Genel

MEB Müdür, Müdür Yardımcılığı Mülakatlarında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Komisyon ilçeler bazında mülakat günlerini belirledikten sonra adaylar o gün belirtilen saatta mülakat yerinde olacaklar. Listeye göre adaylar tek tek mülakat salonuna alınacaklar.

Kısa süren bir tanışma konuşmasından sonra adaylara içinde mülakat komisyonunun hazırladığı sorular olan zarflardan bir tanesini çekmeleri söylenecek. Çıkan zarftaki sorular adaya sırayla okunacak.

Adaylar bu mevzuat ve genel kültür sorularını cevapladıktan sonra komisyonun adayı değerlendirme amaçlı diğer görüşmelerini yaptıktan sonra mülakat sonuçlanmış olacak.

Mülakat puanları İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin sitesinden adaylara duyurulacak Mülakat puanlarının düşük olduğunu düşünenler verilen süre içerisinde puanlarına itiraz edebilecekler.

İtiraz süreci de bittikten sonra tercih süreci başlamış olacak.

Sizler için mülakata gireceklere bu süreci başarı ile aşmak için işte bazı tüyolar:

1-1) Sözlü sınavda adaylara aşağıdaki konularda sorular sorulacaktır:

a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname): %40,

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %10,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,

e) Genel kültür: %10,

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %10.

2-Kesinlikle mülakatı yapan kişilerde olumlu imaj bırakmak için çok şık ve protokole uygun giyinmeniz gerekir. Unutmayınız insanlar kıyafetleri ile karşılanırlar. Bilginizi kıyafetinizle paralel duruma getirmek zorundasınız

3-Mülakatlarda bir fikir oluşturmayı sağlamak için sınırlı zaman vardır. Bu yüzden ilk intiba oldukça önemlidir

4-Mülakat saatinden 15 dakika önce mülakatın yapılacağı yerde olun, fakat fazla erken gitmeyin. Çünkü fazla erken gitmek tedirginlik göstergesidir

5-Mülakatı yapacak kişilerin adlarını unvanlarını bilmeniz yarar sağlayacaktır

6-Kendinize güveniniz olduğunu bakışlarınıza ve hareketlerinize yansıtın.

7- Gülümseyin.

8- Doğal davranın, kendiniz olun.

9- Müdürlük sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, sınavda sorulan bilgiler hakkında adayların yeterlilikleri sorgulanacak.

10- Cevaplarınızı özenle verin. “Evet” ya da “Hayır” şeklinde cevap vermekten kaçının.

11- Doğru cevap veremezseniz ümitsizliğe kapılmayınız, çünkü sorulacak sorular değerlendirmenin sadece bir bölümünü oluşturmakta.

12- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. Bir konu hakkında kendinizi ifade etmeniz ve sahip olduğunuz bilgilerle beraber konuya açıklık getirebilme özelliğiniz sorgulanacak.

13- Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu. Müdür olduğunda görevin hakkını verip veremeyeceği olarak yorumlanabilir.

14- Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; Konuşarak karşıdakini etkileyebilen kazanır.

15- Genel kültürü ve genel yeteneği, gündemi takip eden ve genel kültüre dayalı sorular da adaylara sorulabilir.

16- Mülakat kurullarında kararlarda oy çokluğu esas olacaktır. Mülakatların değerlendirmesi ise her üye tarafından ayrı ayrı yapılır. Her bir “yönetici görevlendirme sınav kurulu” üyesinin verdiği puanlar aritmetik ortalaması alınacak.

17- Nitelikleriniz dışında, bazı özellikleriniz de başarılı olup olamayacağınız hakkında ipucu verir. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Ağırbaşlılık

Açık bir şekilde iletişim kurabilme yeteneği

Olgunluk

Dürüstlük

Dengeli olabilme

Öz güven

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı