MEVZUAT

Müdür Başyardımcılığı kadrosu geri geliyor

Değişecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği’ne göre Müdür Başyardımcılığı kadrosu geri geliyor.

Yönetici Atama Yönetmeliği Taslağı‘nda Müdür Başyardımcılığı Ayrıntısı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği Taslağı yayınlandı. Yönetici Atama Yönetmelik Taslağında bir çok yeni düzenlemelerin gerçekleştirileceği görülmekte. Bunlardan birisi de kaldırılan müdür başyardımcılığı kadrosunun tekrar geri gelecek olması. MEB Yönetici Atama Yönetmeliği Taslağı’nın 23’üncü maddesinde ”müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirme” konusunda, 26’ncı maddesinde ”müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme” konusunda yapılması muhtemel düzenlemelere yer verilmiştir.

İşte o maddeler: Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirme

MADDE 23 -(I) Yazılı sınavda başarılı olan ve değerlendirmeye alınan adaylardan müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanı ile değerlendirme sonucu alınan puanın aritmetik ortalaması dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar. kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı Ek-1 de yer alan forma göre değerlendirme sonucu alınan puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(4) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde tamamlanır. (5) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına; görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir. Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme

MADDE 26 -(1) Değerlendirme sonucunda tercih yapmaya hak kazanmış olmaları kaydıyla, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları aynı ya da farklı eğitim kurumlarına. bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları ise farklı eğilim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre belirlenen puanlar dikkate alınarak belirlenir.

(2) Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fikrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puanlarına dört puan daha ilave edilir.

(3) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, bu maddenin birinci ve ikinci fikralarına göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sirasıyla eğilim yönetimi alanında doktora yapan, diğer alanlarda doktora yapan, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan, diğer alanlarda yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

KamuAjans

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı