Sınav Soruları

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları Test Soruları 2

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları Test Soruları 2

Tebrikler - Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları Test Soruları 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Halkla ilişkilerde kurum içi ilişkiler konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?
 
A
Çalışmaların iş birliği içinde sürdürülmesi gerekir.
B
Halkla ilişkilerde kurum içi ilişkiler kurum dışı ilişkiler kadar önemli değildir.
C
Bütün personel kuruluşun amaçlarını iyi bilmelidir.
D
Çalışanların giyim ve kuşamları genel davranışları kuruluş hakkında varılan yargılarda etkili olur.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından çalışanlarda olması gereken niteliklerden biri değildir?
A
Güvenilir ve dürüst olmak
B
Davranışlarında ve aldığı kararlarda inatçı olmak
C
İşbirliği anlayışı içinde çalışabilmek
D
İnandırıcılık
E
Bakımlı ve temiz görünmek
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının aşamalarından birisi değildir?  
 
 
A
Tartışma  
B
Değerlendirme
C
Planlama
D
Uygulama
E
Bilgi toplama
Soru 4
“Yönetimin izlemekte olduğu politikanın halka benimsetilmesi, çalışmaların devamlı ve tam olarak halka duyurulması, yönetime karşı olumlu bir hava yaratılması ve buna karşılık, halkın da yönetim hakkında ne düşündüğünün, yönetimden ne istediğinin bilinmesi görevi” aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
 
A
Pazarlama
B
Propaganda
C
Halkla ilişkiler
D
Reklam
Soru 5
İnsanlararası ilişkileri etkileyen her toplumun kendine özgü ilişki kuralları, yaşam tarzı, yiye­cekleri, giyim tarzı, değerler sistemi, davranış kalıpları ve dili vardır. Toplumdaki bu özellikler aşağıdaki kavramlar­dan hangisini oluşturur?
 
A
Kültür
B
Moda
C
İletişim
D
Eğitim
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde çalışan personelde aranan niteliklerden güvenilirlikle ilgili değildir?
 
A
Problemlere acil çözüm getirebilme
B
Yaptığı işe saygı duyma
C
Çalışma saatlerine uygun olarak işe gelip gitme
D
Görevin getirdiği gizliliğe riayet etme
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yayım ve görsel işitsel araçlardandır?
 
A
Bültenler
B
Pankartlar
C
Geziler
D
Sergiler
Soru 8
“ Çeşitli haberleşme araçlarından ve kitleyle ilişki kurulacak çeşitli yöntemlerden yararlanarak, hedef kitleler için hazırlanan mesajların yerine ulaştırıldığı;” halkla ilişkilerin çalışma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Bilgi toplama
B
Çalışma planının hazırlanması
C
Uygulama
D
Değerlendirme
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin genel amaçlarından birisidir?
 
A
Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyumsuzluk yaratmak
B
Demokratik değerlerin gelişmesine engel olmak
C
Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
D
Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duygularını engellemek
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan araçlardan değildir?
 
A
Sınavlar ve değerlendirme
B
Yayım ve görsel işitsel araçlar
C
Sosyal ve kültürel etkinlikler
D
Yazılı ve basılı araçlar
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçları arasındabulunmaz?
 
A
Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturmak.
B
Kamuoyunu aydınlatmak.
C
Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat
D
Siyasetçileri halka tanıtmak
Soru 12
“Uygulanan programın etkilerinin ölçülmesi ve programın amacına ulaşma derecesinin saptanması” çalışması halkla ilişkilerin hangi aşamasında yapılır?
 
A
Değerlendirme
B
Bilgi toplama
C
Uygulama
D
Planlama
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkeleri arasında yer almaz?  
 
A
Eleştirme
B
Yineleme
C
Dürüstlük
D
Bütçe
E
İnandırıcılık
Soru 14
Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin genel amaçları arasında yer almaz?
 
A
Kurumsal kimliğinin oluşturulmasına ve benimsetilmesine katkıda bulunmak
B
İnsan davranış ve tutumlarının gerçek nedenlerini anlamak
C
Kamusal çıkarları özel çıkarların üstünde tutmak
D
Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyum sağlamak
E
Kurumsal kimliğinin oluşturulmasına ve benimsetilmesine katkıda bulunmak
Soru 15
I. Görünüş II. Deneyim III. Kişilik IV. Güvenilirlik Yukarıdaki özelliklerden hangisi bir halkla ilişkiler çalışanında öncelikle olması gereken özelliklerden birisi değildir?  
 
A
I, II, III
B
I, II
C
I, II, IV
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı