Deneme Sınavları

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1954
B
1945
C
1950
D
1952
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
B
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
C
Mevsimlerin oluşması
D
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
Soru 3
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Altınordu Devleti
B
Çağatay Hanlığı
C
Harzemşahlar
D
Akkoyunlular
Soru 4
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Genç nüfus oranı
B
Nüfus yoğunluğu
C
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
D
Nüfus artış hızı
Soru 5
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Toprak türü
B
Jeolojik yapı
C
Yıllık yağış
D
Yükselti
Soru 6
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Kavimler göçü
B
Hazreti İsa’nın doğumu
C
Yazının bulunması
D
Paranın bulunması
Soru 7
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Dicle
B
Kızılırmak
C
Çoruh
D
Fırat
Soru 8
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Gordion
B
Göreme
C
Çatalhöyük
D
Perge
Soru 9
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
II
B
IV
C
I
D
III
Soru 10
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Karaman
B
Kahramanmaraş
C
Niğde
D
Muğla
Soru 11
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Kazakistan
B
Özbekistan
C
Türkmenistan
D
Azerbeycan
Soru 12
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Artvin
B
Gaziantep
C
Samsun
D
Konya
Soru 13
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
140
B
156
C
186
D
177
E
112
Soru 14
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Cam
B
Şeker
C
Kağıt
D
Çimento
Soru 15
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
Reşat Sultan
B
I. Abdulhamit
C
III. Selim
D
II.Mahmut
Soru 16
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Zitvatoruk
B
Vasvar
C
Karlofça
D
Kasr-ı Şirin
Soru 17
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karesi Bey
B
Yakup Bey
C
Osman Bey
D
Mehmet Bey
Soru 18
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
B
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
C
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
D
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
Soru 19
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
Lüksemburg
B
Danimarka
C
Portekiz
D
İsviçre
Soru 20
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Hazine Müsteşarlığının
B
Merkez Bankasının
C
Maliye Bakanlığının
D
Sanayi Bakanlığının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı