Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları Test Soruları 2

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları Test Soruları 2

Tebrikler - Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları Test Soruları 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Halkla ilişkilerde kurum içi ilişkiler konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?
 
A
Bütün personel kuruluşun amaçlarını iyi bilmelidir.
B
Çalışmaların iş birliği içinde sürdürülmesi gerekir.
C
Çalışanların giyim ve kuşamları genel davranışları kuruluş hakkında varılan yargılarda etkili olur.
D
Halkla ilişkilerde kurum içi ilişkiler kurum dışı ilişkiler kadar önemli değildir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkeleri arasında yer almaz?  
 
A
Eleştirme
B
Bütçe
C
İnandırıcılık
D
Dürüstlük
E
Yineleme
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin genel amaçlarından birisidir?
 
A
Demokratik değerlerin gelişmesine engel olmak
B
Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
C
Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duygularını engellemek
D
Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyumsuzluk yaratmak
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde çalışan personelde aranan niteliklerden güvenilirlikle ilgili değildir?
 
A
Yaptığı işe saygı duyma
B
Görevin getirdiği gizliliğe riayet etme
C
Problemlere acil çözüm getirebilme
D
Çalışma saatlerine uygun olarak işe gelip gitme
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından çalışanlarda olması gereken niteliklerden biri değildir?
A
Davranışlarında ve aldığı kararlarda inatçı olmak
B
Bakımlı ve temiz görünmek
C
İnandırıcılık
D
Güvenilir ve dürüst olmak
E
İşbirliği anlayışı içinde çalışabilmek
Soru 6
İnsanlararası ilişkileri etkileyen her toplumun kendine özgü ilişki kuralları, yaşam tarzı, yiye­cekleri, giyim tarzı, değerler sistemi, davranış kalıpları ve dili vardır. Toplumdaki bu özellikler aşağıdaki kavramlar­dan hangisini oluşturur?
 
A
Eğitim
B
İletişim
C
Moda
D
Kültür
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçları arasındabulunmaz?
 
A
Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturmak.
B
Siyasetçileri halka tanıtmak
C
Kamuoyunu aydınlatmak.
D
Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan araçlardan değildir?
 
A
Yayım ve görsel işitsel araçlar
B
Sınavlar ve değerlendirme
C
Yazılı ve basılı araçlar
D
Sosyal ve kültürel etkinlikler
Soru 9
“Yönetimin izlemekte olduğu politikanın halka benimsetilmesi, çalışmaların devamlı ve tam olarak halka duyurulması, yönetime karşı olumlu bir hava yaratılması ve buna karşılık, halkın da yönetim hakkında ne düşündüğünün, yönetimden ne istediğinin bilinmesi görevi” aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
 
A
Propaganda
B
Pazarlama
C
Reklam
D
Halkla ilişkiler
Soru 10
“Uygulanan programın etkilerinin ölçülmesi ve programın amacına ulaşma derecesinin saptanması” çalışması halkla ilişkilerin hangi aşamasında yapılır?
 
A
Bilgi toplama
B
Planlama
C
Değerlendirme
D
Uygulama
Soru 11
“ Çeşitli haberleşme araçlarından ve kitleyle ilişki kurulacak çeşitli yöntemlerden yararlanarak, hedef kitleler için hazırlanan mesajların yerine ulaştırıldığı;” halkla ilişkilerin çalışma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Çalışma planının hazırlanması
B
Değerlendirme
C
Uygulama
D
Bilgi toplama
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının aşamalarından birisi değildir?  
 
 
A
Tartışma  
B
Değerlendirme
C
Uygulama
D
Bilgi toplama
E
Planlama
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yayım ve görsel işitsel araçlardandır?
 
A
Pankartlar
B
Bültenler
C
Sergiler
D
Geziler
Soru 14
I. Görünüş II. Deneyim III. Kişilik IV. Güvenilirlik Yukarıdaki özelliklerden hangisi bir halkla ilişkiler çalışanında öncelikle olması gereken özelliklerden birisi değildir?  
 
A
Yalnız II
B
I, II, III
C
I, II, IV
D
I, II
E
Yalnız I
Soru 15
Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin genel amaçları arasında yer almaz?
 
A
Kamusal çıkarları özel çıkarların üstünde tutmak
B
Kurumsal kimliğinin oluşturulmasına ve benimsetilmesine katkıda bulunmak
C
Kurumsal kimliğinin oluşturulmasına ve benimsetilmesine katkıda bulunmak
D
Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyum sağlamak
E
İnsan davranış ve tutumlarının gerçek nedenlerini anlamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön