Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Türkmenistan
B
Azerbeycan
C
Özbekistan
D
Kazakistan
Soru 2
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Merkez Bankasının
B
Hazine Müsteşarlığının
C
Maliye Bakanlığının
D
Sanayi Bakanlığının
Soru 3
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karesi Bey
B
Yakup Bey
C
Osman Bey
D
Mehmet Bey
Soru 4
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Samsun
B
Konya
C
Gaziantep
D
Artvin
Soru 5
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
I. Abdulhamit
B
II.Mahmut
C
III. Selim
D
Reşat Sultan
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
B
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
C
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
D
Mevsimlerin oluşması
Soru 7
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Kızılırmak
B
Dicle
C
Fırat
D
Çoruh
Soru 8
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Kağıt
B
Şeker
C
Cam
D
Çimento
Soru 9
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vasvar
B
Kasr-ı Şirin
C
Zitvatoruk
D
Karlofça
Soru 10
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Jeolojik yapı
B
Yıllık yağış
C
Yükselti
D
Toprak türü
Soru 11
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
B
Nüfus yoğunluğu
C
Genç nüfus oranı
D
Nüfus artış hızı
Soru 12
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
186
B
112
C
140
D
177
E
156
Soru 13
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Perge
B
Çatalhöyük
C
Göreme
D
Gordion
Soru 14
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
B
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
C
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
D
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
Soru 15
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Harzemşahlar
B
Altınordu Devleti
C
Çağatay Hanlığı
D
Akkoyunlular
Soru 16
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Kahramanmaraş
B
Muğla
C
Karaman
D
Niğde
Soru 17
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1945
B
1950
C
1952
D
1954
Soru 18
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Yazının bulunması
B
Kavimler göçü
C
Hazreti İsa’nın doğumu
D
Paranın bulunması
Soru 19
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
II
B
I
C
III
D
IV
Soru 20
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
İsviçre
B
Lüksemburg
C
Danimarka
D
Portekiz
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön