Sınav Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Tebrikler - Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karizmatik Yetki
B
Fonksiyonel Yetki
C
Rasyonel Yetki
D
Komuta Yetki
E
Kurmay Yetki
Soru 2
Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasına yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır?
A
Mc Gregor
B
Taylor
C
French ve Raven
D
Fayol
E
M. Weber
Soru 3
“İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütleme
B
İşbölümü
C
Uzmanlaşma Bölümleme
D
Hakkaniyet
E
Uzmanlaşma
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?
A
Kayırmacılık
B
Dedikodu
C
Rüşvet
D
Görevi kötüye kullanma
Soru 5
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A
M. Weber
B
R. Owen
C
F. Taylor
D
H. Fayol
E
A. Smith
Soru 6
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?
A
Yasal güç
B
Etkileyici güç
C
Benzeşim Gücü
D
Zorlayıcı güç
E
Uzmanlık gücü
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
A
İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme çabasıdır
B
Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir
C
Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine yöneliktir
D
Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz?  
A
Yöneltme
B
Planlama
C
Örgütleme
D
İletişim
E
Denetim
Soru 9
Başarılı bir ekipte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Ekip, takım oyunu sayesinde içten ve dıştan gelecek yeni fikirlere ve gelişime kapalıdır.
B
Her üye birçok alanda uzmanlaşmıştır.
C
Grup amiri yeteneklidir, iş birliği istemez.
D
Üye hedef ve görüşü ile ekibin hedef ve görüşü farklılaşır.
E
Ekip, üyelerin kendilerini iyi hissettikleri bir ortama sahiptir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?
A
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
B
Başkalarını yönetme arzusu
C
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
D
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
Soru 11
Yöneticiler astlarına ne yapacakları, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda yazılı veya sözlü olarak talimat verir. Yönetici astlarını iç ve dış yollarla olmak üzere iki şekilde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi dış yollarla etkileme şeklidir?
A
Örgütün ve kararların benimsetilmesi
B
Bireysel ihtiyaçların karşılanması
C
Astların karar sürecine katılması
D
Hizmet içinde yetiştirilmesi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?
A
Liderlik, İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir
B
Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur.
C
Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür.
D
Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı ele geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.
E
Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür.
Soru 13
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Adam Smith
B
Frederick Taylor
C
Elton mayo
D
Max Weber
E
Henri Fayol
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?
A
İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir.
B
İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.
C
Amaçlara bağlılık, insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi motive edici öğelere bağlıdır.
D
Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.
E
Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.
Soru 15
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
B
Merkezileşme ilkesi
C
Kumanda birliği ilkesi
D
Yönetim alanı ilkesi
E
Yönetim birliği ilkesi
Soru 16
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Bürokratik oligarşi
B
Yetki genişliği
C
Hiyerarşik denetim
D
Bürokratik sabotaj
E
Bürokratik vesayet
Soru 17
Astlara talimat verme, görev verme amacıyla yapılan toplantılara ne denir?
A
Kurul toplantısı
B
Koordinasyon toplantısı
C
Mesleki toplantı
D
Emir toplantısı
Soru 18
Kalite nedir?
A
Müşteri memnuniyetidir.
B
Modeldir.
C
Uygunsuzluktur.
D
Defolu mal veya hizmettir.
Soru 19
Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir?
A
Güç kaynakları
B
Sorumluluk dağılımı
C
Yetki göçerimi
D
Güç konusu
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?
A
Personelden daha çok çalışma
B
İnisiyatif alabilme
C
Hep son sözü söyleyen olma
D
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
E
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
Soru 21
Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?, nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütleme
B
Planlama
C
Yöneltme
D
Denetim
Soru 22
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İş görenleri yönetime katmak
B
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
C
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
D
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
E
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
Soru 23
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?
A
Denetim
B
Planlama
C
Yöneltme
D
Yönetim
Soru 24
Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yönetim (kontrol) Alanı
B
Yönetim Birliği
C
Komuta Birliği
D
Hiyerarşi
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?
A
Uçarı
B
Uzlaşmacı
C
Açıklayıcı
D
Engelleyici
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilerine örnek gösterilebilir?  
A
Genel Müdür Yardımcısı
B
İnsan Kaynakları Müdürü
C
Müsteşar Yardımcısı
D
Genel Müdür
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonla­rından değildir?
A
Eğitim
B
Yöneltme
C
Koordinasyon
D
Planlama
Soru 28
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?
A
Amaç özelliği
B
İş bölümü
C
Hiyerarşi özelliği
D
Yaratıcılık
E
İşbirliği Özelliği
Soru 29
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün amaçları
B
Örgütün türleri
C
Örgütün yapısı
D
Örgütün işleyişi
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?
A
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
B
Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi
C
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
D
Çalışanların işten ayrılma nedenleri
E
Yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı