4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 3

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 3

Tebrikler - 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Test Soruları 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşlar kurulun istediği her türlü belgeyi kaç gün ya da iş gününde verirler?
A
15 iş günü
B
30 gün
C
15 gün
D
20 gün
Soru 2
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, “bilgi edinme hakkının sınırları” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bu Kanun kapsamı dışında olan idari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerdendir?
A
Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek bilgi veya belgeler
B
Suç işlenmesine yol açacak bilgi veya belgeler
C
Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak bilgi veya belgeler
D
Yargılama görevinin gereğince yerine getiril- mesini engelleyecek bilgi veya belgeler
Soru 3
Bu kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu amaç aşağıdaki kanunlardan hangisine karşılık gelmektedir ?        
A
657
B
1702
C
5442
D
4982
Soru 4
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre hangi durumda idari yargıya başvuru durur?    
A
Kurula itiraz edilmesi
B
Bilginin tebliğ edilmesi
C
Kişiye bilgi verilmemesi
D
Bilgi için başvuru
Soru 5
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre başvuru cevaplama yöntemi değildir?
A
Faks ile
B
Elektronik ortamda
C
Sözlü olarak
D
Yazılı olarak
Soru 6
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulun sekretarya hizmetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?  
A
Ulaştırma Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Devlet Personel Başkanlığı
D
Başbakanlık
Soru 7
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul hazırladığı rapor ile kuruluşların raporlarını birlikte TBMM’ye hangi ayda gönderir?    
A
Kasım ayı sonuna kadar
B
Nisan ayı sonuna kadar
C
Şubat ayı sonuna kadar
D
Haziran ayı sonuna kadar
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışındadır?  
A
Kişinin direk etkilendiği işlemler
B
Kişinin mesleki onurunu etkileyen bilgi ve belgeler
C
Kişinin şahsına ait bilgi ve belgeler
D
Mal bildirim beyannamesi ile ilgili belgeler
Soru 9
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeleri aşağıdakilerin hangisi tarafından seçilir?  
A
Bakanlar Kurulu
B
Cumhurbaşkanı
C
TBMM
D
Başbakan
Soru 10
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller neye göre belirlenir?  
A
Milli eğitim bakanlığının çıkaracağı yönetmelikle
B
Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak kanun ile
C
Bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak kanun ile
D
Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile
Soru 11
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşlar her yıl hazırladıkları raporları kurula ne zaman gönderirler?  
A
Şubat ayı sonuna kadar
B
Aralık ayı sonuna kadar
C
Nisan ayı sonuna kadar
D
Ocak ayı sonuna kadar
Soru 12
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul kararını kaç gün veya iş gününde verir?    
A
15 gün
B
30 iş günü
C
15 iş günü
D
30 gün
Soru 13
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre hangi durumda başvuru sahibine olumsuz cevap verilebilir?    
A
Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara
B
Başvuru sahibinin vatandaşlık numarasını belirtmemesi
C
Dilekçeyle başvurulara
D
Başvurunun elektronik ortamda yapılması
Soru 14
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre; bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi yargı sürecine girmedin önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?    
A
45 iş günü
B
15 gün
C
30 gün
D
15 iş günü
Soru 15
4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre bilgi almak için, başvuruda aşağıdakilerden hangisinin olması gerekli değildir?  
A
İmzası
B
Başvuru sahibinin adı soyadı
C
Oturma yeri veya iş adresi
D
TC vatandaşlık numarası
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Yazar: Alperturkoglu

Bir cevap yazın