Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Kızılırmak
B
Fırat
C
Çoruh
D
Dicle
Soru 2
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Maliye Bakanlığının
B
Merkez Bankasının
C
Sanayi Bakanlığının
D
Hazine Müsteşarlığının
Soru 3
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Nüfus artış hızı
B
Nüfus yoğunluğu
C
Genç nüfus oranı
D
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
Soru 4
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Jeolojik yapı
B
Yükselti
C
Toprak türü
D
Yıllık yağış
Soru 5
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
IV
B
I
C
II
D
III
Soru 6
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Perge
B
Çatalhöyük
C
Gordion
D
Göreme
Soru 7
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Paranın bulunması
B
Hazreti İsa’nın doğumu
C
Yazının bulunması
D
Kavimler göçü
Soru 8
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
Danimarka
B
Lüksemburg
C
İsviçre
D
Portekiz
Soru 9
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Artvin
B
Samsun
C
Gaziantep
D
Konya
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Mevsimlerin oluşması
B
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
C
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
D
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
Soru 11
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
177
B
140
C
156
D
186
E
112
Soru 12
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Çimento
B
Kağıt
C
Şeker
D
Cam
Soru 13
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Azerbeycan
B
Kazakistan
C
Türkmenistan
D
Özbekistan
Soru 14
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
Reşat Sultan
B
II.Mahmut
C
III. Selim
D
I. Abdulhamit
Soru 15
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mehmet Bey
B
Osman Bey
C
Yakup Bey
D
Karesi Bey
Soru 16
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1952
B
1945
C
1954
D
1950
Soru 17
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
B
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
C
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
D
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
Soru 18
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karlofça
B
Vasvar
C
Zitvatoruk
D
Kasr-ı Şirin
Soru 19
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Niğde
B
Kahramanmaraş
C
Karaman
D
Muğla
Soru 20
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Harzemşahlar
B
Akkoyunlular
C
Çağatay Hanlığı
D
Altınordu Devleti
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yazar: Alperturkoglu

Bir cevap yazın