Deneme Sınavları

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
177
B
140
C
112
D
186
E
156
Soru 2
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Jeolojik yapı
B
Yükselti
C
Toprak türü
D
Yıllık yağış
Soru 3
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Yazının bulunması
B
Paranın bulunması
C
Hazreti İsa’nın doğumu
D
Kavimler göçü
Soru 4
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Muğla
B
Kahramanmaraş
C
Karaman
D
Niğde
Soru 5
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
Reşat Sultan
B
III. Selim
C
II.Mahmut
D
I. Abdulhamit
Soru 6
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karlofça
B
Zitvatoruk
C
Vasvar
D
Kasr-ı Şirin
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Mevsimlerin oluşması
B
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
C
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
D
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
Soru 8
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
B
Nüfus yoğunluğu
C
Nüfus artış hızı
D
Genç nüfus oranı
Soru 9
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
İsviçre
B
Portekiz
C
Lüksemburg
D
Danimarka
Soru 10
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Çoruh
B
Fırat
C
Kızılırmak
D
Dicle
Soru 11
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
III
B
II
C
IV
D
I
Soru 12
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Kazakistan
B
Özbekistan
C
Türkmenistan
D
Azerbeycan
Soru 13
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1945
B
1952
C
1954
D
1950
Soru 14
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Konya
B
Samsun
C
Gaziantep
D
Artvin
Soru 15
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Göreme
B
Çatalhöyük
C
Perge
D
Gordion
Soru 16
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mehmet Bey
B
Osman Bey
C
Karesi Bey
D
Yakup Bey
Soru 17
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Sanayi Bakanlığının
B
Hazine Müsteşarlığının
C
Merkez Bankasının
D
Maliye Bakanlığının
Soru 18
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
B
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
C
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
D
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
Soru 19
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akkoyunlular
B
Altınordu Devleti
C
Harzemşahlar
D
Çağatay Hanlığı
Soru 20
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Cam
B
Şeker
C
Kağıt
D
Çimento
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı