Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları Test Soruları 2

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları Test Soruları 2

Tebrikler - Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları Test Soruları 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“ Çeşitli haberleşme araçlarından ve kitleyle ilişki kurulacak çeşitli yöntemlerden yararlanarak, hedef kitleler için hazırlanan mesajların yerine ulaştırıldığı;” halkla ilişkilerin çalışma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Uygulama
B
Bilgi toplama
C
Çalışma planının hazırlanması
D
Değerlendirme
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin genel amaçları arasında yer almaz?
 
A
Kurumsal kimliğinin oluşturulmasına ve benimsetilmesine katkıda bulunmak
B
İnsan davranış ve tutumlarının gerçek nedenlerini anlamak
C
Kamusal çıkarları özel çıkarların üstünde tutmak
D
Kurumsal kimliğinin oluşturulmasına ve benimsetilmesine katkıda bulunmak
E
Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyum sağlamak
Soru 3
“Uygulanan programın etkilerinin ölçülmesi ve programın amacına ulaşma derecesinin saptanması” çalışması halkla ilişkilerin hangi aşamasında yapılır?
 
A
Değerlendirme
B
Uygulama
C
Planlama
D
Bilgi toplama
Soru 4
I. Görünüş II. Deneyim III. Kişilik IV. Güvenilirlik Yukarıdaki özelliklerden hangisi bir halkla ilişkiler çalışanında öncelikle olması gereken özelliklerden birisi değildir?  
 
A
I, II, III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I, II
E
I, II, IV
Soru 5
Halkla ilişkilerde kurum içi ilişkiler konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?
 
A
Çalışanların giyim ve kuşamları genel davranışları kuruluş hakkında varılan yargılarda etkili olur.
B
Çalışmaların iş birliği içinde sürdürülmesi gerekir.
C
Bütün personel kuruluşun amaçlarını iyi bilmelidir.
D
Halkla ilişkilerde kurum içi ilişkiler kurum dışı ilişkiler kadar önemli değildir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından çalışanlarda olması gereken niteliklerden biri değildir?
A
İnandırıcılık
B
İşbirliği anlayışı içinde çalışabilmek
C
Güvenilir ve dürüst olmak
D
Davranışlarında ve aldığı kararlarda inatçı olmak
E
Bakımlı ve temiz görünmek
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının aşamalarından birisi değildir?  
 
 
A
Planlama
B
Bilgi toplama
C
Uygulama
D
Değerlendirme
E
Tartışma  
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin genel amaçlarından birisidir?
 
A
Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyumsuzluk yaratmak
B
Demokratik değerlerin gelişmesine engel olmak
C
Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
D
Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duygularını engellemek
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde çalışan personelde aranan niteliklerden güvenilirlikle ilgili değildir?
 
A
Yaptığı işe saygı duyma
B
Çalışma saatlerine uygun olarak işe gelip gitme
C
Problemlere acil çözüm getirebilme
D
Görevin getirdiği gizliliğe riayet etme
Soru 10
İnsanlararası ilişkileri etkileyen her toplumun kendine özgü ilişki kuralları, yaşam tarzı, yiye­cekleri, giyim tarzı, değerler sistemi, davranış kalıpları ve dili vardır. Toplumdaki bu özellikler aşağıdaki kavramlar­dan hangisini oluşturur?
 
A
Eğitim
B
Kültür
C
Moda
D
İletişim
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçları arasındabulunmaz?
 
A
Kamuoyunu aydınlatmak.
B
Siyasetçileri halka tanıtmak
C
Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat
D
Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturmak.
Soru 12
“Yönetimin izlemekte olduğu politikanın halka benimsetilmesi, çalışmaların devamlı ve tam olarak halka duyurulması, yönetime karşı olumlu bir hava yaratılması ve buna karşılık, halkın da yönetim hakkında ne düşündüğünün, yönetimden ne istediğinin bilinmesi görevi” aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
 
A
Halkla ilişkiler
B
Reklam
C
Propaganda
D
Pazarlama
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan araçlardan değildir?
 
A
Yazılı ve basılı araçlar
B
Yayım ve görsel işitsel araçlar
C
Sosyal ve kültürel etkinlikler
D
Sınavlar ve değerlendirme
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkeleri arasında yer almaz?  
 
A
Bütçe
B
Eleştirme
C
İnandırıcılık
D
Dürüstlük
E
Yineleme
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yayım ve görsel işitsel araçlardandır?
 
A
Pankartlar
B
Bültenler
C
Sergiler
D
Geziler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön