Sınav Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Tebrikler - Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
B
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
C
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
D
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
E
İş görenleri yönetime katmak
Soru 2
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?
A
Yöneltme
B
Yönetim
C
Planlama
D
Denetim
Soru 3
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?
A
Hiyerarşi özelliği
B
İşbirliği Özelliği
C
Yaratıcılık
D
İş bölümü
E
Amaç özelliği
Soru 4
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün türleri
B
Örgütün amaçları
C
Örgütün yapısı
D
Örgütün işleyişi
Soru 5
“İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uzmanlaşma Bölümleme
B
İşbölümü
C
Uzmanlaşma
D
Hakkaniyet
E
Örgütleme
Soru 6
Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yönetim (kontrol) Alanı
B
Komuta Birliği
C
Yönetim Birliği
D
Hiyerarşi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz?  
A
Yöneltme
B
Planlama
C
Denetim
D
Örgütleme
E
İletişim
Soru 8
Astlara talimat verme, görev verme amacıyla yapılan toplantılara ne denir?
A
Kurul toplantısı
B
Koordinasyon toplantısı
C
Emir toplantısı
D
Mesleki toplantı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
A
Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar
B
Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine yöneliktir
C
Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir
D
İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme çabasıdır
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?
A
Personelden daha çok çalışma
B
Hep son sözü söyleyen olma
C
İnisiyatif alabilme
D
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
E
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?
A
Uzlaşmacı
B
Engelleyici
C
Uçarı
D
Açıklayıcı
Soru 12
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elton mayo
B
Adam Smith
C
Max Weber
D
Frederick Taylor
E
Henri Fayol
Soru 13
Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir?
A
Sorumluluk dağılımı
B
Yetki göçerimi
C
Güç kaynakları
D
Güç konusu
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilerine örnek gösterilebilir?  
A
İnsan Kaynakları Müdürü
B
Müsteşar Yardımcısı
C
Genel Müdür
D
Genel Müdür Yardımcısı
Soru 15
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?
A
Uzmanlık gücü
B
Yasal güç
C
Benzeşim Gücü
D
Zorlayıcı güç
E
Etkileyici güç
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?
A
Çalışanların işten ayrılma nedenleri
B
Yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri
C
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
D
Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi
E
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
Soru 17
Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?, nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütleme
B
Planlama
C
Yöneltme
D
Denetim
Soru 18
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Bürokratik oligarşi
B
Hiyerarşik denetim
C
Bürokratik vesayet
D
Bürokratik sabotaj
E
Yetki genişliği
Soru 19
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kurmay Yetki
B
Komuta Yetki
C
Rasyonel Yetki
D
Fonksiyonel Yetki
E
Karizmatik Yetki
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonla­rından değildir?
A
Planlama
B
Koordinasyon
C
Eğitim
D
Yöneltme
Soru 21
Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasına yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır?
A
Taylor
B
French ve Raven
C
M. Weber
D
Mc Gregor
E
Fayol
Soru 22
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Merkezileşme ilkesi
B
Yönetim alanı ilkesi
C
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
D
Yönetim birliği ilkesi
E
Kumanda birliği ilkesi
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?
A
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
B
Başkalarını yönetme arzusu
C
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
D
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?
A
İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir.
B
Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.
C
Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.
D
İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.
E
Amaçlara bağlılık, insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi motive edici öğelere bağlıdır.
Soru 25
Başarılı bir ekipte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Her üye birçok alanda uzmanlaşmıştır.
B
Üye hedef ve görüşü ile ekibin hedef ve görüşü farklılaşır.
C
Grup amiri yeteneklidir, iş birliği istemez.
D
Ekip, takım oyunu sayesinde içten ve dıştan gelecek yeni fikirlere ve gelişime kapalıdır.
E
Ekip, üyelerin kendilerini iyi hissettikleri bir ortama sahiptir.
Soru 26
Yöneticiler astlarına ne yapacakları, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda yazılı veya sözlü olarak talimat verir. Yönetici astlarını iç ve dış yollarla olmak üzere iki şekilde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi dış yollarla etkileme şeklidir?
A
Örgütün ve kararların benimsetilmesi
B
Astların karar sürecine katılması
C
Bireysel ihtiyaçların karşılanması
D
Hizmet içinde yetiştirilmesi
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?
A
Rüşvet
B
Görevi kötüye kullanma
C
Kayırmacılık
D
Dedikodu
Soru 28
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A
A. Smith
B
H. Fayol
C
M. Weber
D
R. Owen
E
F. Taylor
Soru 29
Kalite nedir?
A
Müşteri memnuniyetidir.
B
Uygunsuzluktur.
C
Defolu mal veya hizmettir.
D
Modeldir.
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?
A
Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür.
B
Liderlik, İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir
C
Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur.
D
Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür.
E
Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı ele geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı