Genel

Başka Mercilerin Ön İncelemesinde Görevlendirilemeyecekler

Başka Mercilerin Ön İncelemesinde Görevlendirilemeyecekler

  1. Yargı mensupları
  2. Yargı kuruluşlarında çalışanlar
  3. Askerler

• Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerine sahiptir.

• Bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapılabilir.

• Farklı görüşler ön incelemeyi yapanlar tarafından raporda gerekçeleri ile ayrı ayrı belirtilir.

• Yetkili merci ön inceleme raporuna göre soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararda gerekçe gösterilmesi zorunludur.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı