Mülakat Soruları

2017 Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları-2

2017 Müdür, Müdür Baş Yardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı mülakat sınavlarında çıkan sorulardır.

1-Müsteşar işlediği suçlardan dolayı nerede yargılanır (Yargıtay ikinci Dairesi)

2-Padişah ilk defa kendi gücü üstünde gücü ne zaman kabul etti (Tanzimat fermanı)

3-Rusya ya kapitülasyonlar ne zaman verildi ( Küçük kaynarca antlaşmasi)

4- Meclis karar almak için en az ne kadar kişiyle toplanır (1/3 184kişi)

5-1.Dünya Savaşı ne zaman başlamıştır.(28 Temmuz 1914)

6-5018 stratejik plan nedir? Tanımı vermişler cevap istiyor.

7-Akarsu gol ve Deniz kenarlarına yerleşim nasıl yapılır ( kıyı kanununa uygulamasına dair yönetmeliği belirttiği gibi kıyıdan karaya doğru en az 100 metre kara tarafından başlar.)

8-Şarkıda söz ve nota uyumuna (Prozodi)

9-Uyarma,Kınama ve Aylıktan kesme cezasını kim verir. (Disiplin amiri)

10. 1. Dünya savaşı sonunda Avusturya ile imzalanan antlaşma (Saint Germain )

11. Cumhurbaşkanın Meclise geri gönderdiği kanunu meclis hangi sayı ile kabul ederse Cumhurbaşkanı yayımlar (Salt çoğunluk )

12-Siyasi partiye üye olma yaşı
Cevap:18
13-Dünyanın en büyük kıtası
Cevap:Asya
14-5018 Bütçe kanununu ne zaman yürürlüğe girer
Cevap:Mali yıl başı
15-Batı cephesinde kimlere karşı savaşıldı
Cevap:Yunanlılara

16-Bir öğretmen bir yıl içinde toplam ne kadar mazeret izni kullanabilir  (10)
17- Atatürk e gazilik ve mareşallik unvanı hangi savaş sonrası verilmiştir (Sakarya meydan savaşı)
18- Eski Türkler de ölüm törenleri hangileridir (yuğ törenleri)

19-Türkiye’nin en büyük barajı (Atatürk)
20-Parti kapatma davasını kim açar.  (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı)
21- Meb Bakanlığı bünyesinde ömür boyu ve yaygın eğitim faaliyetleri hangi müdürlük yapar? (Hayat Boyu Öğrenme)
22- Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. M.K.Atatürk’ün bu sözü hangi ilkesi ile ilgilidir. (Milliyetçilik)

23- Türkçülüğün esasları kitabının yazarı (Ziya Gökalp)
24- İşbirliğine aykırı hareket hangi cezayı gerektirir (kınama)
25- Anayasa mahkemesinde Danıştay ve yargitaydan kaç üye bulunur (6)
26- Suriye cephesi hangi cephe türüne girer (savunma)

27-Olağanüstü hal durumunda memurun memurluktan çekilmesi durumunda ne olur?  (Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Memuriyete dönemezler)

28-Lozan görüşmelerine İstanbul Hükümeti adına kim katılmıştır? (İsmet İNÖNÜ)
29- Vadideki Zambak ve Goriot Baba kimin eseridir? (Balzac)

30-Eğitimin geliştirilmesi için film video ve çeşitli doküman hazırlamakla sorumlu genel müdürlük? (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
31- Çocuğu doğan kadın memura ilk altı ay kaç saat süt izni verilir? (3 Saat)
32- İtalyanın 1911 de Kuzey Afrika da işgal ettiği Osmanlı toprağı? (Trablusgarp)
33- DNA tamiri ile ilgili buluşu ile nobel alan Prof? (Aziz SANCAR)

34-Anayasa Mahkemesi üye sayısı? (17)

35- 657 ye göre memurun basında demeç vermesine ilde kim izin verir? (Valiler)

36- 2016 Yaz olimpiyatları nerede yapılmıştır? (Brezilya)

37- Kudüs Şairi kimdir? (Nuri PAKDİL)

38- TBMM tarafından seçilen Osmanlı Halifesi kimdir? (Abdülmecit Efendi )

39- Uşak’taki kanyonun ismi nedir? (Ulubey Kanyonları)

40-Osmanlı’da ilk anayasa? (Kanuni Esasi)

41- Futbol topunun ağırlığı ne kadardır? (450 gr)

42- Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet başkanı kimdir? (Karamanoğlu Mehmet Bey)

43- Dünyadaki Müslüman sayısı yaklaşık ne kadardır? (1,7 milyar)

44- Manda ve himayenin kabul edilmeyeceği hangi kongrede? (Erzurum)

45- Personel ihtiyaç ve sayısını bildirmeyen kurum? (Milli İstihbarat Teşkilatı)

46- 1739 temel kanuna göre “…Özel eğitim gereken çocuklar için özel tedbirler alınır.” hangi ilkeyle ilişkilidir? (Fırsat ve imkan eşitliği )

47- İslam kültürünü Hindistan’a taşıyan devlet hangisidir? (Gazneliler)

48-5018 bütçe kanununa göre mali yıl sonunda kullanılmayan ödenek ne olur? (Hazineye aktarılır)

49-Birecik barajı ile sular altında kalan 2500 yıllık antik kent? (Zeugma Antik Kenti)

50- Rüştüyeler (ortaokullar) hangi padişah zamanında kurulmuştur? (2.Mahmut)

51- Köy kurulmasında hangi bakanlıklar karar verir? (Bayındırlık)

52- Seyehat hakkı hangi durumlarda mahkeme kararı ile kısıtlanır? (Suç koğuşturma ve soruşturma)

53- 2016 Altın Portakal En iyi Film hangi film seçilmiştir? (Mavi Bisiklet)

54- Cumhurbaşkanlığı forsunun anlamı? (16 yıldız tarihte kurulmuş 16 büyük Türk imparatorluğunu ve ortasındaki güneş ise Türkiye Cumhuriyetini temsil etmektedir)

55- Genel bütçe meclise ne zaman sunulur? (Eylül ayında)

56-İlkokul mezunu memur kaçıncı dereceye yükselebilir? (7/1)

58- 675 ye göre kademe ilerleme cezasına itiraz nereye yapılır? (Yüksek disiplin kurulu)

59-İlk atom bombası hangi şehre atılmıştır? (Hiroşima)

60- Uşi Antlaşması hangi ülke ile yapılmıştır? ( Uşi Antlaşması,İtalya Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan antlaşmadır.

61-Güneş enerjisinden en çok faydalanan ülke? (Almanya’dır)

62-2015 yılında dünya kitap şehri neresidir? (Incheon/ GÜNEY KORE) ek bilgi 2016 Wroclaw/ POLONYA

63-Boğazın iki tarafının silahlardan arındırılması hangi antlaşmada geçmektedir? (Lozan)

64- Bir kurumda en çok üye bulunan sendika tarafından secilen memura verilen isim nedir? (Sendika işyeri temsilcisi)

65- Memur soruşturma süresi? (30 Normal + 15 ek toplam 45 gün)

66- İki şehrin hikayesi romanı hangi yazara aittir? Romanda hangi şehirler geçmektedir? ( Charles Dickens, Paris ve Londra)
67-Okul aile birliğinin gelirleri nereye aktarılır? (Okula ait Kantin, Açık Alan, Salon, Bahçe ve benzeri yerlerden sağlanan kira gelirlerinden hazineye arz bedeli düşüldükten sonra kalan net işletme gelirlerinin % 80 i birliğin, % 10 u ilçe millî eğitim müdürlüğünün, % 10 u il millî eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesaplarına aktarılır.)
68-Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar? (Anayasa Mahkemesi)
69-Özel eğitim desteği okul Öncesi eğitim için hangi yaş aralığını kapsar? (36-71 ay)
70-652 ye göre sınav işlemlerini yapan kurum hangi kurumdur? (ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü)
71-Siyasi partiye üye olma yaşı kaçtır? (18)
72-Türk Tarih kurumunun kuruluş tarihi (1931)
73- Bütçe meclise ne zaman sunulur? (Mali yıl başlangıcından 75 gün önce)
74- Memurlara kanser, verem ve uzun süreli hastalık durumunda kaç gün izin verilir? (18 aya kadar)
75- Askeri personel dışında valiye bağlı olmayanlar (Yargı Mensupları)
76- Türkiye’nin onayıyla NATO’ya alınan ülke hangi ülkedir? (Yunanistan)
77-İlk atama göreve başlamazsa nasıl bir uygulama yapılır? (1 yıl memurluğa başvuramaz)
78- Grönland adası hangi ülkeye bağlıdır? (Danimarka Krallığına)
79-Atatürk’ ün Şam’da kurduğu derneğin adı nedir? (Vatan ve hürriyet cemiyeti)
80- 15 Temmuz’da kaç vatandaşımız şehit olmuştur? (249)
81- İş yerine geç gelip erken gitmenin cezası nedir? (Uyarma)
82- 657’ye göre kadrolarda % kaç engelliye yer verilmesi gerekir? (%3)
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı