Deneme Sınavları

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Cam
B
Şeker
C
Kağıt
D
Çimento
Soru 2
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Kızılırmak
B
Fırat
C
Çoruh
D
Dicle
Soru 3
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
III
B
IV
C
I
D
II
Soru 4
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
III. Selim
B
Reşat Sultan
C
II.Mahmut
D
I. Abdulhamit
Soru 5
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Artvin
B
Konya
C
Gaziantep
D
Samsun
Soru 6
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kasr-ı Şirin
B
Zitvatoruk
C
Karlofça
D
Vasvar
Soru 7
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Kahramanmaraş
B
Muğla
C
Niğde
D
Karaman
Soru 8
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Altınordu Devleti
B
Harzemşahlar
C
Çağatay Hanlığı
D
Akkoyunlular
Soru 9
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
B
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
C
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
D
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
Soru 10
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Yükselti
B
Toprak türü
C
Jeolojik yapı
D
Yıllık yağış
Soru 11
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
Danimarka
B
Portekiz
C
Lüksemburg
D
İsviçre
Soru 12
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mehmet Bey
B
Yakup Bey
C
Karesi Bey
D
Osman Bey
Soru 13
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Hazine Müsteşarlığının
B
Maliye Bakanlığının
C
Merkez Bankasının
D
Sanayi Bakanlığının
Soru 14
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Perge
B
Göreme
C
Çatalhöyük
D
Gordion
Soru 15
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Kavimler göçü
B
Hazreti İsa’nın doğumu
C
Yazının bulunması
D
Paranın bulunması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
B
Mevsimlerin oluşması
C
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
D
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
Soru 17
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Nüfus artış hızı
B
Nüfus yoğunluğu
C
Genç nüfus oranı
D
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
Soru 18
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1954
B
1950
C
1945
D
1952
Soru 19
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Türkmenistan
B
Kazakistan
C
Azerbeycan
D
Özbekistan
Soru 20
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
112
B
186
C
140
D
177
E
156
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı