Mülakat Soruları

Okul Müdürlüğü Mülakat Soruları

A. T.C. ANAYASASI

1. 1982 Anayasası hangi tarihte halk oyuna sunulmuş, hangi tarihte kabul edilmiştir?

07/11/1982’de halk oylaması yapılmış, 9/11/1982 de resmi gazetede yayınlanmıştır. 

2. 1982 Anasasası kaç kısımdan oluşur?

7 kısımdan oluşur. 

3. 1982 Anasasası ilk 4 maddesinde hangi hükümlere yer verilmiştir?

1. madde devletin şekli, 2. maddede cumhuriyetin nitelikleri, 3. maddede değiştirilmeyecek hükümler, 4. maddede bu 3 maddenin değiştirilemeceği hüküm altına alınmıştır.

4. 1982 Anasayasına göre Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir?

Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti.

5. 1982 Anayasasında güçler ayrılığına nasıl yer verimiştir?

Yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yargı bağımsız mahkemelerce kullanılır.

 

B. 657 SAYILI D.M.K.

1. 657 sayılı DMK kimler hakkında uygulanır?

Genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri ve belediyeler, bunların kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar

2. 657 sayılı DMK temel ilkeleri nelerdir?

Sınıflandırma, kariyer, liyakat

3. 657 sayılı DMK istihdam şekilleri nelerdir?

Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler

4. 657 sayılı DMK göre devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları nelerdir?

 • Sadakat
 • Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık
 • Davranış ve İşbirliği
 • Emirlere Uymak
 • İşbaşında Bulunmak
 • Devlet Malını Korumak
 • Mal Bildiriminde Bulunmak 
 • Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Geri Vermek
 • Kıyafet Düzeni
 • İkamet Mecburiyeti

5. 657 sayılı DMK devlet memuru, amirinden aldığı emri, mevzuata aykırı görürse nasıl bir işlem yapar?

 • Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
 • Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur.
 • Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
 • Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
 • Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

C. 652 SAYILI MEB KANUNU

1. Bakanlık teşkilatı oluşumu nasıldır?

 • Merkez, taşra, yurt dışı

2. Müsteşarın görev ve yetkileri nelerdir?

 • Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup bakanlık hizmetlerini, bakan adına ve onun emir veyönşendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, bakanlığın amaç ve politikiları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

3. Kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilir?

 • 5

4. Bakanlığın hizmet birimleri nelerdir?

 1. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.
 3. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü.
 4. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.
 5. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 6. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.
 7. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü.
 8. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 9. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 10. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
 11. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.
 12. Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 13. Hukuk Müşavirliği
 14. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü.
 15. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 16. Bilgi İşlem Grup Başkanlığı.
 17. İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı
 18. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

5. Milli eğitim şurasının sekretarya hizmetlerini hangi birim yürütür?

 • Talim ve terbiye kurulu

D. GENEL KÜLTÜR ÇIKMIŞ SORULAR

1. Everest’e çıkan ilk Türk dağcısı kimdir?

 • Nasuh Mahruki

2. Hindistan’da kurulan Türk Devletlerine örnek veriniz.

 • Şemsileri Kutbiler, Balabanlar

3. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde görülen askeri birliklere örnek veriniz.

 • Yeniçeri ocağı, Azaplar, Tımarlı sipahiler

4. Roma Medeniyeti’nin çökmesini hazırlayan gelişme nedir?

 • Kavimler göçünün başlaması

5. İlk sanayi devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir?

 • İngiltere

E. EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR

SPOR

1. 15. Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman nerede yapılacak?

 • 2016 da Fransa’da yapılacak

2. 2017 Akdeniz oyunları ne zaman nerede yapılacak?

 • 2017’de İsoanya’da

3. 2014 Dünya futbol şampiyonası nerede düzenlendi?

 • Brezilya

4. 2014 Dünya futbol şampiyanasının galibi hangi ülke olmuştur?

 • Almanya

5. Soma’da hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine destek için düzenlenen turnuvanın gailibi kim olmuştur?

 • Beşiktaş

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı