Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 1

Genel Kültür 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisinde bütün millî cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir?  
A
Erzurum Kongresi’nde
B
Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
C
Sivas Kongresi’nde
D
Amasya Görüşmeleri’nde
Soru 2
Bir ülke nüfusunun genç olması, I    Doğum oranın yüksekliği  II   Ortalama yaşam süresinin uzunluğu  III  Bebek ölüm oranının düşüklüğü  IV  Yaşam standardının yüksekliği  Koşullarından hangilerinin birlikte var olmasının kesin sonucudur?
A
Yalnız I
B
II ve IV
C
II ve III
D
I ve III
Soru 3
Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi savaşların, devletlerin silahlı kuvvetlerinin karşılıklı çarpışması şeklinden çıkıp, milletlerin topyekün savaşı haline gelmesi sonucunda kurulmuştur?
A
Jandarma Genel Komutanlığı
B
Sivil Savunma Teşkilatı
C
Genelkurmay Başkanlığı
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 4
“Çile, Sonsuzluk Kervanı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi” gibi şiirlerin sahibi olan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sezai Karakoç
B
Ümit Yaşar Oğuzcan
C
Cahit Zarifoğlu
D
Necip Fazıl Kısakürek
E
Atilla İlhan
Soru 5
Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin ekonomik kalkınmasında turizmin etkisinin daha az olduğu söylenebilir?
A
Bodrum
B
Bandırma
C
Marmaris
D
Efes
Soru 6
A
Hollanda
B
İngiltere
C
Danimarka
D
Fransa
Soru 7
2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sinema dalında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
A
Nuri Bilge Ceylan
B
Münir Özkul
C
Memduh Ün
D
Ertem Eğilmez
E
Sinan Çetin
Soru 8
Türkiye’de coğrafi bölgelerin iklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi Iğdır Ovası’nda pamuk yetiştirilmesine benzer bir durumdur?
A
Konya’da buğday yetiştirilmesi
B
Gemlik’te zeytin yetiştirilmesi
C
Rize’de turunçgil yetiştirilmesi
D
Aydın’da incir yetiştirilmesi
Soru 9
Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlardan biri olan “FAO”nun açılımı asagidakilerden hangisidir?  
A
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
B
Uluslararası Ticaret Örgütü
C
Gıda ve Tarım Örgütü
D
Dünya Sağlık Örgütü
Soru 10
Türk parasındaki “YTL” ibaresi hangi tarihte “TL”ye dönüşmüştür?
A
1 Ocak 2009
B
1 Ocak 2008
C
1 Ocak 2006
D
1 Ocak 2007
Soru 11
Türk Lirasından altı sıfırın atıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A
01/01/2005
B
01/01/2003
C
01/01/2006
D
01/01/2004
Soru 12
Aşağıda verilen iller, kuzeyden - güneye doğru sıralandığında en kuzeyde hangisi yer alır?  
A
Tokat
B
kayseri
C
Erzincan
D
Eskişehir
E
Elazığ
Soru 13
Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Tarık Buğra - Küçük Ağa
B
Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gök Kubbemiz
C
Haldun Taner - Keşanlı Ali Destanı
D
Sait Faik Abasıyanık - Semaver
E
Mehmet Akif Ersoy - Mona Rosa
Soru 14
Aşağıda verilen limanlardan hangisi Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında en büyük paya sahiptir?  
A
Samsun
B
İzmir
C
Antalya
D
Tekirdağ
E
Trabzon
Soru 15
Güneşe en yakın olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Pluton
B
Merkür
C
Mars
D
Dünya
Soru 16
Türkiye sınırları içinde yer alan en uzun nehir hangisidir?
A
Yeşilırmak
B
Dicle
C
Kızılırmak
D
Fırat
Soru 17
 Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğine katılması şartı aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?  
A
İlerleme Raporu
B
Maastricht Kriterleri
C
Katılım Ortaklığı Belgesi
D
Kopenhag Siyasi Kriterleri
Soru 18
Türkiye’ye yerleşmek amacıyla olmayıp da bir zaruret nedeniyle geçici oturmak üzere sığınanlara ne denir ?
A
İskanlı göçmen
B
Mülteci
C
Göçmen
D
Yabancı
Soru 19
IMF ile görüşmelerde muhatap hangi kurumdur?
A
Maliye Bakanlığı
B
DPT
C
Hazine Müsteşarlığı
D
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Soru 20
Türkiye’de, aynı anda değişik mevsim özelliklerinin görülmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı olması
B
Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
C
Ilıman iklim kuşağında olması
D
Etrafının denizlerle çevrili olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön