Deneme Sınavları

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
IV
B
I
C
III
D
II
Soru 2
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akkoyunlular
B
Harzemşahlar
C
Altınordu Devleti
D
Çağatay Hanlığı
Soru 3
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakup Bey
B
Mehmet Bey
C
Osman Bey
D
Karesi Bey
Soru 4
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
B
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
C
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
D
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
Soru 5
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Hazreti İsa’nın doğumu
B
Kavimler göçü
C
Yazının bulunması
D
Paranın bulunması
Soru 6
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1954
B
1952
C
1950
D
1945
Soru 7
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kasr-ı Şirin
B
Karlofça
C
Vasvar
D
Zitvatoruk
Soru 8
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Şeker
B
Çimento
C
Kağıt
D
Cam
Soru 9
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Artvin
B
Samsun
C
Gaziantep
D
Konya
Soru 10
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Gordion
B
Perge
C
Göreme
D
Çatalhöyük
Soru 11
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Dicle
B
Çoruh
C
Kızılırmak
D
Fırat
Soru 12
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
177
B
112
C
156
D
140
E
186
Soru 13
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Genç nüfus oranı
B
Nüfus yoğunluğu
C
Nüfus artış hızı
D
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
Soru 14
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
III. Selim
B
I. Abdulhamit
C
II.Mahmut
D
Reşat Sultan
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
B
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
C
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
D
Mevsimlerin oluşması
Soru 16
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
Danimarka
B
İsviçre
C
Lüksemburg
D
Portekiz
Soru 17
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Muğla
B
Niğde
C
Karaman
D
Kahramanmaraş
Soru 18
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Toprak türü
B
Yıllık yağış
C
Jeolojik yapı
D
Yükselti
Soru 19
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Merkez Bankasının
B
Maliye Bakanlığının
C
Sanayi Bakanlığının
D
Hazine Müsteşarlığının
Soru 20
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Azerbeycan
B
Kazakistan
C
Türkmenistan
D
Özbekistan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı