Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 1

Genel Kültür 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir ülke nüfusunun genç olması, I    Doğum oranın yüksekliği  II   Ortalama yaşam süresinin uzunluğu  III  Bebek ölüm oranının düşüklüğü  IV  Yaşam standardının yüksekliği  Koşullarından hangilerinin birlikte var olmasının kesin sonucudur?
A
I ve III
B
II ve IV
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 2
“Çile, Sonsuzluk Kervanı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi” gibi şiirlerin sahibi olan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Atilla İlhan
B
Necip Fazıl Kısakürek
C
Ümit Yaşar Oğuzcan
D
Sezai Karakoç
E
Cahit Zarifoğlu
Soru 3
Türkiye sınırları içinde yer alan en uzun nehir hangisidir?
A
Kızılırmak
B
Yeşilırmak
C
Fırat
D
Dicle
Soru 4
IMF ile görüşmelerde muhatap hangi kurumdur?
A
Maliye Bakanlığı
B
Dış Ticaret Müsteşarlığı
C
Hazine Müsteşarlığı
D
DPT
Soru 5
Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi savaşların, devletlerin silahlı kuvvetlerinin karşılıklı çarpışması şeklinden çıkıp, milletlerin topyekün savaşı haline gelmesi sonucunda kurulmuştur?
A
Jandarma Genel Komutanlığı
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Genelkurmay Başkanlığı
D
Sivil Savunma Teşkilatı
Soru 6
Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Haldun Taner - Keşanlı Ali Destanı
B
Mehmet Akif Ersoy - Mona Rosa
C
Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gök Kubbemiz
D
Sait Faik Abasıyanık - Semaver
E
Tarık Buğra - Küçük Ağa
Soru 7
Türk Lirasından altı sıfırın atıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A
01/01/2004
B
01/01/2005
C
01/01/2003
D
01/01/2006
Soru 8
Türkiye’de coğrafi bölgelerin iklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi Iğdır Ovası’nda pamuk yetiştirilmesine benzer bir durumdur?
A
Konya’da buğday yetiştirilmesi
B
Rize’de turunçgil yetiştirilmesi
C
Aydın’da incir yetiştirilmesi
D
Gemlik’te zeytin yetiştirilmesi
Soru 9
Türkiye’de, aynı anda değişik mevsim özelliklerinin görülmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
B
Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı olması
C
Ilıman iklim kuşağında olması
D
Etrafının denizlerle çevrili olması
Soru 10
Türkiye’ye yerleşmek amacıyla olmayıp da bir zaruret nedeniyle geçici oturmak üzere sığınanlara ne denir ?
A
Göçmen
B
İskanlı göçmen
C
Yabancı
D
Mülteci
Soru 11
2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sinema dalında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
A
Münir Özkul
B
Nuri Bilge Ceylan
C
Ertem Eğilmez
D
Memduh Ün
E
Sinan Çetin
Soru 12
Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlardan biri olan “FAO”nun açılımı asagidakilerden hangisidir?  
A
Uluslararası Ticaret Örgütü
B
Gıda ve Tarım Örgütü
C
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
D
Dünya Sağlık Örgütü
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde bütün millî cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir?  
A
Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
B
Sivas Kongresi’nde
C
Erzurum Kongresi’nde
D
Amasya Görüşmeleri’nde
Soru 14
Aşağıda verilen limanlardan hangisi Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında en büyük paya sahiptir?  
A
Antalya
B
Samsun
C
İzmir
D
Trabzon
E
Tekirdağ
Soru 15
 Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğine katılması şartı aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?  
A
Maastricht Kriterleri
B
Kopenhag Siyasi Kriterleri
C
İlerleme Raporu
D
Katılım Ortaklığı Belgesi
Soru 16
Güneşe en yakın olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Dünya
B
Merkür
C
Pluton
D
Mars
Soru 17
Aşağıda verilen iller, kuzeyden - güneye doğru sıralandığında en kuzeyde hangisi yer alır?  
A
Elazığ
B
Erzincan
C
Tokat
D
Eskişehir
E
kayseri
Soru 18
Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin ekonomik kalkınmasında turizmin etkisinin daha az olduğu söylenebilir?
A
Efes
B
Bodrum
C
Marmaris
D
Bandırma
Soru 19
Türk parasındaki “YTL” ibaresi hangi tarihte “TL”ye dönüşmüştür?
A
1 Ocak 2008
B
1 Ocak 2007
C
1 Ocak 2006
D
1 Ocak 2009
Soru 20
A
Fransa
B
Hollanda
C
Danimarka
D
İngiltere
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yazar: Alperturkoglu

Bir cevap yazın