Ana Sayfa Blog

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 2 (40 soru)

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 2 (40 soru)

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 1 (40 soru)
Başla
Tebrikler - Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 2 (40 soru) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Son
Geri dön

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 1 (40 soru)

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 1 (40 soru)

Başla
Tebrikler - Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 1 (40 soru) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Son
Geri dön

EKYS Örnek Soruları Yayımlandı. Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Örnek Soruları

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez yapılacak 2019-MEB-EKYS örnek soruları ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından 21 Nisan’da 50 il merkezinde yapılacak 2019-MEB-EKYS için adaylara yardımcı olmak amacıyla hazırlanan örnek sorulara yer verildi.

Buna göre, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testin uygulanacağı ve soruları cevaplama süresinin 150 dakika olacağı sınavda, yazılı sınav konuları ve ağırlıkları genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 olarak belirlendi.

Örnek soru kitapçığında söz konusu konulardan 10 örnek soruya yer verildi.

ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart’ta bir başvuru merkezinden veya “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden yapacak. Başvurular, sınav ücreti yatırılarak tamamlanacak.

2019-MEB-EKYS için geç başvuru günü ise 21 Mart olarak belirlendi.

2019 MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

1. Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar Nelerdir?

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

ç) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

2. Müdür Olma Şartları Nelerdir?

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

( Değişik 09/02/2019 )

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca; a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,
şartları aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.”

3. Müdür Yardımcısı Olma Şartları Nelerdir?

Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

4. 2019 Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Takvimi Nasıldır?5. Yazılı Sınavda Kaç Soru Sorulacaktır?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

6. Yazılı Sınav Konuları Nelerdir?

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel yetenek ve genel kültür: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %35

f) Mevzuat: %10

(T.C. Anayasası, 05.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10.06.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler)

Not: Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecektir.

7. Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler sınava başvuru yapabilecek midir?

Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de, yazılı sınav puanını, puanların geçerlik süresi içinde kullanmak üzere yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir.

8. Sözleşmeli Öğretmenler Sınava Girebilecek midir?

Öğretmenlikte 2 yılını doldurmuş sözleşmeli öğretmenler sınava girebilecektir.

9. Yazılı Sınavda Baraj Var mıdır?

Yazılı sınav
MADDE 15 – (1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Değişik 12/01/2019 ) test usulü ile yazılı sınav yapılır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

10. Yazılı Sınavlar Ne Kadar Geçerlidir?

Yazılı sınav
MADDE 15 –

(2) Yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

11. Sınava girebilmesi süresi hesabı nasıldır?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” hükmü yer almaktadır.

Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 11.03.2019 tarihi esas alınacaktır.

12. Müdür Yardımcılığında 1 Yılım Dolmadan Sınava Girebilir mi?

Girilebilir fakat atama döneminde başvuru şartlarını taşınmadı için atama başvurusu geçersiz olur.

13. Bir yılı doldurduktan sonra sınava girerek başka okul tercihi yapılabilir mi?

Evet. Yapılabilir.

14. İdarecilikten istifa ettim. Bir yılım dolmadan sınava girebilir mi?

Girilebilir fakat görevlendirme günü başvuru şartları taşınmazsa başvuru geçersiz olur.

15. Sınava girip geçerli not alındıktan sonra mazeret veya isteğe bağlı vb. durumlarla başka ile tayini çıkanları sınavı o ilde geçerli midir?

Evet bu güne kadar tüm sınavlar geçerli olmuştur.

16. Daha önce müdürlük veya müdür yardımcılığını asaleten yapıp şuan öğretmen olarak görev yapanlar hangi sınava girecektir?

Müdürlük veya müdür yardımcılığı sınavı aynı anda yapılacağı için tek sınava girilecektir ve atama dönemi hangi kadroya istenirse ona başvuru yapılabilecektir.

2019 Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Duyurusu Yayınlandı

GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

A. Genel Açıklamalar

Bu duyuruda; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. Sınav, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlığımız ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokole göre yapılacaktır.

Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı yazılı sınav soruları aynı sorulardan oluşacaktır. Yazılı sınava katılmak isteyen ve aşağıda belirlenen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları 28 Şubat-11 Mart 2019 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) elektronik ortamda alınacaktır.

Yazılı sınav, 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 10:15’de;

• Adana
• Afyonkarahisar
• Ankara (Altındağ-Mamak)
• Ankara (Çankaya)
• Ankara (Yenimahalle)
• Antalya
• Aydın
• Balıkesir
• Bolu
• Bursa
• Çanakkale
• Çorum
• Denizli
• Diyarbakır
• Edirne
• Elazığ
• Erzincan
• Erzurum
• Eskişehir
• Gaziantep
• Hatay
• Isparta
• Mersin
• İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
• İstanbul-2 (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy)
• İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kâğıthane/Sarıyer)
• İstanbul-4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
• İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)
• İzmir/Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)
• İzmir/Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
• Kars
• Kayseri
• Kırşehir
• Kocaeli
• Konya
• Kütahya
• Malatya
• Manisa
• Kahramanmaraş
• Mardin
• Muğla
• Muş
• Niğde
• Ordu
• Rize
• Sakarya
• Samsun
• Sivas
• Tekirdağ
• Tokat
• Trabzon
• Şanlıurfa
• Van
• Zonguldak
• Kırıkkale
• Batman
• Karabük

illerinde oluşturulan sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Not: Yazılı sınava başvuran aday sayısının 1000’den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

B. Başvuru İşlemleri

a) Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

b) Yazılı sınava katılmak üzere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları başvuruda bulunabilecektir.

c) Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de, yazılı sınav puanını, puanların geçerlik süresi içinde kullanmak üzere yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir.

d) Başvuru koşullarını taşımayan adaylardan sınava alınanlar, sınava girmiş olsalar dâhi sözlü sınava çağrılmayacak, görevlendirmeleri yapılmayacak, görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

e) Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart 2019 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaktır. Geç başvuru günü, 21 Mart 2019 tarihidir.

f) Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, hafta içi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içinde alacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı bulunan adaylar; başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecektir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaktır. Posta ve benzeri yolla başvuru alınmayacaktır.

Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli olarak kabul edilecektir.

Sınav başvurularının alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

g) Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaktır. Adaylar başvurularını yaparken, doldurmuş oldukları Aday Başvuru Formu ile nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarından herhangi birinin aslını yanlarında bulundurmak zorundadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalımühürlü/barkodlu-karakodlu “Geçici Kimlik Belgesi” de kabul edilecektir.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.) Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olacaktır.

Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Aday, belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan başvurular tamamlanmayacağı için geçersiz
kabul edilecek ve sorumluluk adaya ait olacaktır. Adaylar, başvuru sırasında ÖSYM’ce belirlenen başvuru hizmet ücretini ödeyecektir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaktır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Adayların, sınava başvuru yapmadan önce Bakanlığımızca bu duyuruda belirtilen başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru yaparak sınav ücretini ödemeleri yararlarına olacaktır. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav kılavuzunu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

h) Engeli/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engeli/sağlık durumlarına uygun olarak ‘Engelli Salonu’nda sınava alınacaktır.

i) Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve http://ais.osym.gov.tr internet adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru süresi içinde başvuru bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmeli ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.

j) Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

3. BAŞVURU ŞARTLARI

Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için yazılı sınava Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5, 6 ve 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” hükmü yer almaktadır.

Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 11.03.2019 tarihi esas alınacaktır.

4. SINAVA GİRİŞ BELGESİNİN DÜZENLENMESİ

Sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

5. SINAV ORGANİZASYONU VE YÜRÜTÜLMESİ

a) Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı ve mühürlü ‘Geçici Kimlik Belgesi’nden herhangi birinin aslı ile kabul edilecektir.

Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olacak, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunacak, pasaportun süresi geçerli olacaktır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmayacaktır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde sınav koordinatörlerinin, ÖSYM temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

b) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, ÖSYM sınav koordinatörleri/yetkili başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebilecektir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.

c) Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

6. SINAV KONULARI

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel yetenek ve genel kültür: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %35

f) Mevzuat: %10

(T.C. Anayasası, 05.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10.06.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler)

Not: Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecektir.

7. TELİF HAKLARI

Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmeyecek; basılı veya internet ortamında yayımlanmayacaktır. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun soruların tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılacaktır.

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
b) Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır.

c) Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

9. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

10. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE İNCELEME TALEPLERİ

a) Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvuracaktır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılacaktır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.). Bu adayların, inceleme masrafları karşılığı ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılacaktır. ÖSYM, süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

b) ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmeyecek ve verilmeyecektir. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” duyurusu doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi sınav evrakını ÖSYM’de (Ankara’da) inceleyebilecektir.

11. SINAV ÜCRETİ VE TAHSİLİ

Sınava girecek adaylar 28 Şubat-12 Mart 2019 tarihleri arasında, ÖSYM adına aşağıdaki bankalara 180,00 TL sınav ücreti yatıracaktır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası’na sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık aracılığıyla

ücret yatırılabilecek; şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmayacaktır.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabilecektir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 270,00 TL olarak yatıracaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılmayacaktır.

Adaylar sınav ücretini, sınava başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra yatıracaktır. Sınava başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

Sınav ücreti ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Millî Eğitim Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

2019 Yönetici Atama Takvimi Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), 2019 yılı yönetici atama takvimi yayınlandı. 2019 Yılı Eğitim Kurumlarına Yeniden Görevlendirme Takvimi başlığı altında yayınlanan takvimde süreç 18 Şubat’ta başlayıp 19 Nisan’da tamamlanacak.  MEB’in yayınladığı 2019 yılı yönetici atama (okul müdürü, okul müdür yardımcısı) takvimi şöyle:

MEB, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde 3 Değişiklik Yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde, 12 Ocak 2019 tarihi itibariyle bazı değişiklikler yaptı.

Yönetmeliğin, sınavı yapacak kurum, sınav içeriği ve yazılı sınavın ağırlığı bölümlerinde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliğe göre,

1- Yönetici görevlendirme yazılı sınavını MEB’in yanı sıra MEB isterse ÖSYM de yapabilecektir.

2- Test usulü yapılacak sınavda, Eğitim Bilimleri ile Genel Kültür ve Genel Yeteneğin ağırlığı %35’er olarak belirlenmiştir.

Mevzuatın ağırlığı yüzde 40’tan yüzde 10’a düşürülmüştür.

Okul yönetimi ve halkla ilişkiler sınavda sorulmayacaktır.

Atatürk İlkeleri yine %10 düzeyinde olacaktır.

Resmi yazışma kuralları ve protokol kurallarının ağırlığı kaldırılmıştır.

3- Test usulünde yapılacak yazılı sınavın ağırlığı, müdür ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalarda yüzde 60’tan yüzde 80’e yükseltilmiştir.

Burada en dikkat çekici madde yazılı sınav ağırlığının %80 , sözlü sınav (mülakat) ağırlığının ise %20 olarak güncellenmiş olmasıdır.

 

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 6

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 6

1.bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda enaz kaç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz?

a)1

B)2

c)3

d)4

cevap:3

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitiren devlet memurları, ilk defa göreve atanırken hangi derece ve kademeden göreve başlar?

DERECE KADEME

a) 10 2

b) 10 4

c) 12 2

d) 11 1

cevap: 12 2

3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi derece ilerlemesinin şartlarından biri değildir?

a)Son 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve üzeri olması

b)Üst dereceden boş bir kadronun bulunması.

c)Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. Kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak.

d)Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte olmak.

Cevap: A

4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Yabancı memleketlerde görev alacak memurlara memuriyet süresince toplam kaç yıla kadar aylıksız izin verilir?

a) 10 Yıl

b) 20 Yıl

c) 30 Yıl

d) 40 Yıl

cevap: 10 yıl

5.   657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre uluslar arası kuruluşlarda görev alacak memurlara toplam kaç yıla kadar aylıksız izin verilir?

a) 11 Yıl

b) 21 Yıl

c) 31 Yıl

d) 41 Yıl

cevap: 21 yıl

6. talim terbiye kurulu başkan yardımcısının 2. sicil miri kimidr?

a) bakan b) ttk başkanı c) müsteşar d) müsteşar yardımcısı

cevap: bakan

7.  Devlet memurlarının müracaat ve şikayetlerinde izlenecek usul, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

a) Sadece yazılı olarak şikayet edilen amirin kendisine yapılır.

b) Sadece sözlü olarak şikayet edilen amir atlanarak yapılır.

c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır

d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır

cevap: Dşıkkı

8.  İki defa üst üste olumsuz sicil alan devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları halinde, kendileri hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Başka bir sicil amirinin emrine atanabilir

b) Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır

c) Aylıktan kesme cezası verilir.

d) Kademe ilerlemesi cezası verilir

CEVAP: b şıkkı

9.  Olumsuz sicil alan devlet memurlarına, atamaya yetkili sicil amirince yapılacak uyarıya karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç ay içinde itiraz edilir?

a) 4

b) 3

c) 2

d) 1

CEVAP:1 AY

10.  Millî Eğitim Bakanlığı Personeli izin Yönergesi’ne göre izin vermeye yetkili amir, izne ayrılacak memura, özel bir hüküm yoksa aşağıdaki personellerden hangisine vekalet etme görevini verir?

A) Makam ve unvan bakımından en yakın olana

B) Daha önce bu göreve vekalet etmiş olana

C) Hizmet bakımından en kıdemli olana

D) işini aksatmadan bu görevi yürütebilecek olana

Cevap: a şıkkı

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 5

1. 1982 Anayasası’na göre TBMM, ilan edilmiş bir olağanüstü hâl süresini her defasında en çok kaç aylığına uzatabilir?

A) 2    B) 4    C) 5    D) 6       CEVAP: B

 

2.  İlköğretim ve Orta Öğretim KurumlarındakiÖğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve ÖğretimFaaliyetleri Hakkında Yönetmelik’e göre sınıföğretmenler kurulu kanaat dönemleri başında öğrencilere verilecek hazırlık ve alıştırma çalışmalarının günde yaklaşık olarak kaç saati geçmeyecek şekilde düzenlenmesi için gerekli tedbirleri alır?

A) Dört          B) Üç           C) İki           D) Bir

cevap. C

3. Köy işlerini ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmediği için mahalli en büyük mülki amir tarafından yazılı olarak ihtarda bulunulmasına rağmen iş görmeyen köy muhtarı aşağıdakilerden hangisinin kararı ile görevden uzaklaştırılır?

A) Yetkili il ya da ilçe idare kurulu    B) Vali    C) İdare mahkemesi    D) İçişleri Bakanı

Cevap: A

4.  İlçelerin kurulması aşağıdaki işlemlerin hangisiyle olur?

A) Bakanlar Kurulu kararıyla    B) Kanunla   C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle

D) İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanıtarafından imzalanan müşterek kararnameyle

Cevap:B

5.  Liseler Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi okul disiplin kurulunun başkanıdır?

A) Müdür     B) Müdür başyardımcısı   C) Müdür yardımcısı   D) Öğretmenler Kurulunca seçilen bir öğretmen

cevap.B

6.  Vali aşağıdaki usullerden hangisiyle atanır?

A) Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından

B) İçişleri Bakanının önerisi, Başbakanın kabulü

ve Cumhurbaşkanının onayıyla

C) Bakanlar Kurulunun kararı ve önerisiyle

Cumhurbaşkanı tarafından

D) İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar

Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının onayıyla

Cevap: D

7.  Aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin tüm üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır?

A) Danıştay    B) Sermaye Piyasası Kurulu   C) Devlet Denetleme Kurulu  D) Yüksek Denetleme Kurulu

Cevap: C

 

8.  Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir?

a) Anayasanın laikleştirilmesi.    b) Halifeliğin kaldırılması.

c) Saltanatın kaldırılması     d) Eğitim-öğretimin birleştirilmesi

cevap : C

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda genel görevli mahkemedir?

A) Sayıştay   B) İdare mahkemesi    C) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi   D) Danıştay

Cevap: D

10. Resmi yazılarda İLGİ sözcüğünden sonra aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır?

a) Nokta.  b) Noktalı virgül.   c) iki nokta üst üste    d) Virgül

cevap :C

11.  Evrakın ekini tamamlayıcı mahiyette olan cetvel, yönerge, şema, kroki gibi yazılara ne ad verilir?

A) Kripto      B) Atamol       C) Lahika     D) Kontrol kartı

Cevap: C

12.  1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

A) Yüksek Seçim Kurulunun üyeleri     B) Yargıtay Genel Kurulu

C) Anayasa Mahkemesi     D) Cumhurbaşkanı

Cevap: A

13.  Türkiye de yaşayan bir ingiliz vatandaşı şikayette bulunduğu dilekçesini hangi dilde yazmak zorundadır?

a) ingilizce    b) fransızca    c)bildiği bir dilde      d)Türkçe

cevap: D

14.  1982 Anayasası’na göre, Başbakan veya bir bakan  hakkında meclis soruşturması açılmasını aşağıdakilerden  hangisi isteyebilir?

A) TBMM Başkanı        B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

C) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarında   milletvekili

D) TBMM üye tam sayısının en az onda biri tutarında    milletvekili

Cevap: D

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 4

1. Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre öğrencileri,ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda,yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun,yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki,insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek ,aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevidir?

A) ilköğretim  B) Ortaöğretim    C) Yaygın eğitim  D) Yükseköğretim

Cevap: D ŞIKKI

2.  Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?

A) Yöneltme B) Liyakat  C) Her yerde eğitim D) Karma eğitim

CEVAP: LİYAKAT

3.  657 sayılı Kanun’a göre aylıktan kesme veya kademe,ilerlemesini durdurma cezası alan Devletmemurları, aşağıdaki görevlerden hangisine,atanabilirler?

A) şube müdürlüğü

B) Daire başkanlığı

C) Müsteşar yardımcılığı

D) Genel müdür yardımcılığı

Cevap: A şıkkı

4.  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre il millî eğitim şube müdürünün üstdisiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) il millî eğitim müdür yardımcısı

B) il millî eğitim müdürü

C) Teftiş kurulu başkanı

D) Vali

CEVAP: VALİ

5.  Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre mal varlığında önemli bir değişiklik olan okul müdürünün, en fazla kaç ay içerisinde mal bildiriminde bulunması gerekir?

A) 1    B) 2    C) 3     D) 4          cevap: 1ay

6.  Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakında Kanun’agöre  Atatürk’ü temsil eden bir heykelin iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak tahrip edilmesi durumunda hükmolunacak ceza yüzde kaç oranında artırılır?

A) 25    B) 30    C) 50    D) 100          cevap: 50

7.  Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre en fazla kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?

A) 9      B) 7      C) 5       D) 3                cevap:7

8.  657 DMK ya göre kıdem durdurma veya maaş kesim cezası alan memurun cezası kaç yıl sonra sicilinden silinebilir?

a)3         b)5         C)7        d)10                cevap:10

9.  657 DMKya göre herhangi bir suçtan tutuklanan memura maaşının kaçta kaçı ödenir?

a) 1/2

b)3/4

c)2/3

d)tamamı

cevap: C şıkkı

10.  1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’a göre ilk mektebe muallimlik etmekte aczi kaç teftiş raporu ile sabit olan ilk mektep muallimi tekaüde sevk edilir?

A) İki    B) Üç    C) Dört     D) Beş                   CEVAP: 3

11.   Aşağıdakilerden hangisi, taşra teşkilâtı il kuruluşlarının hiyerarşik birimler yapısı içinde değildir?

A) Vali          B) İl Müdürlüğü         C) şube Müdürlüğü          D) Başmühendislik

CEVAP: DŞIKKI

12.   Aşağıdakilerden hangisi, iktisadî devlet teşekkülü ve kamu iktisadî kuruluşunun ortak adıdır?

A) Kamu iktisadî teşebbüsü     B) Bağlı ortaklık    C) İşletme    D) Müessese

Cevap: A ŞIKKI

13.  Resmi yazışmalarda kullanılacak kağıtların boyutları aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a) A4 (210*290).

b) A4 (220*287).

c) A4 (230*297)

d) A4 (210*297

cevap: D şıkkı

14.  Üst ve aynı düzey makamlara yazılan resmi yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir?

a) Arz ederim

b) Rica ederim

c) Arz ve rica ederim.

d) Hiçbiri.

CEVAP: A ŞIKKI

15.  Kayıt kaşeleri evrakların hangi yüzüne basılır?

a) yalnız ön yüzüne.

b) hem ön hem arka yüzüne.

c) arka yüzüne

d) yalnız ön sol köşesine

cevap: C şıkkı

16.  okul kütüphaneleri yönetmeliğine göre öğretmenler bir defada ençok kaç kitap ödünç alabilir?

a)3     b)4     c)5     e)6   CEVAP: 3

17.   1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na gör aşağıdakilerden hangisi Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerinden biridir?

A) Üretkenlik    B) Planlılık   C) Sınıflandırma D) Katılımcılık   CEVAP: b

18.   İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının internetteki alan adı (internet adresi) aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?

A) .edu   B) .org    C) .k12    D) .gov                CEVAP: k.12

19.  1789 Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’nde çıkan ilk isyan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunan İsyanı    B) Mısır İsyanı   C) Sırp İsyanı    D) Ermeni İsyanı ve Arıburnu

Cevap: C

20.   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki fiil ve hâllerden hangisi aylıktan kesme cezasını gerektirir?

A) Verilen emirlere itiraz etmek

B) Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak

C) Toplu müracaat ve şikâyet etmek

D) Göreve sarhoş gelmek ve görev yerinde alkollü içki içmek

Cevap: C