Deneme Sınavları

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Cam
B
Çimento
C
Kağıt
D
Şeker
Soru 2
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 3
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
III. Selim
B
II.Mahmut
C
I. Abdulhamit
D
Reşat Sultan
Soru 4
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kasr-ı Şirin
B
Vasvar
C
Karlofça
D
Zitvatoruk
Soru 5
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Nüfus artış hızı
B
Nüfus yoğunluğu
C
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
D
Genç nüfus oranı
Soru 6
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
İsviçre
B
Lüksemburg
C
Portekiz
D
Danimarka
Soru 7
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Kahramanmaraş
B
Karaman
C
Muğla
D
Niğde
Soru 8
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Yıllık yağış
B
Jeolojik yapı
C
Yükselti
D
Toprak türü
Soru 9
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mehmet Bey
B
Yakup Bey
C
Osman Bey
D
Karesi Bey
Soru 10
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
112
B
140
C
177
D
156
E
186
Soru 11
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Artvin
B
Samsun
C
Gaziantep
D
Konya
Soru 12
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Yazının bulunması
B
Kavimler göçü
C
Paranın bulunması
D
Hazreti İsa’nın doğumu
Soru 13
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Gordion
B
Çatalhöyük
C
Göreme
D
Perge
Soru 14
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Özbekistan
B
Kazakistan
C
Azerbeycan
D
Türkmenistan
Soru 15
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Altınordu Devleti
B
Harzemşahlar
C
Akkoyunlular
D
Çağatay Hanlığı
Soru 16
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Dicle
B
Çoruh
C
Fırat
D
Kızılırmak
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Mevsimlerin oluşması
B
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
C
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
D
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
Soru 18
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Merkez Bankasının
B
Hazine Müsteşarlığının
C
Maliye Bakanlığının
D
Sanayi Bakanlığının
Soru 19
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1945
B
1952
C
1954
D
1950
Soru 20
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
B
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
C
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
D
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı