Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 3

Genel Kültür 3


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"Seyahatname" adlı eserin sahibi ünlü Türk yazarı kimdir?
A
Hazerfan Ahmet Çelebi
B
Evliya Çelebi
C
Katip Çelebi
D
Abdurrahman Çelebi
Soru 2
Türkiye’nin en yüksek, en dağlık ve en engebeli bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi aynı zamanda en sert karasal iklimin yaşandığı bölgemizdir. Buna rağmen, Yukarı Fırat Bölümü’nün bazı kesimleri ile Iğdır Ovası’nda yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Yukarıda verilen bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yıllık yağış miktarlarının fazla olması
B
Çevrelerine göre yükseltilerinin az olmaları
C
Buharlaşma oranlarının fazla olması
D
Sulanabilen alanların fazla olması
Soru 3
Kıyı Kanununa göre deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiye ne denir?
A
Kıyı çizgisi
B
Sahil Çizgisi
C
Kıyı Kenar Çizgisi
D
Yapılaşma Hattı
Soru 4
Plan ile Kroki arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A
Planda küçültme oranı belirtilir
B
Kroki kabataslak bir çizimdir.
C
Krokiler, planlara göre daha geniş alanları gösterirler.
D
Planlar belirli bir ölçeğe göre, kroki ise kabataslak çizilir.
Soru 5
Temmuz ayı başında  İzmir’den Kars’a giden bir kişi, İzmir’de tamamlanmış olan buğday hasadının Kars’ta yeni başlamakta olduğunu görmüştür. Bu gözleme dayanarak, Türkiye’nin doğusu ve batısı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir ?
A
Kurak mevsim doğuda daha kısadır.
B
Ekim alanları doğuda daha geniştir.
C
Sulu tarım doğuda daha azdır.
D
Sıcaklık doğuda daha düşüktür.
Soru 6
Türkiye’nin dış borç yönetiminden sorumlu kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Maliye Bakanlığı
B
Dış Ticaret Müsteşarlığı
C
T.C Merkez Bankası
D
Hazine Müsteşarlığı
Soru 7
Türkiye Avrupa Birliği ile ortaklık antlaşmasını hangi yılda imzalamıştır?
A
1994
B
1957
C
1963
D
1999
Soru 8
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeden meydana gelmektedir. Bu üyelerden beş tanesi daimi olup, alınan kararları veto etme hakkına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu beş ülkeden biri değildir?
A
Çin
B
İngiltere
C
Fransa
D
Almanya
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, küçük ölçekli haritaların özelliklerinden biri değildir?
A
Ayrıntıyı gösterme gücü çoktur.
B
Kağıt üzerinde az yer kaplarlar.
C
Oldukça geniş alanların çizimi için kullanılır.
D
Hata oranı çoktur.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın şeklinin sonuçlarından biridir?
A
Kuzey Yarımküre’de yaz yaşanırken, Güney Yarımküre’de kış yaşanması
B
Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
C
Mevsimlerin meydana gelmesi
D
İki meridyen arasındaki mesafenin Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe daralması
Soru 11
Kurtuluş Savaşı’nda, Türk kuvvetleriyle savaş yapmadan, işgal bölgelerini boşaltan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
İngiltere
B
İtalya
C
Yunanistan
D
Fransa
Soru 12
Ülkemizde genç nüfus oranının fazla olması aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açmaz?
A
Okul yetersizliği
B
İç - dış göçler
C
İş gücü yetersizliği
D
İşsizlik
E
Konut yetersizliği
Soru 13
2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
A
Mustafa Kutlu
B
İskender Pala
C
Rasim Özdenören
D
Ayşe Kulin
E
Selim İleri
Soru 14
Birleşmiş Milletler Teşkilatı genel merkezi hangi ülke topraklarındadır?
A
İsviçre
B
Fransa
C
Belçika
D
ABD
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Kızılırmak üzerinde kurulu bulunan barajlardan biri değildir?
A
Hirfanlı
B
Kesikköprü
C
Kapulukaya
D
Keban
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisi coğrafi esasa dayanan iktisadi birleşmelerden biridir?
A
İslam Konferansı Teşkilatı ( OIC )
B
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ( OECD )
C
Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı ( OPEC )
D
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ( EKİT-ECO )
Soru 17
Ege Bölgesi için aşağıdaki olgulardan hangisi diğerlerinin nedenidir?
A
Kıyı girintili çıkıntılıdır.
B
Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolaydır.
C
Dağlar kıyıya dik uzanır.
D
Deniz etkileri iç kesimlere sokulur.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir?
A
Adalet Bakanı
B
Jandarma Genel Komutanı
C
Anayasa Mahkemesi Başkanı
D
Başbakan Yardımcısı
Soru 19
Avrupa para birimine (EURO) dahil olmayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fransa
B
İngiltere
C
Almanya
D
Hollanda
Soru 20
NATO’nun merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Berlin
B
Brüksel
C
Londra
D
Paris
E
Washington
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön