Sınav Soruları

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı Online Test 2

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 15 adet sorudan oluşmaktadır.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2

Tebrikler - 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi örgün eğitim değildir?
A
Üniversite
B
Anaokulu
C
Halk Eğitimi
D
Meslek Lisesi
Soru 2
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimdir?
A
Halk Eğitim
B
Anaokulu
C
Üniversite
D
Meslek Lisesi
Soru 3
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri arasında bulunan “Her Yerde Eğitim” kavramı ile anlatılmak istenen nedir?
A
Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır
B
Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda eğitim-öğretim dönemi dışında kalan zamanlarda da okullarda farklı alanlarda eğitim verilmesine çalışılır
C
Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında gerçekleştirilmeye çalışılır
D
Milli eğitimin amaçları yalnız resmi kurumlarda değil, özel eğitim kurumlarında da her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer almaz?
A
Yükseköğretim kurumu
B
Öğretmen konutları
C
Eğitim sisteminin genel yapısı
D
Okul bina ve tesisleri
Soru 5
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda “Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilmesi” aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde vurgulanmıştır?
A
Demokrasi eğitimi
B
Fırsat ve imkan eşitliği
C
Süreklilik
D
Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Millî Eğitimin Temel İlkelerinden biri olan“Fırsat ve İmkân Eşitliği” ilkesini açıklamaktadır?
A
Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz
B
Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.
C
Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacı ile parasız yatılılık, burs, kredi gibi yollarla gerekli yardımlar yapılır.
D
İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.
Soru 7
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimden faydalanamaz?
A
Ülkemizde bulunan sığınmacı
B
öğrenimini yarım bırakmış vatandaş
C
tutuklu veya hükümlü
D
hiç okula gitmemiş kimse
Soru 8
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden olan Fırsat ve imkan eşitliği kapsamında yoksul ve başarılı öğrenciler için neler sağlanabilir?
A
parasız yatılılık
B
vergi indirimi
C
zengin aileler yanına verilmesi
D
kırtasiye araç gereç yardımı
Soru 9
Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Türk milli eğitiminin temel ilkelerden biri değildir?
A
Demokrasi eğitimi
B
Bilimsellik
C
Yöneltme
D
Sorumluluk
Soru 10
“Yöneltme …… başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için …… de devam eder.” 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
okulöncesi – ilköğretimde
B
ortaöğretim – yükseköğretimde
C
ilköğretim – yükseköğretimde
D
okulöncesi – ortaöğretimde
E
ilköğretim – ortaöğretimde
Soru 11
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların satışına ……………. Yetkilidir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Başbakan
B
Maliye Bakanı
C
Milli Eğitim Bakanı
D
Bakanlar Kurulu
Soru 12
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden olan Yöneltme nedir?
A
Fertler, eğitime alınmadan önce, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler
B
Fertler, eğitimleri süresince, bilgi, beceri ve yetkinlikleri doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.
C
Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.
D
Fertler, eğitimleri sonunda, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.
Soru 13
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Yüksek Öğretim Ku­rumu değildir?
A
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
B
Fakülteler
C
Konservatuvarlar
D
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Soru 14
“Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?
A
Her yerde eğitim
B
Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
C
Genellik ve eşitlik
D
Eğitim hakkı
E
Fırsat ve imkân eşitliği
Soru 15
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur.” Bu ifadeden yola çıkarak aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?
A
Okul aile birlikleri tarafından öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz.
B
Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla da olsa sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyemez.
C
Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir.
D
Okul-aile birliklerinin gelirleri, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel hesaplarda tutulur.
E
Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı