Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 1

Genel Kültür 1 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Aşağıda verilen iller, kuzeyden - güneye doğru sıralandığında en kuzeyde hangisi yer alır?  AElazığBEskişehirCkayseriDErzincan ETokat Soru 2Güneşe en yakın olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir ?AMars BDünyaCPluton DMerkürSoru 3Aşağıdakilerin hangisinde bütün millî cemiyetler “Anadolu [...]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Karma Sorular

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI TESTLERİ(CEVAPLI) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI Soru 1:  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre resmî yazışmalarda“metin” aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru verilmiştir? a) başlıkla başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. b) ilgi ile başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. c) ilgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. d) resmî yazının tümüdür. […]

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı 1 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin niteliklerinden biri değildir?AKamu hizmetleri, halkın ödediği vergilerle finanse edilir. BToplum, nitelikli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet eder. CKamu hizmeti örgütte iş bölümünü [...]

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 3

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI SORU BANKASI-2 1. Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre öğrencileri,ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda,yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun,yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki,insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek ,aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevidir? A) ilköğretim  B) Ortaöğretim    C) Yaygın eğitim  D) Yükseköğretim Cevap: D ŞIKKI 2.  Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel […]

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 2

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 2 1. 1982 Anayasası’na göre TBMM, ilan edilmiş bir olağanüstü hâl süresini her defasında en çok kaç aylığına uzatabilir? A) 2    B) 4    C) 5    D) 6       CEVAP: B 2.   Aşağıdakilerden hangisi 1923 Türkiye İktisat Kongresi’ne katılan delege grupları arasında yer almamıştır? A) Asker        B) Çiftçi          C) İşçi              D) […]

Bilgi Edinme Kanunu Test Soru ve Cevapları

Bilgi Edinme Kanunu Test Soru ve Cevapları 1 -) Bilgi edinme değerlendirme kuruluna itiraz kaç gün içinde yapılır? A-) 10 B-) 15 C-) 20 D-) 30 Cevap : B 2 -) TBMM, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulundan gelen raporu ne kadar süre içinde kamuoyuna açıklar? A-) 1 ay B-) 15 gün C-) 2 ay D-) […]

T.C. Anayasası Çalışma Notları – Soru Cevap

1.           Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 2.            Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir? 1924 Anayasası 3.            Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir? 1787 ABD anayasası 4.            Yaygın kanaate gö’re, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir? 1808 Sened-i ittifak 5.            Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir? 1982 Anayasası 6.            Yönetmeliklerin nizamnamelere, […]