Sınav Soruları

Protokol Kuralları Deneme Sınavı I

Protokol Kuralları Deneme Sınavı I

Tebrikler - Protokol Kuralları Deneme Sınavı I adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi protokolün temel öğelerinden değildir?
A
Bayanların protokolde tayyör giymesi
B
Yaşça ve mevkice üstün olan kim ise onun el uzatması beklenir.
C
Açılış konuşmasını ev sahibi son konuşmayı onur konuğu yapar
D
Protokol konuşmalarında sıra üstten asta doğrudur
E
Üst ile telefonla konuşurken, Üst’ün telefonu kapatması beklenilir.
Soru 2
Protokolde, törenlerde takdim, hitap ve konuşma kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Törenlere çağrılı olduğu hâlde katılamayanların onur konuğunun altında olup telgraf çekenlerin hepsine sadece teşekkür edilir.
B
Konuşmacıların takdimi sırasında, önce konuşmacının kurumu ve/veya unvanı, varsa akademik titri ya da rütbesi, sonra “sayın” sözcüğü eklenerek adı ve soyadı söylenir.
C
Takdimde, ast konuşmacılar kürsüye davetedilirken, “…teşriflerini arz ediyorum”; üst konuşmacılar ve onur konukları davet edilirken“…davet ediyorum” demek uygundur.
D
Törenlere çağrılı olduğu hâlde katılamayanların onur konuğu ile eş düzeyde olanlardan telgraf çekenlerin sadece adı, soyadı ve/veya unvanları zikredilir.
E
Törenlere çağrılı olduğu hâlde katılamayanların telgraflarından yalnızca, törendeki onur konuğunun üstünde olanların mesajları, açılış konuşmasından sonra, program sunucusu tarafından okunur.
Soru 3
Yönetimde temel iletişim kurallarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Üstlere “Ali Bey, Müdür Bey” diye akranlara ya da astlara “beyefendi/ hanımefendi” diye hitap edilmelidir
B
Görevden ayrılmalarda astlara veda ziyareti yapılmalıdır.
C
Telefon görüşmelerinde telefonu kapatma hakkı asta ya da telefon edilene aittir.
D
Üstlerin makamında oturacağınız koltuk işaret etmediği sürece masaya en yakın sağ (üste göre sol) koltuktur.
E
Üst yönetici bina kapısında karşılanır ve uğurlanır.
Soru 4
Aşağıdaki resmi yazışma türlerinden hangisi “arz ve rica” ederek tamamlanır?
A
Ast düzey kuruluşlara yazılan yazılar
B
Üst düzey makamlara yazılan yazılar
C
Dış kuruluştan Adli ve Askeri kuruluşlara yazılan yazılar
D
Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar
E
şit ve üst düzey makamlara yazılan yazılar
Soru 5
Çiçekler genellikle nasıl sunulur?
A
Sepet, çelenk
B
Vazo-saksı
C
Buket
D
Hepsi
Soru 6
Aşağıdakilerde hangisi davetlerde yapılmayacak davranışlardandır?
A
15 dakika önce davet yerine gitmek
B
Mecbur kalındığında çocukla davete katılmak
C
LCV( lütfen cevap veriniz)uymak
D
İzin alarak davetten erken ayrılmak
Soru 7
“Yer müşiri” aşağıdakilerden hangisidir?
A
Davete geleceklerin listesi
B
Davet başlangıç ve bitiş saatleri
C
Oturma düzeninde isimlerin yazıldığı masa planı
D
Davetin yapılacağı adres
Soru 8
Devlet protokolünde Cumhurbaşkanından sonra hangi devlet görevlisi gelir?
A
Genel Kurmay Başkanı
B
TBMM Başkanı
C
Anayasa Mahkemesi Başkanı
D
Başbakan
Soru 9
Nezaket ve görgü kurallarını destekleyen bazı unsurlar nelerdir?
A
Hoşgörü
B
Hoşgörü
C
Tevazu
D
Hepsi
Soru 10
Günümüzde geçerli olan diplomasinin ilk temelleri hangi ülke tarafından atılmıştır?
A
Ruslar
B
Yunanlılar
C
Çinliler
D
Uygurlar
Soru 11
Protokol kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Konuşmalar sırasında, genellikle astlar teknik ve ayrıntılı konuları, üstler ise stratejik ve politik konuları dile getirirler.
B
oplantı, tören ve konuşmalar daima üsten alta doğru yapılır. En üst makamı temsil eden kişi en önce konuşur.
C
Taktim ve tanıştırmalar daima ayakta olur. Tanıştırma yapılırken en güzel kural, ast üste, küçük büyüğe ve bay bayana taktim edilir.
D
Yürüme ve oturma sırasında, amirin yeri sağ, memurun yeri sol taraftır.
Soru 12
İşyerinde giyim nasıl olmalıdır?
A
Hareket kabiliyetini engellemeyecek rahat, ütülü ve temiz giyim
B
Yaşanılan mekana uygun giyim
C
Mevsime uygun giyim
D
Hiç biri
Soru 13
Tanıştırma işini yaparken aşağıdakilerden hangisi kullandığımız cümlelerden değildir?
A
Mukadder Hanım, sizi Mukaddes Hanım ile tanıştırayım.
B
Beyza bu Bora.
C
Mehmet Bey, sizi arkadaşım Makbule hanım ile tanıştırmak istiyorum.
D
Okul müdürümüz Ali Bal.
Soru 14
“Bir üst yöneticinin makamına girildiğinde yönetici buyur ettikten sonra oturulmalı, yönetici yer göstermemişse ……………………. şekilde oturulmalıdır.” ifadesinin doğru tamamlanabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
solunda kalacak
B
sağında kalacak
C
yanında olacak
D
önünde olacak
E
karşısında olacak
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi uygun el sıka tekniği değildir?
A
Her zaman sağ el uzatılır.
B
Sıkılan el aşağı yukarı hareket ettirilir.
C
Uzatılan eli tutup sıkmamak en büyük hakarettir.
D
Uzatılan eli tutup sıkmamak en büyük hakarettir.
Soru 16
Mektup nasıl bir kalemle yazılmalıdır?  
A
Renkli kalem ile,
B
Mutlaka dolma kalem ile,
C
Kaliteli keçeli veya tükenmez kalem ile,
D
Düzgün yazan kırmızı bir kalem ile,
Soru 17
Resmi yazılarda kullanılacak yazı tipi ve punto eşleşmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Arial yazı tipi ve 12 punto
B
Verdana yazı tipi – 14 punto
C
Monotype Corsiva yazı tipi – 12 punto
D
Tahoma yazı tipi – 10 punto
E
Times New Roman yazı tipi – 12 punto
Soru 18
Protokol nedir?    
A
Uluslararası nezaket kurallarıdır.
B
Karşılama törenidir.
C
Aile içi kurallar bütünüdür.
D
Resmi görgü kurallarıdır.
Soru 19
Resmi törenlerle ilgili yapılacak protokol işlemleri hangi birim tarafından yönetilir?  
A
İç İşleri Bakanlığı
B
İlgili müdürlük
C
Kurum genel müdürlüğü
D
Protokol Genel Müdürlüğü
Soru 20
Aşağıda verilen protokol kuralları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A
Konuşma ve törenlerde, konuşma sırası asttan üste doğru yapılır.
B
Protokolde kişi kendini değil, kurumunu temsil eder.
C
Üniversite rektörü il protokolünde belediye başkanından sonra yer alır.
D
Devlet protokolünde Anamuhalefet partisi başkanı Dışişleri Bakanından sonra yer alır.
E
Saygı ve nezaket protokolde temel ilkelerdendir.
Soru 21
Özel günlerde giyimde en çok dikkat edilecek husus aşağıdakilerden hangisidir?  
A
İlgi çekecek şekilde giyinmek.
B
Mevsime göre giyinmek.
C
Yerine, zamana ve vücut özelliklerine göre giyinmek.
D
Maddi duruma göre giyinmek.
Soru 22
Toplumun düzenini sağlayan kurallar nelerdir?  
A
Hukuk kuralları
B
Görgü kuralları
C
Din ve ahlak kuralları
D
Hepsi
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi yemek masasında uyulacak kurallardan değildir?
A
Servisteki hatalar ev sahibine bildirilir.
B
Yemek masasında otururken dirsekler ve kollar masa üstüne konulmaz
C
Sofrada çatal, bıçak, kaşıkla oynanmaz.
D
Masa altından ayaklar karşıya doğru uzatılmaz.
Soru 24
Protokol kurallarının kullanım alanları nerelerdir?  
A
Aile içi toplantılar ve sosyal hayat
B
İşyerlerinde amirlerle yapılan toplantılar
C
Devlet törenleri, diplomatik ilişkiler ve resmi ilişkiler
D
Hiçbiri
Soru 25
Protokol ve görgü kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Bir toplantıda önce ev sahibi, sonra ev sahibe si selamlanır.
B
Selamlamada üst astı, bayan erkeği selamlar.
C
Tanışmada, bulunanlar, yeni gelenlere tanıştırılır.
D
Erkek, bir bayanla tanıştırıldığında bayan elini uzatmadan erkek elini uzatmaz.
Soru 26
Protokol kurallarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etken değildir?
A
Anayasa
B
Uluslar arası antlaşmalar
C
Kurum Kültürü
D
Askeri kanunlar
E
Toplumsal değerler
Soru 27
Ankara dışında kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri aşağıdakilerden hangisinin koordinesinde yapılır?
A
Dışişleri Bakanlığının
B
Milli Eğitim Bakanlığının
C
Gençlik ve Spor Bakanlığının
D
İçişleri Bakanlığının
E
İçişleri Bakanlığının
Soru 28
İmza Protokolü’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İmza daima ad ve soyadın üstüne atılır.
B
Kurumlar arası yazışmalarda imza konusunda düzey eşitliği ve denkliği esastır.
C
Çift imzada önce üst, sonra ast unvan yazılır.
D
Müdür imzasıyla gelen bir yazı müdür imzasıyla; genel müdür imzasıyla gelen bir yazı Genel müdür imzasıyla cevaplandırılır.
Soru 29
Telefonda konuşurken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
İki telefon görüşmesini aynı anda yapmanın sakıncası yoktur.
B
Telefonda acele etmeden konuşulmalıdır.
C
Gerekli olmadıkça 9:00-21:00 haricinde telefon edilmemelidir.
D
Telefon iyi dileklerle kapatılmalıdır.
Soru 30
I- Konuşmacıları taktim sırasında, önce konuşmacının kurumu ve/veya ünvanı varsa akademik sanı ya da rütbesi, sonra”sayın” sözcüğü eklenerek adı ve soyadı söylenir. II- Taktimde, ast konuşmacıları kürsüye davet ederken “…davet ediyorum” üst konuşmacıları ve onur konuklarını davet ederken “…teşriflerini arz ediyorum” demek uygundur. III- Törenlere çağrılı olduğu halde katılmayanların telgraflarından yalnızca törendeki onur konuğunun üstünde olanların mesajları, açılış konuşmasından sonra program sunucusu tarafından okunur. Onur konuğu ile eş düzeyde olanlardan telgraf çekenlerin sadece adı, soyadı ve/veya ünvanları zikredilir. Onur konuğunun altında olup telgraf çekenlerin hepsine teşekkür edilir. Törenlerde taktim, hitap ve konuşma kuralları ile ilgili olarak doğru olanlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?  
A
I-II
B
II-III
C
I-III
D
I-II-III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı