Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 6

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları - 6 1.bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda enaz kaç daire...

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 5

1. 1982 Anayasası’na göre TBMM, ilan edilmiş bir olağanüstü hâl süresini her defasında en çok...

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 4

1. Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre öğrencileri,ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda,yurdumuzun bilim politikasına...

Resmi Yazışmalar Test Soruları

1- “Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplan her türlü bilgidir.” Resmi...

Halkla İlişkiler Test Soruları

Halkla İlişkiler Çalışma Test Soruları 1-Aşağıdakilerden Hangisi Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Ortak Özelliklerinden Biridir? A) Halkla...

T.C. Anayasası Çalışma Notları – Soru Cevap

1.           Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 2.            Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir? 1924 Anayasası 3.            Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası...

2017 Müdür, Müdür ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Sınavlarında Çıkan Sorular

RÜTÜK üyeleri kaç yılda bir seçilir. TBMM TARAFINDAN SEÇİLEN 9 ÜYEDEN OLUŞUR. RTÜK ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ 6 YILDIR. ÜYELERİN 1/3’Ü 2 YILDA BİR YENİLENİR. ...

YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ Ders Notu

YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ         İnsan ilişkilerinin tanımı: Genel anlamda insan ilişkileri, İnsanların, amaçlarını gerçekleştirebilmek için bir birleri ile ve çevrelerindeki her türlü nesne ve durumlarla etkileşerek,eylemde...

Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri Ders Notları

HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM BECERİLERİ   I.HALKLA İLİŞKİLER             A. Halkla İlişkiler Kavramı                   1. Halkla İlişkilerin Amacı                   2. Halkla İlişkilerin Temel Özellikleri                   3. Halkla...

Müdür Yardımcılığı Sınavı Çalışma Notları

KAMU YÖNETİMİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER (ANAYASA- MAHALLİ İDARELER  KAMU YÖNETİMİ- DEVLET TEŞKİLATI) (15 Soru Çıkacak)     *Kanuni hâkim güvencesi›başka mercilere çıkarılmama, iş ve işlemlerde sadece kanuna tabi...