alanında en yaratıcı şehir seçilen ilimiz.(Gaziantep )

88-Gizli bilgileri açıklamanın cezası nedir (devlet memurluğundan çıkarılma)
89-Fasıl hangi müzik türünün örneğidir? (Türk sanat müziği)

90-Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kitabını kim hazırlar düzenler? (din öğretimi genel müdürlüğü)

91- Görevi sırasında saldırı veya meslek hastalığına kaç gün izin verilir? (iyileşinceye kadar)

92-İstiklal marşının kabulü? (12 Mart 1921)

93-ilk milli helikopterin adı? (Atak)

94-Herhangi bir nesne ya da varlık anlatılmak istendiğinde doğrudan o nesne ya da varlığı söylemek yerine, o nesnenin bir parçasının ya da o nesne ile ilgili bir özelliği söyleyerek nesneyi aktarma işine ne denir? (Mecazı Mürsel- Ad aktarması)

95- 5442 nolu kanuna göre vali nin yazı islerini kim yürütür? (Vali yardımcısı)
96- Charles Dickens in iki şehrin hikayesi kitabında iki şehir hangileri? (Londra-Paris)
97- Balkan savaşları sonunda Sırplarla hangi Ant imzalandı?  (İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914))

98-Yayladağı sınır kapısı hangi ilde hangi ülke sınırındadır? (Hatay-Suriye)

99-Dünyanın en derin çukuru? (Mariana Çukuru)

100- İnsülin salgılayan organ? (pankreas)
101-222 ye göre bir sınıfta öğretmen başına bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı?(40)

102-1. Beş yıllık kalkınma planı hangi tarihte yapıldı?

103- Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu il? (Gaziantep)

104-Türkiye’nin en batı ucu neresidir? (Çanakkale-Gökçeada)

105- Amasya Genelgesi nin tarihi?  (22 Haziran 1919)

106- Birinci Dünya Savaşı hangi yıl başlamıştır? (1914)
107-Kadrosu kaldırılan bir memur en geç ne kadar süre sonra göreve başlatılmalıdır? ( 6 ay)
108-Öğretime başlayan bir kurumda en az kaç yıl sonra ders saatinin 2/3 sini asıl görevi öğretmen, yönetici, uzman öğretmen vs. okutmasi gerekir? (3 yıl )
109-Dede Korkut Hikayelerini ilk defa yazıya geçiren devlet? ( Akkoyunlular)

110-İslamiyet öncesi Türk devletlerinde generallere verilen ad? (Tarkan)

111-Trabzon Gümüşhane arasındaki geçit? (Zigana)

112-Anayasa mahkemesi üye sayısı?  (11 asil,4 yedek)

113-12000 yıl önce Şanlıurfa şehrinde kurulan ilk Tapınağın ismi nedir?(Göbeğidelik tepe Tapınağı)

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı