Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 1

Genel Kültür 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğine katılması şartı aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?  
A
Maastricht Kriterleri
B
Kopenhag Siyasi Kriterleri
C
İlerleme Raporu
D
Katılım Ortaklığı Belgesi
Soru 2
2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sinema dalında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
A
Ertem Eğilmez
B
Memduh Ün
C
Sinan Çetin
D
Münir Özkul
E
Nuri Bilge Ceylan
Soru 3
Türk parasındaki “YTL” ibaresi hangi tarihte “TL”ye dönüşmüştür?
A
1 Ocak 2008
B
1 Ocak 2007
C
1 Ocak 2009
D
1 Ocak 2006
Soru 4
Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlardan biri olan “FAO”nun açılımı asagidakilerden hangisidir?  
A
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
B
Uluslararası Ticaret Örgütü
C
Gıda ve Tarım Örgütü
D
Dünya Sağlık Örgütü
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde bütün millî cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir?  
A
Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
B
Erzurum Kongresi’nde
C
Sivas Kongresi’nde
D
Amasya Görüşmeleri’nde
Soru 6
“Çile, Sonsuzluk Kervanı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi” gibi şiirlerin sahibi olan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Atilla İlhan
B
Sezai Karakoç
C
Cahit Zarifoğlu
D
Ümit Yaşar Oğuzcan
E
Necip Fazıl Kısakürek
Soru 7
Bir ülke nüfusunun genç olması, I    Doğum oranın yüksekliği  II   Ortalama yaşam süresinin uzunluğu  III  Bebek ölüm oranının düşüklüğü  IV  Yaşam standardının yüksekliği  Koşullarından hangilerinin birlikte var olmasının kesin sonucudur?
A
II ve III
B
I ve III
C
II ve IV
D
Yalnız I
Soru 8
Türkiye’ye yerleşmek amacıyla olmayıp da bir zaruret nedeniyle geçici oturmak üzere sığınanlara ne denir ?
A
Mülteci
B
İskanlı göçmen
C
Göçmen
D
Yabancı
Soru 9
Türkiye sınırları içinde yer alan en uzun nehir hangisidir?
A
Dicle
B
Yeşilırmak
C
Kızılırmak
D
Fırat
Soru 10
IMF ile görüşmelerde muhatap hangi kurumdur?
A
Dış Ticaret Müsteşarlığı
B
Maliye Bakanlığı
C
DPT
D
Hazine Müsteşarlığı
Soru 11
Aşağıda verilen iller, kuzeyden - güneye doğru sıralandığında en kuzeyde hangisi yer alır?  
A
Eskişehir
B
Tokat
C
kayseri
D
Elazığ
E
Erzincan
Soru 12
Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin ekonomik kalkınmasında turizmin etkisinin daha az olduğu söylenebilir?
A
Bandırma
B
Efes
C
Marmaris
D
Bodrum
Soru 13
Aşağıda verilen limanlardan hangisi Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında en büyük paya sahiptir?  
A
İzmir
B
Samsun
C
Antalya
D
Trabzon
E
Tekirdağ
Soru 14
Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi savaşların, devletlerin silahlı kuvvetlerinin karşılıklı çarpışması şeklinden çıkıp, milletlerin topyekün savaşı haline gelmesi sonucunda kurulmuştur?
A
Genelkurmay Başkanlığı
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Sivil Savunma Teşkilatı
D
Jandarma Genel Komutanlığı
Soru 15
A
Danimarka
B
Hollanda
C
İngiltere
D
Fransa
Soru 16
Güneşe en yakın olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Dünya
B
Pluton
C
Mars
D
Merkür
Soru 17
Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Haldun Taner - Keşanlı Ali Destanı
B
Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gök Kubbemiz
C
Tarık Buğra - Küçük Ağa
D
Sait Faik Abasıyanık - Semaver
E
Mehmet Akif Ersoy - Mona Rosa
Soru 18
Türkiye’de, aynı anda değişik mevsim özelliklerinin görülmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı olması
B
Etrafının denizlerle çevrili olması
C
Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
D
Ilıman iklim kuşağında olması
Soru 19
Türk Lirasından altı sıfırın atıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A
01/01/2005
B
01/01/2006
C
01/01/2003
D
01/01/2004
Soru 20
Türkiye’de coğrafi bölgelerin iklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi Iğdır Ovası’nda pamuk yetiştirilmesine benzer bir durumdur?
A
Gemlik’te zeytin yetiştirilmesi
B
Konya’da buğday yetiştirilmesi
C
Aydın’da incir yetiştirilmesi
D
Rize’de turunçgil yetiştirilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön