Sınav Soruları

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı Online Test 2

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 15 adet sorudan oluşmaktadır.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2

Tebrikler - 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?
A
Fırsat ve imkân eşitliği
B
Her yerde eğitim
C
Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
D
Genellik ve eşitlik
E
Eğitim hakkı
Soru 2
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur.” Bu ifadeden yola çıkarak aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?
A
Okul-aile birliklerinin gelirleri, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel hesaplarda tutulur.
B
Okul aile birlikleri tarafından öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz.
C
Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla da olsa sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyemez.
D
Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir.
E
Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir
Soru 3
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimden faydalanamaz?
A
tutuklu veya hükümlü
B
hiç okula gitmemiş kimse
C
öğrenimini yarım bırakmış vatandaş
D
Ülkemizde bulunan sığınmacı
Soru 4
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların satışına ……………. Yetkilidir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Bakanlar Kurulu
B
Başbakan
C
Maliye Bakanı
D
Milli Eğitim Bakanı
Soru 5
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimdir?
A
Meslek Lisesi
B
Halk Eğitim
C
Üniversite
D
Anaokulu
Soru 6
“Yöneltme …… başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için …… de devam eder.” 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
ortaöğretim – yükseköğretimde
B
okulöncesi – ortaöğretimde
C
okulöncesi – ilköğretimde
D
ilköğretim – yükseköğretimde
E
ilköğretim – ortaöğretimde
Soru 7
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Yüksek Öğretim Ku­rumu değildir?
A
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
B
Fakülteler
C
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
D
Konservatuvarlar
Soru 8
Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Türk milli eğitiminin temel ilkelerden biri değildir?
A
Demokrasi eğitimi
B
Bilimsellik
C
Sorumluluk
D
Yöneltme
Soru 9
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden olan Fırsat ve imkan eşitliği kapsamında yoksul ve başarılı öğrenciler için neler sağlanabilir?
A
vergi indirimi
B
kırtasiye araç gereç yardımı
C
parasız yatılılık
D
zengin aileler yanına verilmesi
Soru 10
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi örgün eğitim değildir?
A
Üniversite
B
Halk Eğitimi
C
Anaokulu
D
Meslek Lisesi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer almaz?
A
Yükseköğretim kurumu
B
Öğretmen konutları
C
Okul bina ve tesisleri
D
Eğitim sisteminin genel yapısı
Soru 12
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri arasında bulunan “Her Yerde Eğitim” kavramı ile anlatılmak istenen nedir?
A
Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında gerçekleştirilmeye çalışılır
B
Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır
C
Milli eğitimin amaçları yalnız resmi kurumlarda değil, özel eğitim kurumlarında da her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır
D
Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda eğitim-öğretim dönemi dışında kalan zamanlarda da okullarda farklı alanlarda eğitim verilmesine çalışılır
Soru 13
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden olan Yöneltme nedir?
A
Fertler, eğitimleri sonunda, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.
B
Fertler, eğitime alınmadan önce, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler
C
Fertler, eğitimleri süresince, bilgi, beceri ve yetkinlikleri doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.
D
Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.
Soru 14
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda “Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilmesi” aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde vurgulanmıştır?
A
Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
B
Süreklilik
C
Demokrasi eğitimi
D
Fırsat ve imkan eşitliği
Soru 15
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Millî Eğitimin Temel İlkelerinden biri olan“Fırsat ve İmkân Eşitliği” ilkesini açıklamaktadır?
A
Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz
B
İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.
C
Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.
D
Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacı ile parasız yatılılık, burs, kredi gibi yollarla gerekli yardımlar yapılır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı