Mülakat Soruları

2017 Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları-(10 Temmuz 2017)

1)5018 e gore Sosyal Güvenlik kurumları hangi alana girer,kaç sayılı cetvel?
2)Mekke ve Medine şehirlerinin ortak adı? Harameyn
3)Amiral Bristol Raporu nedir?

İzmir’in işgali dünya kamuoyunda büyük bir yankı ve kınamaya sebep olunca; olayın sorumlusu duru­munda olan İtilaf Devletleri kamuoyunu yatıştırmak ve İzmir bölge­sindeki durumu öğrenebilmek için bölgeye Amiral Bristol önderliğinde bir he­yet göndermişler­dir.

1.anayasa mahkesmesi hangi önden incelerler.Şekil yönünden

2.en genç turk bilim adamı   Oktay Sinanoğlu

.3.memurların gizli bilgileri açıklamalarına kim izin verir  Bakan izin verir

.4.15 ocak 1916 da 16 kolordu nerededir diye bir soru başarılar..

 1. 657 ye göre siyasi partiye giren biri tekrar göreve ne zaman döner ? Buna göre, eğer seçim için istifa edenler, listelere giremezlerse, müşterek kararname gereken unvanlarda bakan onayı ile eski görevlerine geri dönebilecektir. Ancak, eğer geri dönüş süresine kadar, istifa edilen kadroya atama yapılırsa, bu halde eski görevine atama zorunluluğu bulunmamaktadır.
  2. 657 ye göre adaylık süresince kid veya ayliktan kesme cezası alan biri için ne yapılır ? Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
  3. Türk alfabesi kullanan ilk devlet ?  Göktürk
  4. Soru çok karışık ve zordu laik kelimesinin fransizca dan dilimize giren kelimenin Yunan kökenini sormuşlardi. Yunanca laïkós λαïκός “halka ilişkin, halktan” sözcüğünden alıntıdır.

Fransızca laïque “kilisenin devlet yönetiminden uzaklaştırılmasını savunan kişi veya görüş”

Türkiyenin

ilk petrol arama gemisi   Turkuaz
2. Kar tatili okulların giriş çıkış saatleri vs gibi işlerle merkezde bakanlar kurulu ilde kim yapar? Vali
3. Okul araç gerçlerini koruma ve uygunsuz kullanımda ne ceza olur gibi bişeydi ( uyarı dedim)
4. Balkanlardan geri aldığımız iller neler Edirne ve Kırklareli

Kaymakam acil durumlarda kaç gün izin verir  1Ay

Arap krallığı kurulması sözü hangi antlaşmayla olmuştur macmahon

zigetvar da ölen osmanlı padişahı kim   Kanuni Sultan Süleymen

Fatih Harbiye yazarı    Peyami Safa

Kılık kıyafet ve şapka inkılabı kaç yılında ilan edilmiştir Sapka kanunu 1925
Kilik kiyafet devrimi 3 aralik 1934

2) Tarihi ilim haline getiren ve sosyolojinin kurucusu sayılan islam mütefekkiri kimdir?  İbni Haldun
3) KHK ile Siyasi partilerin kapanmasına yol açan yasaklı bir üye kaç yıl tekrar siyasi parti üyesi olamaz?
4) Kanuna göre milli eğitim bakanlığının diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonunu kim sağlar? MEBakanı

Türk dil kurumu kuruluş tarihi gün ay yıl şeklinde
2. Mukadddime yazarı   İbni Haldun
3. Siyasi parti üyeliğinden ötürü memuriyetten çıkarılmış biri ne zaman döner
4. Mebin öğretmen dışındaki personelinin eğitim programı ve değerlendirmesini yapan birimi.İ nsan kaynakları genel müdür

Sadabat Paktı’na üye olanlar?S adabat Paktı 8 Temmuz 1937 tarihinde Türkiye, İran, Irak ve Afganistan’ın Tahran’da bir araya gelerek oluşturdukları pakttır.
2-Uyuşmazlık mahkemesine kim başkanlık eder? Uyuşmazlık mahkemesi Genel Kurulu, bu Kanunla belli edilen görevleri yerine getirir ve ayrıca bölümler arasında çıkan olumsuz görev uyuşmazlıklarında görevli bölümü belli eder. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından seçilir.
3- Amirine sözlü olarak karşı gelen memura verilen ceza? Aylıklan kesme
4-Mimoza Sürgünü’nün yazarı?  Nazan Bekiroğlu
5-Osmanlı’da ilk kağıt para?  Kâime-i Mutebere”
6- Stajyerin göreve itaatsizliği varsa ve stajdan kalmışsa hangi ceza?
7- Osmanlı’daki hep birlikteliği savunan akım?Osmanlıcılık

londra konferansina bizim adimiza kim gitmiştir  ekir Sami BEY

Duyun-i umumiye Düyun-u Umumiye Osmanlı dış borçlarının ve bunu idâre eden birimin adı. İlk dış borç, 1854 Kırım Savaşından sonra alındı.

Egemenlik kelimesini ilk kullanan Fransız hukukçu
Erzurum kongresi tarihi    Erzurum kongresi 23 temmuz 1919
657 devlet memurları kanununa göre memur hakları
Yurt dışından gelenler Dilek ve şikayetlerini nasıl bildirir

Koy ve bucak sınırlarının değişmesi nasıl olur -içişleri bakanlığı tasvibi bayindirlik ve saoayal yardim bakanliginin gorusu alinarak icisleri bakanligi tarafindan
3. Ataturkun etkilendigi toplum düşünceleri kitabının fransız yazarı -j.j.rousseou
4.levni kimdir hangi sanat dalında ünlüdür -minyatür

652 deki hizmet birimleri sayisı  21

657 dm kanununa göre memur yurtdışında kasten zarara neden olursa ne cezası alır? Kademe ilerlemesinin durdurulması
2-Gap projesi ile birecik barajı suları altında büyük bir kısmı sular altında kalan antik kent? Zeugma
3- Amasya genelgesinde gecen İstanbul hükümeti Türk milletini yok saymaktadır ifadesi ne anlama gelir?

milletvekili kac gun meclisteki toplantiya izinsiz katilmazsa milletvekilligi düşer 5 oturuma katılmazsa
2) ilcede memura sorusturma iznini kim verir   Kaymakam
3) kapitilasyonlarin kaldirilmasini ilkkabul eden devlet  Rusya
4) farabinin ogrencisi, avrupadaki lakabi,calismalari verilmis. Cevabi ibni sina

5018 e göre yıl sonunda TBMM de hangi cetvel onaylanır ? 1 nolu cetvel
2. Kadınlara seçme hakkı hangi tarihte verildi?    1934
3. Sermaye piyasası kurulu ne zaman kuruldu? 1982

mona lisa kimin  Leonardo Vinci

sorusturma enaz kac gun

Hükümet güvenoyu alamadığında cumhurbaşkanı kaç gün içinde yeniden seçim kararı alır yeni seçilen türkiye büyük millet meclisinde başkanlık divanının oluşmasından sonra veya başbakanın istifası yahut bakanlar kurulunun güvensizlik oyu ile düşürülmesi hallerinde kırkbeş gün içinde yeni bakanlar kurulunun kurulamaması veya kurulduğu halde güvenoyu alamaması halinde cumhurbaşkanı, türkiye büyük millet meclisi başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
2. 222 nolu ilköğretim kanununa göre yaz tatili ne zaman biter.  öğretim yılı başladığında
3. A.B.D ve Avustralyanın kabul etmediği iklim protokolünün adı. KYOTO PROTOKOLÜ
4. Lozan anlaşmasıyla rodos ve oniki adalar kime bırakılmıştı İTALYA

Adana ve çevresinde yaralı cemiyet KLİKYALILAR

Atatürk ün katıldığı ilk savaş   Trablusgarb Savaşı

Dünyanın en uzun nehri ? NİL

652 khk ya gore teftis isi kime hangi birime aiittir cevap teftis kurulu başkanlığı
2. Ataturk hangi nufusa aittir cevap antep
3. Kamu hakem heyeti kac uyeden olusur cevap 11
4 isvicreden medeni kanun haricinde hamgi kanunlari aldik

 • Medeni Kanun İsviçre’den alınarak 17 Şubat 1926’da kabul edildi.
 • Borçlar Kanunu İsviçre’den alınarak 8 Mayıs 1928’de kabul edildi.
 • İcra ve İflas Kanunu İsviçre’den alınarak 9 Haziran 1932’de kabul edildi.
 • Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu İsviçre’den alınarak kabul edildi.
 • Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Almanya’dan alınarak 4 Nisan 1929’da kabul edildi.
 • Ticaret Kanunu Almanya’dan alınarak 10 Mayıs 1928 ‘de kabul edildi.
 • Ceza Kanunu İtalya’dan alınarak 1 Temmuz 1928’de kabul edildi.
 • İdare Hukuku Fransa’dan alınarak kabul edildi.

 

Memura maaştan kesme hangi hallerde verilir  1-2 gün okula gelmemek,yalan yanlış beyanda bulunmak,müdüre sözle saygısızlık etmek,verilen araç gereçleri ticari açıdan kullanmak gibi
2-2 başkentli ülke  Gürcistan,şili,Bolivya gibi
3-Almanya nın 1. Dünya savaşı sonrası imzaladığı anlaşma  versay ant
4-İlk şeker fabrikası  Uşakta
5-Osmanlı 1.dünya savaşından çekildiği anlaşma
6-Öğretmen niteliklerini geliştiren birim  Öğretmen yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü
7-Temel hak ve hürriyetlerden yoksun bırakma gerekçeleri. hicbir sekilde yoksun nirakilamaz yalnizca kisitlanir
8-ilk gazete  ilk resmi takvimi vakayi ilk ozel tercumani ahval ilk yari resmi ceridei havadis
9- Osmanlı’nın savaştığı cepheler   kanal kafkas canakkale makadenyo galicya suriye filistin yemen
10-Osmanlı’da ilk anayasayı kim ilan etti S enedi ittifak 2.mahmut

11-dede Korkut hikayelerinin orijinalleri hangi şehirde muhafaza ediliyor almamya berlin ve vatika
12-Şimdiye kadarki papalardan hangisi istifa etmiştir 16.benedict
13- Geçici hizmet personeli kimlerdir sozlesmeli ve isciler
14 – ilk yerli tankimizin adı ALTAY
15 – Erzurum Kongresi 23 temmuz 1919
16- Türkiye natoya kaç yılında üye oldu   1952
17- Amasya genelgesinin önemi   kurtulus savasinin amac uontem ve gerekcesi
18- Kanser verem akıl has. Gibi uzun süreli hastalıklarda kaç ay izin verilir 18 Ay

yurtdışına öğrenci gönderme, kontenjanı belirleme,ihtiyaçlarını karşılama, istihdamını sağlama… gibi görevleri olan birim (yüksek öğretim ve yurtdışı eğitim genel müdürlüğü)
2) paragrafı tam hatırlamıyorum uzun bir şekilde bir 1. Dünya savaşı cephesi anlatılıyordu. Hangi cephe diye soruldu (Suriye-Filistin cephesi)
3) Petekten bal almak için kullanılan demir kepçe, demir bıçak nedir?  Dalkız

kadınların 1930 belediye secimleri 1933 muhtarlik 1934 milletvekilligi

Birde amerika kıtasını ayıran kanal cevap panama olacak

William tell’ in yazari kimdir ? Schiller
2) anayasa mahkemesinde … Gorev suresi ne kadardır? 12 yıl

652 meb hizmet birim sayisi: 21
2) kaş ta tel iple 91 metreye dalip dunya rekorunu kiran bayan ? Şahika ercumen
3) anayasaya gore 90 gunden sonraki ilk pazar gunu ara secimin yapilmasi icin hangi sartlarin olmasi lazim ? ara secim yapilmasi icin mecliste %5orannda bisalma olmasi ve bir ilin velili kalmamasi gerekir

vadideki zambak kimin eseri diye sormurmuslar ? Balzac

1657 dmk ya göre çalışanların mesai ve öğlen saatlerini , merkezde kim düzenler.

Viyana kusatmasindan başlayan geri çekilme hangi olayla son buldu. sakarya meydan savasi ile son ndu 23 agustos 13 eylul 1921

 1. Antalya film festivali yönetmen dalında ödül kime verildi. Ümit Köreken

meb de yıllık çalışma planları yılda kaç kez verilir.2

Ağalar saltanatı dönemi nedir? Osmanlı tarihinde daha çocuk yaştaki IV. Mehmet’in tahta çıkmasından Kösem Mahpeyker Sultan’ın öldürülmesine kadar geçen Osmanlı tarihinin 3 yıl, 26 günlük dönemi “Ağalar Saltanatı Dönemi” olarak anılır

2-İlk yerli roman. (Taaşşuku Talat ve Fitnat)

3-1.Dünya savaşından en karlı çıkan devlet.

4-Mesleki eğitim (çıraklık) hangi genel müdürlüğe bağlandı.(Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)

5-Atölye ve meslek dersleri öğretmenleri zorunlu olarak kaç saat ek derse girer, maksimum kaç saat ek ders alabilir. (zorunlu 20, maksimum 32)

İl idare kurulunda kimler vardır?

azınlıklra verilen haklar nerede son buldu?  Lozan

devlet personel başkanlığı kaç gün önceden boş kadroları bildirir?

Nümizmatik nedir Nümizmatik metal paraları inceleyen, sikke ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim dalı.

1739 Kanuna göre bir cümle vardı.Cevap “Atatürk İlke ve İnkilapları ve Atatürk Milliyetçiliği”
2,Osmanlı padişahlarından hangisin cenaze namazı 3 defa kılınmıştır diye soruldu.cevap Kanuni sultan Süleyman
3.Brets litovski ant. Göre 1.dünya savaşından sonra İngilizlere bırakılan bölgelerdenIrak-Yemen-Diğerini nedir ?

Eski Türklerde demir kazıkta denilen gök cisminin adı? Kutup Yıldızı

2-Doğu Trakya komutanı?

3-İlçe idare kurulu itirazını nereye yapar?

4-Sözleşmeli öğretmenin adaylık süreci en az kaç yıldır    2

1.Sanayi devrimi hangi olay hangi ülke.  ingiltere buharlı makinanun bulunması

2.Guney cephesi hangi ülke fransız ve ermeniler

3.Milli savunma sekreteri soruşturmayı kim ister   yargıtay cumh. bassavcısı ve vekili

657 sayili kanuna gore uc kez basari alan kisiye ne verilir./ ustun basari bel
2- serv anlasmsini imzalatmak icin ingilizler hangi iki ilceye asker cikarmistir./ bandirma mudanya
3-eurovisyon da birinci olan sarkicimiz sertap eren
4-1982 anayasasi ile ilgili birseydi / siyasi haklar

Parti grubu kaç milletvekili ile kurulur 20 mv.
Orhun kitabeleri hangi ülkededir Moğolistan
Boğazlar sözleşmesi ismi Montrö

Mgk da kaç asker bulunur.

2.M.E.Kanunun bilimsellikle ilgili bir soruydu.

 1. İzmir iktisat kongresinde bir maddenin lozanda ki karşılığı gibi bir soru.

4.imkb nin adı değişince ne oldu. Cevaplar =.1. 5. 2.Bilimsellik. 3.Kapütülasyonların kaldırılması.4.Borsa İstanbul

Bilgi edinme istemine göre reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde Kurula itiraz edebilir?15
2.Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda kime ve hangi kuruma karşı sorumludurlar?Başbakan ve TBMM
3. Erzurum kongresi ne zaman yapildi?23 temmuz-7 ağustos 1919
4. Sayıştay başkanı kimdir?Seyit Ahmet Baş

Tbmm nin 1920 de yaptığı uluslararası kabul kazanım sağladığı antlaşma    Gümrü Antlaşması
2- il idare kurulu şube başkanı kimdir  Vali
3- Felçlilerle ilgilenen uluslararası dernek. UOFD (Uluslarası Omurilik Felclileri Derneği)

aspirinin hammaddesi söğüt

hangi durumlarda kişi anayasaya karşı savunma hakkını kullanır haysiyetine onuruna şerefine dokunulduğunda izmir in yunanlılara verilmesine nerede karar verildi paris barış konferansı

itilaf devletleri 1 dünya savaşı sonrası toprakları paylaşmak için yaptığı konferans. Paris Konferansı

 1. Yurtdışına asker gönderme kimin yetkisindeTBMM

3 5018 genel bütçeli kurumlarda harcama yetkilisi. harcama yetkilisi lisede okul muduru ilk ve ortada milli egitim muduru

4 1856 da ortaya atılan reiman hopotezini cozen ünlü matematikçi. nijeryalı prof. Enoch

Peri bacalarının oluşumu hangi doğa olaylarıyla olmuştur. ( akarsu ve rüzgar)
Halkın kendini yönelmesiyle ilgili ilke (siry daha uzundu hatırlamıyorum ama cevap cumhuriyetçilik)
Yurt dışı eğitim öğretimle ilgilenen birimin adi(yurtdışı eğitim genel mudurlugu)
Anayasaya üye sayısıyla ilgili bi soruydu (üye sayisi 4 )

Bir siyasi partiye yabancı uyruklu bir kişi tarafından para mal yardımı yapılırsa ne olur?PARTİ KAPATILİR?
2017 UEFA kupasını kim aldı MENCHİSTER UNİTED
İldeki törenlere kim başkanlık ederVALİ
Kore savaşına şartlı katılarak nereye üye olmuşuzdur. NATO

köy ve mahalle muhtarlarina sorusturma izni yetkisi (kaymakam) 2) Devlet memuruna iftira atildigi tespit edilirse nereye basvuru yapilir buna benzer uzun bir soru ( cumhuriyet bas savciligina).3) Yuz olcumu en kucuk ilimiz (Yalova). 4) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin yerine kurulan( Diyanet isleri baskanliğı)

Wilson ilkeleri ni kim yayınlamıştır.( ABD Başkanı Woodrow Wilson)
2. En uzun kara sınırımız hangi ülkeyedir? ( Suriye)
3. Milli, manevi unsurlar nelerdir?
4. YÖK kurumlarından 4 tane sayınız. 4.enstutuler
Yuksekogretim
Konservatuvar
Yuksekokullar

Uzundu baya Bilgi edinme hizmetlerinden
Cevap: Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Soru2. Dilekçede bulunması gerekenler nelerdir?
Cevap: isim Soyisim, imza, ikamet adresi( ev veya iş adresi )

Soru 3. Türk dilini korumak için 1932 yılında kurulunda cemiyet?
Cevap: Türk Dili Tetkik Cemiyeti

Soru 4. Osmanlılarda ilk havan topu ne atılmıştır?
Cevap: istanbul’un fethinde 1453 yılında.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı