Genel

Müdür Yardımcılığında Müdürün İnhası Ne Demek?

Bilindiği üzere, 06.10.2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmi Gazete´ de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte, eğitim kurumu müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinin salt yazılı sınav ile yapılması hüküm altına alınmıştı.

Ardından MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 16.11.2015 tarihli müdür yardımcılığı sınavına ilişkin açıklamasında, yazılı sınav tarihini 20.03.2016 olarak duyurmuştu.

Ancak eğitim camiasında, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinin, yönetmelikte yer alan ‘eğitim kurumu müdürünün inhası’ ibaresi nedeniyle nasıl olacağı merak konusudur. Kamuoyunda bu görevlendirmelerin okul müdürlerinin etkisi veya müdahalesi ile olacağı düşüncesi oldukça yaygındır. Oysaki söz konusu görevlendirmelerin sadece yazılı sınav ile yapılacağı yeteri kadar açık olmasına rağmen, ‘ inha’ sözcüğüne değişik anlamlar katılmaktadır.

Peki,  müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleriyle ilgili olarak, hem 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasında (‘… Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir…’ ) hem de ilgili yönetmeliğin 24. Maddesinin 1. Fıkrasında  (‘Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.’) yer alan ‘eğitim kurumu müdürünün inhası’  ifadesi hangi anlama gelmektedir? Ve bu uygulama nasıl olacaktır?

Bunu bir örnekle açıklamadan önce ‘inha’ kelimesinin sözlük anlamını hatırlamakta fayda vardır. Genel manasıyla inha, resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı, anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kelimenin yönetmelikteki anlamını ortaya koymak istediğimizde, okulun yetkili amirinin yazılı prosedürü başlatması ve atama (görevlendirme) işlemi için hak eden herkesi bir üst makama sunması anlaşılacaktır.

Uygulamanın nasıl olacağını basitçe açıklamak gerekirse; Örneğin bir okulda, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için A,B,C ve D kişileri sınava girmiş ve başarılı olmuş olsun. Bu durumda okul müdürü, başvuru hakkı kazanmış A,B,C ve D kişilerinin hepsini bir üst makama önerecektir. Yani okul müdürünün A, B, C ve D kişilerinden kendisine yakın herhangi birini önermesi beklenemez. Atama için hak kazanmış herkesi önermesi gerekecektir. Zira yönetmelikte de açıkça belirtildiği gibi görevlendirmeler puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Neticede, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinde, bu sınavlarda başarılı olmanın dışında, başka kıstas aranmayacağı için adayların tereddüt etmelerini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.

Saygılar.

Memursesi.com Özel / Sokak Savcısı
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı