MEVZUAT

Okul Müdürü Nasıl Olunur

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait müdürlük görevi, öğretmenlere ikinci görev olarak verilebilmektedir.

Müdür olarak görevlendirmede, adayların bazı genel ve özel şartları taşımalarının yanı sıra haklarında yapılacak değerlendirme ilegirecekleri sınav sonucunda alacakları puanlar da önem taşımaktadır.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranan genel ve özel şartlar

Kendilerine müdürlük görevi verilecek olanların;

-Yükseköğretim mezunu olması,

-Başvurunun son günü itibarıyla MEB kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olması,

-Görevlendirileceği eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olması ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği dersin bulunması,

-Başvurunun son günü itibarıyla, son 4 yıl içinde adlî veya idarî soruşturmayla yöneticilik görevinden alınmamış olması,

-Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerin, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olması

gerekmektedir.

Öte yandan, müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birine sahip olması gerekiyor:

-Müdür olarak görev yapmış olmak.

-Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

-Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

-MEB’de şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak.

Müdür adaylarının değerlendirilmesi ve sözlü sınav

Müdür olabilmek için gerekli genel ve özel şartları taşıyanların müdür olarak görevlendirilmesi, haklarında yapılacak değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre olmaktadır.

Müdürlükte dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdürlüğünde toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile duyurunun son günü itibarıyla müdür olabilmek için gerekli niteliklere sahip olanlardan, müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdürlük sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Müdürlük için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca değerlendirilir.Sözlü sınavda, adaylar; mevzuat bilgisi (%50), analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti (%10), temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi (%10), muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi (%10), iletişim becerileri ile özgüveni ve ikna kabiliyeti (%10), genel kültür (%10) yönleriyle değerlendirilirler.

Müdür olarak görevlendirme

Müdürlüğü boş bulunan veya 4 ve 8 yıllık müdürlük süresini dolduranlardan boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulmakta ve müdür olarak görevlendirilmek için başvuranlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı tanınmaktadır.

Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; değerlendirme puanı ile sözlü sınavda aldıkları puanın aritmetik ortalamasına göre belirlenmektedir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle bu kapsamda yapılacak bir sonraki değerlendirme tarihine kadar geçerli sayılmaktadır.

Müdür olarak görevlendirilmek isteyen adaylara, tercih ettikleri eğitim kurumuna ve branşlarına göre ilave puan (5 puan) verilmesi de söz konusu olabilmektedir. Öte yandan, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumlarına, müdür normunun verildiği ilk dönemle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilmek isteyenlere de ilave puan (5 puan) verilmektedir.

Müdür olarak görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, puan üstünlüğüne göre ve tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile 4 yıllığına müdür olarak görevlendirilirler.

Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdürlüğüne, görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle 4 yıllığına görevlendirme yapılabilmektedir.

Kurucu müdür ve müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirme

Yeni açılmakta olan eğitim kurumlarına ilişkin yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, eğitim kurumunun eğitim ve öğretime açılıp kuruma müdür norm kadrosu verildiği tarihe kadar geçen süre için, müdür görevlendirilmesine ilişkin şartları taşıyanlar arasından il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından kurucu müdür görevlendirilebilmektedir.

Öte yandan, müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından il millî eğitim müdürünün teklifi ve vali tarafından müdür yetkili öğretmen görevlendirilebilmektedir.

http://www.mebpersonel.com/

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı