Yargıtaydan Okul Müdürlüğü İle İlgili Çok Önemli Bir Karar

Türkiye eğitim öğretim ve bilim hizmetleri kolu kamu çalışanları sendikası vekili tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen 07.08.2015 havala tarihli şikayet dilekçesinde özetle; Okul ve Kurum Müdürlüğünde 4 yıllık görev süresini dolduranların, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine ilişkin yönetmeliğin “Görev süreleri uzatılacak Eğitim Kurumları Değerlendirme Formu” üzerinden değerlendirildiklerini, tecrübeli, çalışkan ve liyakat sahibi […]