Deneme SınavlarıSınav Soruları

Bilgi Edinme Kanunu Test Soru ve Cevapları

Bilgi Edinme Kanunu Test Soru ve Cevapları

1 -) Bilgi edinme değerlendirme kuruluna itiraz kaç gün içinde yapılır?
A-) 10
B-) 15
C-) 20
D-) 30

Cevap : B

2 -) TBMM, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulundan gelen raporu ne kadar süre içinde kamuoyuna açıklar?

A-) 1 ay
B-) 15 gün
C-) 2 ay
D-) 3 ay

Cevap : C

3 -) Bilgi Edinme Kurul Başkanını Aşağıdakilerden hangisi seçer?

A-) Başbakanlık
B-) Danıştay
C-) Yargıtay
D-) Kurul Üyeleri Kendi aralarından seçerler.

Cevap : D

4 -) Kurum ve kuruluşlar istenilen belge ve bilgiye erişimi kaç gün içinde sağlamak zorudadır?

A-) 5
B-) 10
C-) 15
D-) 20

Cevap : C

5 -) Bilgi edinme ve değerlendirme üst kurulu toplanma süresi ile ilgili hangisi doğrudur?

A-) iki ayda bir toplanır
B-) üç ayda bir toplanır
C-) dört ayda bir toplanır
D-) ayda bir toplanır

Cevap : D

6 -) 4982 sayılı bilgi edinme kanuna göre bilgi edinme değerlendirme kurulu tbmm meclisine her yılın hangi ayının sonuna kadar raporunu göndermek zorundadır?

A-) mayıs
B-) nisan
C-) şubat
D-) mart

Cevap : B

7 -) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu`nun sekreterya görevini aşağıdakilerden hangisi yürütür?

A-) TBMM Başkanlık Divanı
B-) Başbakanlık
C-) Devlet Personel Başkanlığı
D-) Kurul başkanın uygun gördüğü üye

Cevap : B

8 -) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyelerini kim seçer?

A-) Başbakan
B-) TBMMM
C-) Bakanlar Kurulu
D-) İlgili bakan

Cevap : C

9-) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hangi bilgileri hazırlayacakları raporda göstermezler?

A-) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını
B-) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını
C-) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını
D-) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler dahil edilerek,bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,

Cevap : D

10-) Kurum ve kuruluşlar gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl hangi ayın sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler?

A-) nisan
B-) şubat
C-) mart
D-) haziran

Cevap : B

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı