Sınavsız Atanan Müdür Yardımcılarının Durumu

Sınavsız Atanan Müdür Yardımcıları Görevine Devam Edebilecek Mi? 6 Ekim 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Yönetici Atama Yönetmeliğine göre bundan sonra müdür yardımcılığı görevlendirmeleri yazılı sınav sonucuna göre yapılacak. Eski yönetmeliğe göre okul müdürünün teklifi ile sınavsız olarak müdür yardımcılığına görevlendirenlerin durumu ne olacak? Yeni yönetici atama yönetmeliği maddeleri doğrultusunda ” en son yapılan […]

Okul Müdürlüğü İçin 8 Yıl Öğretmenlik Şartı Kalktı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), yeni düzenlemesiyle müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmeler için merkezi yazılı sınav şartı getirildi. Müdürlüğe görevlendirmeler ise müdürlük, müdür başyardımcısı, müdür yardımcılığı yapmış olanlardan değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, eğitim kurumlarına yönetici atamasını düzenleyen yönetmeliğin bazı hükümlerini iptal etmesi üzerine MEB’in hazırladığı Eğitim Kurumları […]

Yönetici Atamalarında Nelere Ek Puan Verilecek

Milli Eğitim Bakanlığının, 6 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı, yönetici atama yönetmeliğine göre, müdürlüğe görevlendirme sırasında bazı durumlar için ek puan verilecek. Müdürlüğe görevlendirmede, ek puan 5 puan verilecek durumlar şu şekildedir: a) Okul Öncesi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, b) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji […]

MEB Yönetici Atama Yönetmeliği Değişti 06/10/2015

6 Ekim 2015 SALI Resmi Gazete Sayı : 29494 YÖNETMELİK Milli Eğitim Bakanlığından: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam […]