HUKUK

Yargıtaydan Okul Müdürlüğü İle İlgili Çok Önemli Bir Karar

Türkiye eğitim öğretim ve bilim hizmetleri kolu kamu çalışanları sendikası vekili tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen 07.08.2015 havala tarihli şikayet dilekçesinde özetle; Okul ve Kurum Müdürlüğünde 4 yıllık görev süresini dolduranların, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine ilişkin yönetmeliğin “Görev süreleri uzatılacak Eğitim Kurumları Değerlendirme Formu” üzerinden değerlendirildiklerini, tecrübeli, çalışkan ve liyakat sahibi bir kısım okul müdürünün hakkaniyete uygun olmayan değerlendirmeler sonucu 75 alamadıklarından görev sürelerinin uzatılmadığını, bu kapsamda Amasya’da da yeterli puan alamayan bir kısım müdürün kendileri ile alakalı puanlama sistemine ilişkin idari yargıya taşındıklarını, açılan davalarda Samsun idare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini, müdürlerin mahkeme kararı doğrultusunda görev sürelerinin uzatılması yerine belirtilen form doğrultusunda ikinci bir değerlendirmeye tabi tutulacaklarını, yine 75’in altında puan aldıklarından görev sürelerinin uzatılmadığını, bu işleme karşı 2. kez açılan davada da İdare Mahkemelerince yine yürütmeyi durdurma kararı verildiğini, açıklanan şekilde karar gerekçelerine rağmen ………. Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü …… ‘nın müdürlerin görev sürelerini uzatmak yerine 3.Kez forma göre değerlendirme yapıp yargı kararlarını uygulamamak sureti ile görevlerini kötüye kullandıklarını iddia etmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; adı geçen sendika vekili tarafından yürütmenin durdurulmasına ilişkin yargı kararları uygulamamak sureti ile görevi kötüye kullanma suçu işlediği iddia edilmekteyse de yukarıda yer verilen ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da usul ve yasa hükümlerine uygun bulunan İçişleri Bakanlık Makamının “İhbar ve Şikayetin İşleme Konulmaması” konulu kararı ile 01.03.2014 tarih ve 6825 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükümünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 25. maddesi ile 652 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 10.Maddenin ‘bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen okul ve kurum müdürü, müdür baş yardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi 4 yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer…’ şekilndeki mevzuat hükümleri gözetildiğinde mevcut olayda ………. Valisi ile İl Milli Eğitim Müdürü …………’in suç teşkil eden eylemine rastlanmadığından ihbar ve şikayetin 4483 sayılı Kanunun 4. MAddesi uyarınca işleme konulmamasına, KArarın aynı kanunun 4/4 maddesi uyarınca taraflara tebliğine, kamu adına karar verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bu kararı, idari mahkeme kararları neticesine bazı illerde görevine iade edilen Okul ve Kurum Müdürlerinin önünü kapatmıştır. Bu kararı Milli Eğitim Müdürlüklerinin GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMADIKLARINI ve 4 yıllık görev süresi dolan Okul ve Kurum Müdürlerinin değerlendirme formu neticesinde açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Fatih YILDIZ

KAmudanhaber Mevzuat Sorumlusu

İlgili Mahkeme Kararı:


http://www.kamudanhaber.com/

Etiketler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı