Deneme Sınavları

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Kazakistan
B
Özbekistan
C
Türkmenistan
D
Azerbeycan
Soru 2
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Şeker
B
Kağıt
C
Çimento
D
Cam
Soru 3
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Konya
B
Gaziantep
C
Samsun
D
Artvin
Soru 4
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mehmet Bey
B
Yakup Bey
C
Osman Bey
D
Karesi Bey
Soru 5
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
II.Mahmut
B
I. Abdulhamit
C
Reşat Sultan
D
III. Selim
Soru 6
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Genç nüfus oranı
B
Nüfus yoğunluğu
C
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
D
Nüfus artış hızı
Soru 7
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Altınordu Devleti
B
Çağatay Hanlığı
C
Akkoyunlular
D
Harzemşahlar
Soru 8
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Yükselti
B
Yıllık yağış
C
Toprak türü
D
Jeolojik yapı
Soru 9
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
IV
B
III
C
I
D
II
Soru 10
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Hazine Müsteşarlığının
B
Merkez Bankasının
C
Maliye Bakanlığının
D
Sanayi Bakanlığının
Soru 11
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Fırat
B
Çoruh
C
Dicle
D
Kızılırmak
Soru 12
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
186
B
156
C
177
D
112
E
140
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
B
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
C
Mevsimlerin oluşması
D
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
Soru 14
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karlofça
B
Kasr-ı Şirin
C
Zitvatoruk
D
Vasvar
Soru 15
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
B
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
C
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
D
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
Soru 16
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Kavimler göçü
B
Yazının bulunması
C
Hazreti İsa’nın doğumu
D
Paranın bulunması
Soru 17
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Gordion
B
Perge
C
Göreme
D
Çatalhöyük
Soru 18
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Niğde
B
Kahramanmaraş
C
Muğla
D
Karaman
Soru 19
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
Lüksemburg
B
Portekiz
C
İsviçre
D
Danimarka
Soru 20
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1945
B
1954
C
1950
D
1952
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı