Deneme Sınavları

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
B
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
C
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
D
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
Soru 2
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
II
B
I
C
IV
D
III
Soru 3
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Merkez Bankasının
B
Maliye Bakanlığının
C
Hazine Müsteşarlığının
D
Sanayi Bakanlığının
Soru 4
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Toprak türü
B
Yıllık yağış
C
Yükselti
D
Jeolojik yapı
Soru 5
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Karaman
B
Muğla
C
Kahramanmaraş
D
Niğde
Soru 6
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Paranın bulunması
B
Hazreti İsa’nın doğumu
C
Kavimler göçü
D
Yazının bulunması
Soru 7
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kasr-ı Şirin
B
Karlofça
C
Vasvar
D
Zitvatoruk
Soru 8
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
B
Genç nüfus oranı
C
Nüfus artış hızı
D
Nüfus yoğunluğu
Soru 9
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Gaziantep
B
Artvin
C
Konya
D
Samsun
Soru 10
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karesi Bey
B
Osman Bey
C
Yakup Bey
D
Mehmet Bey
Soru 11
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Çatalhöyük
B
Perge
C
Gordion
D
Göreme
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
B
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
C
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
D
Mevsimlerin oluşması
Soru 13
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
186
B
156
C
140
D
112
E
177
Soru 14
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Dicle
B
Fırat
C
Kızılırmak
D
Çoruh
Soru 15
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1952
B
1950
C
1945
D
1954
Soru 16
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
Lüksemburg
B
Danimarka
C
İsviçre
D
Portekiz
Soru 17
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
III. Selim
B
Reşat Sultan
C
I. Abdulhamit
D
II.Mahmut
Soru 18
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Kazakistan
B
Türkmenistan
C
Azerbeycan
D
Özbekistan
Soru 19
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Altınordu Devleti
B
Çağatay Hanlığı
C
Akkoyunlular
D
Harzemşahlar
Soru 20
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Şeker
B
Kağıt
C
Cam
D
Çimento
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı