Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Jeolojik yapı
B
Yıllık yağış
C
Toprak türü
D
Yükselti
Soru 2
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1952
B
1954
C
1950
D
1945
Soru 3
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
III. Selim
B
II.Mahmut
C
I. Abdulhamit
D
Reşat Sultan
Soru 4
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
I
B
III
C
II
D
IV
Soru 5
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Kızılırmak
B
Fırat
C
Dicle
D
Çoruh
Soru 6
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Şeker
B
Çimento
C
Kağıt
D
Cam
Soru 7
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karlofça
B
Kasr-ı Şirin
C
Vasvar
D
Zitvatoruk
Soru 8
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Yazının bulunması
B
Paranın bulunması
C
Hazreti İsa’nın doğumu
D
Kavimler göçü
Soru 9
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Özbekistan
B
Türkmenistan
C
Kazakistan
D
Azerbeycan
Soru 10
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Harzemşahlar
B
Altınordu Devleti
C
Akkoyunlular
D
Çağatay Hanlığı
Soru 11
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Göreme
B
Çatalhöyük
C
Perge
D
Gordion
Soru 12
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Muğla
B
Niğde
C
Kahramanmaraş
D
Karaman
Soru 13
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Nüfus yoğunluğu
B
Genç nüfus oranı
C
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
D
Nüfus artış hızı
Soru 14
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
140
B
177
C
186
D
156
E
112
Soru 15
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Hazine Müsteşarlığının
B
Merkez Bankasının
C
Maliye Bakanlığının
D
Sanayi Bakanlığının
Soru 16
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
B
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
C
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
D
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
Soru 17
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Konya
B
Gaziantep
C
Artvin
D
Samsun
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Mevsimlerin oluşması
B
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
C
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
D
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
Soru 19
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karesi Bey
B
Osman Bey
C
Yakup Bey
D
Mehmet Bey
Soru 20
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
İsviçre
B
Danimarka
C
Portekiz
D
Lüksemburg
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yazar: Alperturkoglu

Bir cevap yazın