Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 3

Genel Kültür 3


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Plan ile Kroki arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A
Planda küçültme oranı belirtilir
B
Krokiler, planlara göre daha geniş alanları gösterirler.
C
Planlar belirli bir ölçeğe göre, kroki ise kabataslak çizilir.
D
Kroki kabataslak bir çizimdir.
Soru 2
Temmuz ayı başında  İzmir’den Kars’a giden bir kişi, İzmir’de tamamlanmış olan buğday hasadının Kars’ta yeni başlamakta olduğunu görmüştür. Bu gözleme dayanarak, Türkiye’nin doğusu ve batısı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir ?
A
Kurak mevsim doğuda daha kısadır.
B
Sulu tarım doğuda daha azdır.
C
Ekim alanları doğuda daha geniştir.
D
Sıcaklık doğuda daha düşüktür.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisi coğrafi esasa dayanan iktisadi birleşmelerden biridir?
A
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ( EKİT-ECO )
B
İslam Konferansı Teşkilatı ( OIC )
C
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ( OECD )
D
Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı ( OPEC )
Soru 4
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeden meydana gelmektedir. Bu üyelerden beş tanesi daimi olup, alınan kararları veto etme hakkına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu beş ülkeden biri değildir?
A
Fransa
B
Almanya
C
İngiltere
D
Çin
Soru 5
NATO’nun merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Brüksel
B
Paris
C
Londra
D
Washington
E
Berlin
Soru 6
Ege Bölgesi için aşağıdaki olgulardan hangisi diğerlerinin nedenidir?
A
Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolaydır.
B
Kıyı girintili çıkıntılıdır.
C
Deniz etkileri iç kesimlere sokulur.
D
Dağlar kıyıya dik uzanır.
Soru 7
Türkiye’nin dış borç yönetiminden sorumlu kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hazine Müsteşarlığı
B
Maliye Bakanlığı
C
Dış Ticaret Müsteşarlığı
D
T.C Merkez Bankası
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın şeklinin sonuçlarından biridir?
A
Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
B
Mevsimlerin meydana gelmesi
C
İki meridyen arasındaki mesafenin Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe daralması
D
Kuzey Yarımküre’de yaz yaşanırken, Güney Yarımküre’de kış yaşanması
Soru 9
Türkiye’nin en yüksek, en dağlık ve en engebeli bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi aynı zamanda en sert karasal iklimin yaşandığı bölgemizdir. Buna rağmen, Yukarı Fırat Bölümü’nün bazı kesimleri ile Iğdır Ovası’nda yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Yukarıda verilen bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yıllık yağış miktarlarının fazla olması
B
Buharlaşma oranlarının fazla olması
C
Sulanabilen alanların fazla olması
D
Çevrelerine göre yükseltilerinin az olmaları
Soru 10
Ülkemizde genç nüfus oranının fazla olması aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açmaz?
A
İşsizlik
B
Okul yetersizliği
C
İç - dış göçler
D
İş gücü yetersizliği
E
Konut yetersizliği
Soru 11
Avrupa para birimine (EURO) dahil olmayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hollanda
B
Fransa
C
Almanya
D
İngiltere
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir?
A
Anayasa Mahkemesi Başkanı
B
Jandarma Genel Komutanı
C
Başbakan Yardımcısı
D
Adalet Bakanı
Soru 13
2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
A
Mustafa Kutlu
B
Rasim Özdenören
C
Selim İleri
D
Ayşe Kulin
E
İskender Pala
Soru 14
Kurtuluş Savaşı’nda, Türk kuvvetleriyle savaş yapmadan, işgal bölgelerini boşaltan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
İngiltere
B
Yunanistan
C
İtalya
D
Fransa
Soru 15
"Seyahatname" adlı eserin sahibi ünlü Türk yazarı kimdir?
A
Evliya Çelebi
B
Hazerfan Ahmet Çelebi
C
Abdurrahman Çelebi
D
Katip Çelebi
Soru 16
Kıyı Kanununa göre deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiye ne denir?
A
Yapılaşma Hattı
B
Kıyı Kenar Çizgisi
C
Kıyı çizgisi
D
Sahil Çizgisi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, küçük ölçekli haritaların özelliklerinden biri değildir?
A
Ayrıntıyı gösterme gücü çoktur.
B
Kağıt üzerinde az yer kaplarlar.
C
Hata oranı çoktur.
D
Oldukça geniş alanların çizimi için kullanılır.
Soru 18
Birleşmiş Milletler Teşkilatı genel merkezi hangi ülke topraklarındadır?
A
İsviçre
B
Belçika
C
ABD
D
Fransa
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Kızılırmak üzerinde kurulu bulunan barajlardan biri değildir?
A
Kapulukaya
B
Keban
C
Hirfanlı
D
Kesikköprü
Soru 20
Türkiye Avrupa Birliği ile ortaklık antlaşmasını hangi yılda imzalamıştır?
A
1963
B
1994
C
1999
D
1957
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yazar: Alperturkoglu

Bir cevap yazın