4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 3

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 3

Tebrikler - 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller neye göre belirlenir?  
A
Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile
B
Milli eğitim bakanlığının çıkaracağı yönetmelikle
C
Bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak kanun ile
D
Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak kanun ile
Soru 2
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşlar her yıl hazırladıkları raporları kurula ne zaman gönderirler?  
A
Ocak ayı sonuna kadar
B
Şubat ayı sonuna kadar
C
Aralık ayı sonuna kadar
D
Nisan ayı sonuna kadar
Soru 3
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul kararını kaç gün veya iş gününde verir?    
A
30 gün
B
30 iş günü
C
15 iş günü
D
15 gün
Soru 4
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre; bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi yargı sürecine girmedin önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?    
A
45 iş günü
B
30 gün
C
15 iş günü
D
15 gün
Soru 5
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul hazırladığı rapor ile kuruluşların raporlarını birlikte TBMM’ye hangi ayda gönderir?    
A
Kasım ayı sonuna kadar
B
Nisan ayı sonuna kadar
C
Haziran ayı sonuna kadar
D
Şubat ayı sonuna kadar
Soru 6
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre hangi durumda başvuru sahibine olumsuz cevap verilebilir?    
A
Başvuru sahibinin vatandaşlık numarasını belirtmemesi
B
Dilekçeyle başvurulara
C
Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara
D
Başvurunun elektronik ortamda yapılması
Soru 7
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşlar kurulun istediği her türlü belgeyi kaç gün ya da iş gününde verirler?
A
15 iş günü
B
30 gün
C
15 gün
D
20 gün
Soru 8
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulun sekretarya hizmetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?  
A
Ulaştırma Bakanlığı
B
Başbakanlık
C
İçişleri Bakanlığı
D
Devlet Personel Başkanlığı
Soru 9
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre hangi durumda idari yargıya başvuru durur?    
A
Kurula itiraz edilmesi
B
Bilgi için başvuru
C
Kişiye bilgi verilmemesi
D
Bilginin tebliğ edilmesi
Soru 10
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre başvuru cevaplama yöntemi değildir?
A
Faks ile
B
Elektronik ortamda
C
Sözlü olarak
D
Yazılı olarak
Soru 11
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeleri aşağıdakilerin hangisi tarafından seçilir?  
A
TBMM
B
Bakanlar Kurulu
C
Cumhurbaşkanı
D
Başbakan
Soru 12
Bu kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu amaç aşağıdaki kanunlardan hangisine karşılık gelmektedir ?        
A
5442
B
1702
C
4982
D
657
Soru 13
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre bilgi almak için, başvuruda aşağıdakilerden hangisinin olması gerekli değildir?  
A
Oturma yeri veya iş adresi
B
TC vatandaşlık numarası
C
İmzası
D
Başvuru sahibinin adı soyadı
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışındadır?  
A
Mal bildirim beyannamesi ile ilgili belgeler
B
Kişinin mesleki onurunu etkileyen bilgi ve belgeler
C
Kişinin direk etkilendiği işlemler
D
Kişinin şahsına ait bilgi ve belgeler
Soru 15
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, “bilgi edinme hakkının sınırları” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bu Kanun kapsamı dışında olan idari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerdendir?
A
Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak bilgi veya belgeler
B
Suç işlenmesine yol açacak bilgi veya belgeler
C
Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek bilgi veya belgeler
D
Yargılama görevinin gereğince yerine getiril- mesini engelleyecek bilgi veya belgeler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön