T.C. Anayasası Çalışma Notları – Soru Cevap

1.           Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 2.            Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir? 1924 Anayasası 3.            Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir? 1787 ABD anayasası 4.            Yaygın kanaate gö’re, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir? 1808 Sened-i ittifak 5.            Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir? 1982 Anayasası 6.            Yönetmeliklerin nizamnamelere, […]

2017 Müdür, Müdür ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Sınavlarında Çıkan Sorular

RÜTÜK üyeleri kaç yılda bir seçilir. TBMM TARAFINDAN SEÇİLEN 9 ÜYEDEN OLUŞUR. RTÜK ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ 6 YILDIR. ÜYELERİN 1/3’Ü 2 YILDA BİR YENİLENİR. ANİ harabeleri hangi ildedir. KARS İLİNE 42 KM UZAKLIKTAKİ OCAKLI KÖYÜ Küfe hangi ülkededir. IRAK’IN NECEF İLİ İlk milli eğitim şurası ne zaman nerede yapılmıştır. 1921 Amasya genelgesi tarihi. 21-22 HAZİRAN 1919 […]

YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ Ders Notu

YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ         İnsan ilişkilerinin tanımı: Genel anlamda insan ilişkileri, İnsanların, amaçlarını gerçekleştirebilmek için bir birleri ile ve çevrelerindeki her türlü nesne ve durumlarla etkileşerek,eylemde bulunup amaçlarını gerçekleştirmeleridir. Yönetimde insan ilişkileri; Örgütün amaçlarını gerçekleştirmek,iş görenlerin ihtiyaçlarını gidermek için,çalışanları ( iş görenleri ) takım çalışması yapmaya istekli (güdülemek) kılmaktır.(Yönetimde İnsan İlişkileri Prof.Dr.İ.Ethem Başaran) Bu tanımda […]

Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri Ders Notları

HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM BECERİLERİ   I.HALKLA İLİŞKİLER             A. Halkla İlişkiler Kavramı                   1. Halkla İlişkilerin Amacı                   2. Halkla İlişkilerin Temel Özellikleri                   3. Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri      4. Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk                   5.Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk       6. Halkla İlişkilerde Araştırma Yöntemleri B. Sosyal İlişkiler ve […]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Çalışma Notları

KAMU YÖNETİMİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER (ANAYASA- MAHALLİ İDARELER  KAMU YÖNETİMİ- DEVLET TEŞKİLATI) (15 Soru Çıkacak)     *Kanuni hâkim güvencesi›başka mercilere çıkarılmama, iş ve işlemlerde sadece kanuna tabi olma *Siyasi hak ödev›18 yaşında seçme hakkı *Sendika›sosyal haktır *YAŞ, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarından dolayı hiçbir merciiye itiraz edilemez. […]

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ -Özet-

Müdür Yardımcılığı sınavı 4 yıl aradan sonra ilk kez (tahminen) 2016 yılının ilk aylarında yapılacak. Bu sınavda sorumlu olduğumuz konular arasında Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği de yer alıyor. En son 1 Temmuz 2015 yılında değiştirilen güncel MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği nden önemli gördüğüm kısımları hem kendim hem de sizler için bu sayfada toplamak istedim. Ders […]

Yönetimde İnsan İlişkileri Ders Notları

İnsan ilişkileri ilgi gerektirir. İlgi, insanların en önemli gereksinmelerindendir. İşgörenler, özellikle yönetmenlerin ilgilerini beklerler. Yönetimde İnsan ilişkilerinin Tanımı Yönetimde insan ilişkileri, örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye ve iş görenlerin gereksinmelerini karşılamaya yönelik iş görenler arası etkileşimler dizisidir. Etkileşim, birbiriyle ilişki kurmak isteyen insanların karşılıklı olarak etki alış verişidir. İlişkiyi oluşturan tepkilerin bir kesimi bizden;öbür kesimi ise bunları […]

Dilbilgisi Bakımından Anlatım Bozuklukları-Örnekler

1)Yüklem Yanlışlığından Doğan Anlatım Bozuklukları: Yüklemle ilgili yanlışlıklar, yüklemin çatı,kişi,zaman,yardımcı eylemler,ek eylemler gibi noktalarda cümleye uygunluk göstermemesi durumudur. *Kahvaltıda peynir,ekmek ve çay içtik. *İçkiyi az sigarayı hiç içmem. *Kimin dürüst,kimin dürüst olmadığını biliyor. *Suçlamaların yersiz ve doğru olmadığını söyle. *Baloya güzel bir elbise ve pahalı mücevherler takarak gelmişti. *Çocuklarıyla bazen çok bazen de hiç ilgilenmezdi. […]

Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları Örnekler

1)Gereksiz Sözcük Kullanma: Bir cümlede anlamları aynı olan veya anlamca biri diğerini içeren sözcüklerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. *Kulağıma eğilerek alçak sesle bir şeyler fısıldadı. *Bu yol yaya yürümekle bitecek gibi değil. *Onlar da beş yıldır karşılıklı mektuplaşıyorlar. *Geçmişteki hatıralardan bir şikayetim yok *Ülkemizin sorunları bitmiyor ,tükenmiyor *O günleri daha henüz dün gibi […]