Deneme Sınavları

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?
A
Göreme
B
Perge
C
Gordion
D
Çatalhöyük
Soru 2
Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
A
II.Mahmut
B
Reşat Sultan
C
I. Abdulhamit
D
III. Selim
Soru 3
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A
186
B
112
C
177
D
140
E
156
Soru 4
Uzun yıllar Rusya’nın birliğine kavuşmasını ve büyümesini engelleyen, ancak Timur’un saldırısıyla yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akkoyunlular
B
Altınordu Devleti
C
Harzemşahlar
D
Çağatay Hanlığı
Soru 5
 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını aldıkta sonra başka ülkelerde denize dökülürler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen grupta değildir?
A
Çoruh
B
Kızılırmak
C
Fırat
D
Dicle
Soru 6
Kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi önce gerçekleşmiştir? I. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu II.Orhun Yazıtları’nın dikilmesi III. Osmanlı Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi IV. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmesi  
A
II
B
III
C
I
D
IV
Soru 7
Tarihi devirler, tarih öncesi devirler ve tarih sonrası devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım, hangi olay göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
A
Kavimler göçü
B
Hazreti İsa’nın doğumu
C
Paranın bulunması
D
Yazının bulunması
Soru 8
Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?
A
Osman Bey
B
Yakup Bey
C
Karesi Bey
D
Mehmet Bey
Soru 9
Aşağıdaki il merkezlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yer alır?
A
Muğla
B
Karaman
C
Kahramanmaraş
D
Niğde
Soru 10
“Makineli tarımın engebeli alanlarda yapılması daha zordur.” Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki illerin hangisinde makineli tarımın yapılma imkanı en azdır?  
A
Samsun
B
Konya
C
Gaziantep
D
Artvin
Soru 11
Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybına uğradığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karlofça
B
Vasvar
C
Zitvatoruk
D
Kasr-ı Şirin
Soru 12
Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?
A
İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir.
B
Yeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir.
C
İç içe kapalı yarım dairelerdir.
D
İç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Mevsimlerin oluşması
B
Dünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olması
C
Cisimlerin gölge boyunun yıl içinde değişmesi
D
Yıllık sıcaklık farklarının meydana gelmesi
Soru 14
Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?
A
1950
B
1952
C
1945
D
1954
Soru 15
Nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması, bir ülkenin gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı
B
Genç nüfus oranı
C
Nüfus artış hızı
D
Nüfus yoğunluğu
Soru 16
Aşağıdaki devletlerden  hangisinin, Hazar Denizi’ne kıyısı bulunmamaktadır?
A
Kazakistan
B
Türkmenistan
C
Azerbeycan
D
Özbekistan
Soru 17
Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Maliye Bakanlığının
B
Sanayi Bakanlığının
C
Hazine Müsteşarlığının
D
Merkez Bankasının
Soru 18
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
Portekiz
B
Danimarka
C
İsviçre
D
Lüksemburg
Soru 19
Türkiye’de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak değişir?
A
Cam
B
Çimento
C
Kağıt
D
Şeker
Soru 20
Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası’nın farklı renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir ?
A
Yıllık yağış
B
Toprak türü
C
Yükselti
D
Jeolojik yapı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı