Deneme Sınavları

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Perge
B
Çatalhöyük
C
Gordion
D
Göreme
Soru 2
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Samsun
B
Konya
C
Artvin
D
Gaziantep
Soru 3
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Yazının bulunması
B
Hazreti İsa’nın doğumu
C
Paranın bulunması
D
Kavimler göçü
Soru 4
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Merkez Bankasının
B
Sanayi Bakanlığının
C
Hazine Müsteşarlığının
D
Maliye Bakanlığının
Soru 5
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1954
B
1945
C
1950
D
1952
Soru 6
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakup Bey
B
Mehmet Bey
C
Karesi Bey
D
Osman Bey
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Mevsimlerin oluşması
B
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
C
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
D
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
Soru 8
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Kahramanmaraş
B
Niğde
C
Karaman
D
Muğla
Soru 9
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Cam
B
Şeker
C
Çimento
D
Kağıt
Soru 10
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Nüfus artış hızı
B
Genç nüfus oranı
C
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
D
Nüfus yoğunluğu
Soru 11
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 12
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
112
B
186
C
177
D
140
E
156
Soru 13
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Kazakistan
B
Özbekistan
C
Türkmenistan
D
Azerbeycan
Soru 14
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
B
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
C
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
D
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
Soru 15
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Yıllık yağış
B
Toprak türü
C
Jeolojik yapı
D
Yükselti
Soru 16
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Çoruh
B
Kızılırmak
C
Fırat
D
Dicle
Soru 17
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akkoyunlular
B
Harzemşahlar
C
Çağatay Hanlığı
D
Altınordu Devleti
Soru 18
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vasvar
B
Karlofça
C
Kasr-ı Şirin
D
Zitvatoruk
Soru 19
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
Lüksemburg
B
Danimarka
C
Portekiz
D
İsviçre
Soru 20
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
Reşat Sultan
B
III. Selim
C
II.Mahmut
D
I. Abdulhamit
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı