Mülakat Soruları

2017 Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları-5.gün

2017 Müdür, Müdür Baş Yardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı mülakat sınavlarında 5.gün çıkan sorulardır.

1- 657’ye göre kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren 5 fiil sayınız. (-Habersiz 3-9 gün işe gelmemek, -amire hakaret,tehdit, çirkin sözler söylemek, -Mal bildirimi yapmamak, -Yurt dışında borçlanarak devlet itibarını sarsmak, yasak bilgi açıklamak)
2-Eski Türklerde ressama ne ad verilir? (Bedizci)
3-Kurtuluş savaşında batı cephesini sonlandıran anlaşmanın adı? (11 Ekim 1922 – Mudanya Antlaşması)
4-Valileri kim soruşturur? (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekili)

5-Tarihteki ilk füze denemesini ilk kim yapmıştır? (Lagari Hasan Çelebi)

6-Atatürk’e hangi savaştan sonra mareşallik ünvanı verilmiştir? (Sakarya)
7-Memur kasten verilen emiri yerine getirmezse hangi ceza verilir. (Kademe İlerlemesinin durdurulması)
8-Okul arazilerinin kamulaştırmasını kim yapar? (İnşaat ve Emlak dairesi başkanlığı)
9-Uyarılara rağmen çocuğunu okula göndermeyen veliye her gün için ne kadar para cezası verilir? (15 TL)
10- En kalabalık islam ülkesi hangisidir? (Endonezya)
11- 3 Aralık 1920 de Ermenilerle imzalanan antlaşma? (Gümrü Antlaşması)

12-4982 kanunun adi nedir açıklayın ?  (Bilgi Edinme Kanunu)

13-Devlet memuruna isteği üzerine evlendiğinde kaç gün izin verilir? (7)
14-Lozan görüşmelerinde Osmanlıya Musul için en çok baskı yapan devlet hangisidir? (İngiltere)
15-www İngilizce açılımı nedir? (World Wide Web)
16-NBA’da ilk oynayan Türk Basketbolcu? (Mirsad TÜRKCAN)

17-567 e göre kanunsuz emirlere karşı kim sorumludur? (Emri veren ve uygulayan)

18-222 ye göre okula başlayacak olan çocuğun kimliği yoksa yaş tespitini nasıl yaparsınız? (İhtiyar heyeti)
19-İstiklal marşının bestecisi kimdir? (
Osman zeki ÜNGÖR)
20-3071 nolu kanun içeriği nedir? (Dilekçe kanunu)

21-Memurun görevinden ötürü yaşadığı bir sağlık probleminde ne kadar izin verilir? (İyileşinceye kadar)

22- Asya ile Avrupa’nın arasındaki okyanusun adı? (Büyük Okyanus)
23- Vatanın bütünlüğü ve milletin geleceği tehlikededir. İfadesi ilk kez nerede söylenmiştir? (
Amasya genelgesinde)

24-Okul müdürü bilgilendirme yaptığı halde çocuğunu okula göndermeyen veliye hangi ceza verilir?

– her okula göndermediği gün 15 TL para cezası verilir.
25- Dilekçe kanununa göre gönderilen dilekçe kurumu ilgilendirmiyorsa dilekçe ne yapılır?
– dilekçe ilgili kuruma gönderilir ve gönderen tarafa bilgilendirme yapılır
26- Şeyh Said isyanını bastırmak için hangi kanun çıkarılmıştır?
– Takrir-i Sükun kanunu
27-İşsizlik oranları ne zaman açıklanır?
– her ayın sonunda
28- İthal ettiğimiz ürünlerden 5 tane sayınız.
– petrol, otomotiv sanayi, savunma sanayi, teknolojik aletler, kozmetik

29-TC anayasasına göre anayasa mahkemesine başvurmak için hangi şartlar gerekir? (Tüm adli yargı yollarının tükenmesi gerekir)

30-3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinirsek ne kadar aylıksız izin hakkımız olur? (24 ay)
31- 2017 Akdeniz olimpiyatları nerede yapılacaktır? (İspanya)
32- ittihat ve terakki partisinin kuruluş tarihi? (1889)
33-Nakil işlemleri ne zaman yapılır? (Aralık ve Mayıs ayları haricindeki tüm zamanlarda, ay sonunda onaylanır)
34-Bab-ı Ali baskınını kimler yaptı? (İttihat ve Terakki)
35- Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ilde kim başkanlık eder? (Vali, başkentte dış işleri)
36- 9. Hariciye koğuşu yazarı? (Peyami Safa)
37-Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümetinden kim katildi? (Salih Paşa)
38-Meclis tatildeyken meclis olağanüstü hal toplantısına kim çağırır? (Cumhurbaşkanı)
39-Okul öncesi yönetmeliğine göre bir sınıfta en fazla kaç çocuk olmalıdır? (20)
40- Gürbulak Sınır kapısı nerededir, hangi ülke ile sınır? (Ağrı-İran)
41-Türk İran sınırını çizen antlaşma? (Kasr-ı Şirin)
42- Memurluktan çekilmiş sayılmak için kaç gün mazeretsiz devamsızlık yapılması gerekir? (20 gün)

43-222 ye göre kumarhane, alkol satan yerler vb okula ne kadar uzakta olmalıdır? (100 m)

44- İstanbul’u kuşatan ilk padişah? (Yıldırım Bayezid)
45- Batı Anadolu’da 1814 te Rum azınlıklar tarafından kurulan dernek? (Mavri Mira)
46- Sadakat paktını oluşturan ülkeler? (İran, Irak, Afganistan,Türkiye)

47-Kafkas cephesinin diğer adı nedir? (Doğu cephesi)

48-İlköğretim öğretmenleri nereye bağlıdır? (Temel Eğitim)
49-Kademe ilerleme ye itiraz nereye yapılır? (yüksek disiplin kurulu)
50-Yahudilerin kurduğu zararlı cemiyet? (Alyans İsrail)
51- İzmir kaç yılında işgal edildi? (15 Mayıs 1919)
52- Gevher nesibe şifahanesi hangi ildedir? (Kayseri)
53-Cumhurbaşkanı adayı göstermek için kaç milletvekilinin imzası lazım? (20)
54-İlk resmi gazete? (Takvim i Vaka i)
55-3071 sayılı dilekçeyle ilgili kanun, bir dilekçede adres, isim soyadından başka hangi bilgi kesinlikle bulunmalıdır?(İmza)
56-Başka ile tayini çıkan kisi gerekli süre içinde göreve başlamazsa ek süre kaç gündür? (10 gün)
57-Ülkemizde bulunan azınlık okullarında kimler okur? (T.C. vatandaşı olan Ermeniler, Museviler, Rumlar)
58- Dünyanın en derin yeri neresidir? (Mariana çukuru)
59-Birinci Dünya savasini fiilen baslatan iki devlet ? (Sorbistan-Avusturya Macaristan)

60-Hamzabeyli sınır kapısı hangi ülke ile sınır kapımızdır? (Edirne-Bulgaristan)

61-TBMM hangi ayin ilk günü toplanır? (Ekim)
62- Vali başkanlığında toplanan il genel kuruluna kimler katılır?

İl genel kurulu: Hukuk işleri müdürü

Defterdar
Milli Eğitim
Bayındırlık
Sağlık ve sosyal yardım
Tarım ve Veteriner
müdürlerinden oluşur
63- Kurtuluş savaşında hangi Cepheler kimlerle savaşıldı? Hangi anlaşmalar imzalandı?
(Doğu Cephesi-Ermeniler-Gümrü
Güney Cephesi-Fransızlar-Ankara
Batı-Yunanlılar-Mudanya)
63-Bir belge birden fazla kurumdan isteniyorsa kaç gün sürede verilir? (30 gün aynı kurum olsaydı 15 gün)
64-UNESCO tavsiyesi ile Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanmaktadır? (4 Ekim)
65- Kanunların ruhu kitabı kime aittir? (Montesquieu)
66-
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı