Sınav Soruları

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 6

Müdür Yardımcılığı Deneme Sınav Soruları – 6

1.bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda enaz kaç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz?

a)1

B)2

c)3

d)4

cevap:3

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitiren devlet memurları, ilk defa göreve atanırken hangi derece ve kademeden göreve başlar?

DERECE KADEME

a) 10 2

b) 10 4

c) 12 2

d) 11 1

cevap: 12 2

3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi derece ilerlemesinin şartlarından biri değildir?

a)Son 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve üzeri olması

b)Üst dereceden boş bir kadronun bulunması.

c)Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. Kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak.

d)Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte olmak.

Cevap: A

4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Yabancı memleketlerde görev alacak memurlara memuriyet süresince toplam kaç yıla kadar aylıksız izin verilir?

a) 10 Yıl

b) 20 Yıl

c) 30 Yıl

d) 40 Yıl

cevap: 10 yıl

5.   657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre uluslar arası kuruluşlarda görev alacak memurlara toplam kaç yıla kadar aylıksız izin verilir?

a) 11 Yıl

b) 21 Yıl

c) 31 Yıl

d) 41 Yıl

cevap: 21 yıl

6. talim terbiye kurulu başkan yardımcısının 2. sicil miri kimidr?

a) bakan b) ttk başkanı c) müsteşar d) müsteşar yardımcısı

cevap: bakan

7.  Devlet memurlarının müracaat ve şikayetlerinde izlenecek usul, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

a) Sadece yazılı olarak şikayet edilen amirin kendisine yapılır.

b) Sadece sözlü olarak şikayet edilen amir atlanarak yapılır.

c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır

d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır

cevap: Dşıkkı

8.  İki defa üst üste olumsuz sicil alan devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları halinde, kendileri hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Başka bir sicil amirinin emrine atanabilir

b) Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır

c) Aylıktan kesme cezası verilir.

d) Kademe ilerlemesi cezası verilir

CEVAP: b şıkkı

9.  Olumsuz sicil alan devlet memurlarına, atamaya yetkili sicil amirince yapılacak uyarıya karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç ay içinde itiraz edilir?

a) 4

b) 3

c) 2

d) 1

CEVAP:1 AY

10.  Millî Eğitim Bakanlığı Personeli izin Yönergesi’ne göre izin vermeye yetkili amir, izne ayrılacak memura, özel bir hüküm yoksa aşağıdaki personellerden hangisine vekalet etme görevini verir?

A) Makam ve unvan bakımından en yakın olana

B) Daha önce bu göreve vekalet etmiş olana

C) Hizmet bakımından en kıdemli olana

D) işini aksatmadan bu görevi yürütebilecek olana

Cevap: a şıkkı

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı