Sınav Soruları

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İdare hukukuna göre, aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir?
 
A
İl özel idaresi yönetimi
B
Köy yönetimi
C
Sosyal güvenlik yönetimi
D
Belediye yönetimi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi idarenin yetkilerinden biri değildir?
A
İdarenin ceza verme yetkisi
B
İdarenin yargılama yetkisi
C
İdarenin takdir yetkisi
D
İdarenin düzenleme yetkisi
Soru 3
Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı, ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine aşağıdakilerden hangilerinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur?  
A
Maliye Bakanlığı — Kalkınma Bakanlığı
B
Devlet Personel Başkanlığı — Başbakanlık
C
İçişleri Bakanlığı — Maliye Bakanlığı
D
Kalkınma Bakanlığı — Devlet Personel Baş kanlığı
Soru 4
Kamuda çalıştırılan ancak özel hukuk hükümlerine tabi olan kamu görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Geçici görevliler
B
İşçiler
C
Sözleşmeliler
D
Memurlar
Soru 5
Aşağıdaki idarelerden hangisi yetki genişliği ilkesine göre yetki kullanır?
 
A
Merkezi idarenin taşra teşkilatı
B
Merkezi idare
C
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
D
Belediyeler
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi mülki idare çeşididir?
A
Köy idaresi
B
İl idaresi
C
Belediyeler
D
İl özel idaresi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık yardımcı birimi değildir?
 
A
Personel Genel Müdürlüğü
B
Teknik İşler Daire Başkanlığı
C
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
D
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
E
Eğitim Daire Başkanlığı
Soru 8
Vali, ilde bulunan aşağıdaki yerlerden hangisini teftiş edemez?
 
A
Özel idare
B
Adliye
C
Belediye
D
Köy idaresi
Soru 9
“……..ilkesi, Devlet organlar arasında üstünlük   sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Atatürk Milliyetçiliği
B
Laik devlet
C
Güçler ayrılığı
D
Sosyal Devlet
Soru 10
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ( KİT ) özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
KİT’lerin sorumlulukları sınırsızdır
B
KİT’ler kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar
C
KİT’ler Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur
D
KİT’lerin tüzel kişilikleri vardır
Soru 11
Aşağıdaki idari birimlerden hangisi merkezi idare içerisinde yer alır?
 
A
Devlet Denetleme Kurulu
B
Rekabet Kurulu
C
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
D
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
Soru 12
I İdare kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.   II Kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin eden idare, ilgili kamu görevlisine kusuru oranında rücu eder. III idarenin, hizmet kusuru bulunmayan işlem ve eyleminden doğan zararı tazmin yükümlülüğü yoktur. Buna göre, idarenin mali sorumluluğuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız III
D
I ve III
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
A
Kanun hükmünde kararname çıkarmak
B
Yönetmelik çıkarmak
C
Kanun çıkarmak
D
Tüzük çıkarmak
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz?
 
A
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
B
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
D
Rekabet Kurumu Başkanlığı
Soru 15
“İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
A
Sayıştay Kanunu
B
İdari Yargılama Usulü Kanunu
C
Anayasa
D
Danıştay Kanunu
Soru 16
İdare ile özel kişinin yapmış olduğu ve bir malın alımına yönelik sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisinde giderilir?
A
İdari yargı
B
Uyuşmazlık Mahkemesi
C
Sayıştay
D
Adli yargı
Soru 17
Özellik gösteren bakanlıklarda, aşağıdaki birimlerden hangisi, genel müdürlük şeklinde teşkilâtlandırılabilir?  
A
Danışma
B
Denetim
C
İdarî ve Malî İşler
D
Personel
Soru 18
Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır?
A
Maliye Bakanı
B
Cumhurbaşkanı
C
Başbakan
D
TBMM Başkanı
Soru 19
Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
Yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
B
Yasamanın keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
C
Yargının keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
D
Suç ve cezanın sadece kanunla yaratılmasını amaçlar.
Soru 20
İllerde bulunan aşağıdaki kurumlardan hangisi valiliğe bağlı değildir?
 
A
Defterdarlık
B
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
C
İl Askerlik Şubesi
D
İl Sağlık Müdürlüğü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı