Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 3

Genel Kültür 3


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisi coğrafi esasa dayanan iktisadi birleşmelerden biridir?
A
İslam Konferansı Teşkilatı ( OIC )
B
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ( EKİT-ECO )
C
Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı ( OPEC )
D
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ( OECD )
Soru 2
Türkiye’nin dış borç yönetiminden sorumlu kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
T.C Merkez Bankası
B
Hazine Müsteşarlığı
C
Maliye Bakanlığı
D
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Soru 3
Ülkemizde genç nüfus oranının fazla olması aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açmaz?
A
İşsizlik
B
Konut yetersizliği
C
Okul yetersizliği
D
İç - dış göçler
E
İş gücü yetersizliği
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın şeklinin sonuçlarından biridir?
A
İki meridyen arasındaki mesafenin Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe daralması
B
Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
C
Mevsimlerin meydana gelmesi
D
Kuzey Yarımküre’de yaz yaşanırken, Güney Yarımküre’de kış yaşanması
Soru 5
Temmuz ayı başında  İzmir’den Kars’a giden bir kişi, İzmir’de tamamlanmış olan buğday hasadının Kars’ta yeni başlamakta olduğunu görmüştür. Bu gözleme dayanarak, Türkiye’nin doğusu ve batısı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir ?
A
Sıcaklık doğuda daha düşüktür.
B
Kurak mevsim doğuda daha kısadır.
C
Ekim alanları doğuda daha geniştir.
D
Sulu tarım doğuda daha azdır.
Soru 6
Kıyı Kanununa göre deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiye ne denir?
A
Kıyı çizgisi
B
Kıyı Kenar Çizgisi
C
Sahil Çizgisi
D
Yapılaşma Hattı
Soru 7
Türkiye Avrupa Birliği ile ortaklık antlaşmasını hangi yılda imzalamıştır?
A
1999
B
1963
C
1994
D
1957
Soru 8
2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
A
İskender Pala
B
Rasim Özdenören
C
Selim İleri
D
Ayşe Kulin
E
Mustafa Kutlu
Soru 9
Ege Bölgesi için aşağıdaki olgulardan hangisi diğerlerinin nedenidir?
A
Dağlar kıyıya dik uzanır.
B
Kıyı girintili çıkıntılıdır.
C
Deniz etkileri iç kesimlere sokulur.
D
Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolaydır.
Soru 10
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeden meydana gelmektedir. Bu üyelerden beş tanesi daimi olup, alınan kararları veto etme hakkına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu beş ülkeden biri değildir?
A
Fransa
B
Çin
C
İngiltere
D
Almanya
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, küçük ölçekli haritaların özelliklerinden biri değildir?
A
Ayrıntıyı gösterme gücü çoktur.
B
Kağıt üzerinde az yer kaplarlar.
C
Oldukça geniş alanların çizimi için kullanılır.
D
Hata oranı çoktur.
Soru 12
Türkiye’nin en yüksek, en dağlık ve en engebeli bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi aynı zamanda en sert karasal iklimin yaşandığı bölgemizdir. Buna rağmen, Yukarı Fırat Bölümü’nün bazı kesimleri ile Iğdır Ovası’nda yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Yukarıda verilen bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Buharlaşma oranlarının fazla olması
B
Çevrelerine göre yükseltilerinin az olmaları
C
Sulanabilen alanların fazla olması
D
Yıllık yağış miktarlarının fazla olması
Soru 13
NATO’nun merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Berlin
B
Londra
C
Washington
D
Paris
E
Brüksel
Soru 14
"Seyahatname" adlı eserin sahibi ünlü Türk yazarı kimdir?
A
Hazerfan Ahmet Çelebi
B
Abdurrahman Çelebi
C
Katip Çelebi
D
Evliya Çelebi
Soru 15
Kurtuluş Savaşı’nda, Türk kuvvetleriyle savaş yapmadan, işgal bölgelerini boşaltan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yunanistan
B
İngiltere
C
Fransa
D
İtalya
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir?
A
Adalet Bakanı
B
Jandarma Genel Komutanı
C
Başbakan Yardımcısı
D
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Soru 17
Avrupa para birimine (EURO) dahil olmayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fransa
B
Hollanda
C
İngiltere
D
Almanya
Soru 18
Birleşmiş Milletler Teşkilatı genel merkezi hangi ülke topraklarındadır?
A
İsviçre
B
Belçika
C
Fransa
D
ABD
Soru 19
Plan ile Kroki arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A
Planlar belirli bir ölçeğe göre, kroki ise kabataslak çizilir.
B
Kroki kabataslak bir çizimdir.
C
Planda küçültme oranı belirtilir
D
Krokiler, planlara göre daha geniş alanları gösterirler.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Kızılırmak üzerinde kurulu bulunan barajlardan biri değildir?
A
Keban
B
Hirfanlı
C
Kapulukaya
D
Kesikköprü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön