Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 3

Genel Kültür 3


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ege Bölgesi için aşağıdaki olgulardan hangisi diğerlerinin nedenidir?
A
Kıyı girintili çıkıntılıdır.
B
Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolaydır.
C
Dağlar kıyıya dik uzanır.
D
Deniz etkileri iç kesimlere sokulur.
Soru 2
Türkiye’nin dış borç yönetiminden sorumlu kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dış Ticaret Müsteşarlığı
B
Hazine Müsteşarlığı
C
T.C Merkez Bankası
D
Maliye Bakanlığı
Soru 3
Kıyı Kanununa göre deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiye ne denir?
A
Yapılaşma Hattı
B
Sahil Çizgisi
C
Kıyı çizgisi
D
Kıyı Kenar Çizgisi
Soru 4
Temmuz ayı başında  İzmir’den Kars’a giden bir kişi, İzmir’de tamamlanmış olan buğday hasadının Kars’ta yeni başlamakta olduğunu görmüştür. Bu gözleme dayanarak, Türkiye’nin doğusu ve batısı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir ?
A
Kurak mevsim doğuda daha kısadır.
B
Sıcaklık doğuda daha düşüktür.
C
Sulu tarım doğuda daha azdır.
D
Ekim alanları doğuda daha geniştir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın şeklinin sonuçlarından biridir?
A
Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
B
Kuzey Yarımküre’de yaz yaşanırken, Güney Yarımküre’de kış yaşanması
C
Mevsimlerin meydana gelmesi
D
İki meridyen arasındaki mesafenin Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe daralması
Soru 6
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeden meydana gelmektedir. Bu üyelerden beş tanesi daimi olup, alınan kararları veto etme hakkına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu beş ülkeden biri değildir?
A
Çin
B
Fransa
C
İngiltere
D
Almanya
Soru 7
Plan ile Kroki arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A
Kroki kabataslak bir çizimdir.
B
Krokiler, planlara göre daha geniş alanları gösterirler.
C
Planlar belirli bir ölçeğe göre, kroki ise kabataslak çizilir.
D
Planda küçültme oranı belirtilir
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisi coğrafi esasa dayanan iktisadi birleşmelerden biridir?
A
İslam Konferansı Teşkilatı ( OIC )
B
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ( OECD )
C
Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı ( OPEC )
D
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ( EKİT-ECO )
Soru 9
Birleşmiş Milletler Teşkilatı genel merkezi hangi ülke topraklarındadır?
A
Belçika
B
Fransa
C
ABD
D
İsviçre
Soru 10
2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
A
Selim İleri
B
Mustafa Kutlu
C
İskender Pala
D
Rasim Özdenören
E
Ayşe Kulin
Soru 11
Ülkemizde genç nüfus oranının fazla olması aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açmaz?
A
İç - dış göçler
B
İş gücü yetersizliği
C
Okul yetersizliği
D
Konut yetersizliği
E
İşsizlik
Soru 12
Kurtuluş Savaşı’nda, Türk kuvvetleriyle savaş yapmadan, işgal bölgelerini boşaltan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fransa
B
Yunanistan
C
İngiltere
D
İtalya
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, küçük ölçekli haritaların özelliklerinden biri değildir?
A
Hata oranı çoktur.
B
Ayrıntıyı gösterme gücü çoktur.
C
Kağıt üzerinde az yer kaplarlar.
D
Oldukça geniş alanların çizimi için kullanılır.
Soru 14
"Seyahatname" adlı eserin sahibi ünlü Türk yazarı kimdir?
A
Evliya Çelebi
B
Katip Çelebi
C
Hazerfan Ahmet Çelebi
D
Abdurrahman Çelebi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir?
A
Adalet Bakanı
B
Jandarma Genel Komutanı
C
Anayasa Mahkemesi Başkanı
D
Başbakan Yardımcısı
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Kızılırmak üzerinde kurulu bulunan barajlardan biri değildir?
A
Hirfanlı
B
Kesikköprü
C
Kapulukaya
D
Keban
Soru 17
NATO’nun merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Londra
B
Washington
C
Berlin
D
Brüksel
E
Paris
Soru 18
Türkiye’nin en yüksek, en dağlık ve en engebeli bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi aynı zamanda en sert karasal iklimin yaşandığı bölgemizdir. Buna rağmen, Yukarı Fırat Bölümü’nün bazı kesimleri ile Iğdır Ovası’nda yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Yukarıda verilen bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sulanabilen alanların fazla olması
B
Çevrelerine göre yükseltilerinin az olmaları
C
Yıllık yağış miktarlarının fazla olması
D
Buharlaşma oranlarının fazla olması
Soru 19
Türkiye Avrupa Birliği ile ortaklık antlaşmasını hangi yılda imzalamıştır?
A
1994
B
1999
C
1957
D
1963
Soru 20
Avrupa para birimine (EURO) dahil olmayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fransa
B
İngiltere
C
Almanya
D
Hollanda
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yazar: Alperturkoglu

Bir cevap yazın