Deneme Sınavları

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1945
B
1952
C
1954
D
1950
Soru 2
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Artvin
B
Gaziantep
C
Samsun
D
Konya
Soru 3
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Cam
B
Şeker
C
Çimento
D
Kağıt
Soru 4
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Harzemşahlar
B
Akkoyunlular
C
Çağatay Hanlığı
D
Altınordu Devleti
Soru 5
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Kahramanmaraş
B
Muğla
C
Karaman
D
Niğde
Soru 6
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Çatalhöyük
B
Gordion
C
Göreme
D
Perge
Soru 7
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Merkez Bankasının
B
Maliye Bakanlığının
C
Sanayi Bakanlığının
D
Hazine Müsteşarlığının
Soru 8
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karlofça
B
Zitvatoruk
C
Kasr-ı Şirin
D
Vasvar
Soru 9
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Paranın bulunması
B
Kavimler göçü
C
Hazreti İsa’nın doğumu
D
Yazının bulunması
Soru 10
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
I
B
II
C
IV
D
III
Soru 11
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karesi Bey
B
Mehmet Bey
C
Osman Bey
D
Yakup Bey
Soru 12
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
İsviçre
B
Danimarka
C
Portekiz
D
Lüksemburg
Soru 13
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
I. Abdulhamit
B
Reşat Sultan
C
II.Mahmut
D
III. Selim
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
B
Mevsimlerin oluşması
C
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
D
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
Soru 15
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Özbekistan
B
Türkmenistan
C
Azerbeycan
D
Kazakistan
Soru 16
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
B
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
C
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
D
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
Soru 17
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Yükselti
B
Jeolojik yapı
C
Yıllık yağış
D
Toprak türü
Soru 18
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Nüfus yoğunluğu
B
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
C
Nüfus artış hızı
D
Genç nüfus oranı
Soru 19
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Çoruh
B
Dicle
C
Kızılırmak
D
Fırat
Soru 20
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
140
B
177
C
112
D
156
E
186
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı