Deneme Sınavları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 3

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 3

Tebrikler - 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre; bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi yargı sürecine girmedin önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?    
A
15 gün
B
30 gün
C
45 iş günü
D
15 iş günü
Soru 2
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, “bilgi edinme hakkının sınırları” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bu Kanun kapsamı dışında olan idari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerdendir?
A
Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek bilgi veya belgeler
B
Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak bilgi veya belgeler
C
Suç işlenmesine yol açacak bilgi veya belgeler
D
Yargılama görevinin gereğince yerine getiril- mesini engelleyecek bilgi veya belgeler
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışındadır?  
A
Kişinin mesleki onurunu etkileyen bilgi ve belgeler
B
Kişinin direk etkilendiği işlemler
C
Mal bildirim beyannamesi ile ilgili belgeler
D
Kişinin şahsına ait bilgi ve belgeler
Soru 4
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşlar kurulun istediği her türlü belgeyi kaç gün ya da iş gününde verirler?
A
20 gün
B
15 iş günü
C
30 gün
D
15 gün
Soru 5
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul kararını kaç gün veya iş gününde verir?    
A
15 gün
B
15 iş günü
C
30 iş günü
D
30 gün
Soru 6
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre hangi durumda idari yargıya başvuru durur?    
A
Kurula itiraz edilmesi
B
Bilgi için başvuru
C
Kişiye bilgi verilmemesi
D
Bilginin tebliğ edilmesi
Soru 7
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul hazırladığı rapor ile kuruluşların raporlarını birlikte TBMM’ye hangi ayda gönderir?    
A
Şubat ayı sonuna kadar
B
Haziran ayı sonuna kadar
C
Nisan ayı sonuna kadar
D
Kasım ayı sonuna kadar
Soru 8
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre başvuru cevaplama yöntemi değildir?
A
Sözlü olarak
B
Elektronik ortamda
C
Yazılı olarak
D
Faks ile
Soru 9
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre bilgi almak için, başvuruda aşağıdakilerden hangisinin olması gerekli değildir?  
A
Oturma yeri veya iş adresi
B
Başvuru sahibinin adı soyadı
C
TC vatandaşlık numarası
D
İmzası
Soru 10
Bu kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu amaç aşağıdaki kanunlardan hangisine karşılık gelmektedir ?        
A
657
B
1702
C
5442
D
4982
Soru 11
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeleri aşağıdakilerin hangisi tarafından seçilir?  
A
Cumhurbaşkanı
B
Bakanlar Kurulu
C
Başbakan
D
TBMM
Soru 12
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulun sekretarya hizmetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?  
A
Devlet Personel Başkanlığı
B
Ulaştırma Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Başbakanlık
Soru 13
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre hangi durumda başvuru sahibine olumsuz cevap verilebilir?    
A
Başvurunun elektronik ortamda yapılması
B
Dilekçeyle başvurulara
C
Başvuru sahibinin vatandaşlık numarasını belirtmemesi
D
Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara
Soru 14
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşlar her yıl hazırladıkları raporları kurula ne zaman gönderirler?  
A
Şubat ayı sonuna kadar
B
Ocak ayı sonuna kadar
C
Aralık ayı sonuna kadar
D
Nisan ayı sonuna kadar
Soru 15
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller neye göre belirlenir?  
A
Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak kanun ile
B
Milli eğitim bakanlığının çıkaracağı yönetmelikle
C
Bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak kanun ile
D
Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı