Deneme Sınavları

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Dicle
B
Fırat
C
Çoruh
D
Kızılırmak
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
B
Mevsimlerin oluşması
C
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
D
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
Soru 3
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Niğde
B
Karaman
C
Muğla
D
Kahramanmaraş
Soru 4
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
IV
B
II
C
III
D
I
Soru 5
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Paranın bulunması
B
Hazreti İsa’nın doğumu
C
Yazının bulunması
D
Kavimler göçü
Soru 6
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Kazakistan
B
Özbekistan
C
Türkmenistan
D
Azerbeycan
Soru 7
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Kağıt
B
Çimento
C
Şeker
D
Cam
Soru 8
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1952
B
1954
C
1945
D
1950
Soru 9
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Yıllık yağış
B
Jeolojik yapı
C
Yükselti
D
Toprak türü
Soru 10
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
112
B
186
C
156
D
140
E
177
Soru 11
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Harzemşahlar
B
Çağatay Hanlığı
C
Akkoyunlular
D
Altınordu Devleti
Soru 12
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Nüfus yoğunluğu
B
Nüfus artış hızı
C
Genç nüfus oranı
D
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
Soru 13
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karesi Bey
B
Yakup Bey
C
Mehmet Bey
D
Osman Bey
Soru 14
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Perge
B
Göreme
C
Çatalhöyük
D
Gordion
Soru 15
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Artvin
B
Gaziantep
C
Konya
D
Samsun
Soru 16
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
B
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
C
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
D
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
Soru 17
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
Lüksemburg
B
Portekiz
C
İsviçre
D
Danimarka
Soru 18
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Zitvatoruk
B
Vasvar
C
Kasr-ı Şirin
D
Karlofça
Soru 19
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Maliye Bakanlığının
B
Sanayi Bakanlığının
C
Merkez Bankasının
D
Hazine Müsteşarlığının
Soru 20
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
Reşat Sultan
B
III. Selim
C
II.Mahmut
D
I. Abdulhamit
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı