Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 3

Genel Kültür 3


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Kızılırmak üzerinde kurulu bulunan barajlardan biri değildir?
A
Keban
B
Hirfanlı
C
Kapulukaya
D
Kesikköprü
Soru 2
"Seyahatname" adlı eserin sahibi ünlü Türk yazarı kimdir?
A
Abdurrahman Çelebi
B
Hazerfan Ahmet Çelebi
C
Katip Çelebi
D
Evliya Çelebi
Soru 3
Türkiye’nin dış borç yönetiminden sorumlu kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Maliye Bakanlığı
B
Hazine Müsteşarlığı
C
T.C Merkez Bankası
D
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Soru 4
Türkiye’nin en yüksek, en dağlık ve en engebeli bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi aynı zamanda en sert karasal iklimin yaşandığı bölgemizdir. Buna rağmen, Yukarı Fırat Bölümü’nün bazı kesimleri ile Iğdır Ovası’nda yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Yukarıda verilen bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Buharlaşma oranlarının fazla olması
B
Çevrelerine göre yükseltilerinin az olmaları
C
Sulanabilen alanların fazla olması
D
Yıllık yağış miktarlarının fazla olması
Soru 5
Kıyı Kanununa göre deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiye ne denir?
A
Yapılaşma Hattı
B
Kıyı çizgisi
C
Sahil Çizgisi
D
Kıyı Kenar Çizgisi
Soru 6
Plan ile Kroki arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A
Planda küçültme oranı belirtilir
B
Kroki kabataslak bir çizimdir.
C
Planlar belirli bir ölçeğe göre, kroki ise kabataslak çizilir.
D
Krokiler, planlara göre daha geniş alanları gösterirler.
Soru 7
Kurtuluş Savaşı’nda, Türk kuvvetleriyle savaş yapmadan, işgal bölgelerini boşaltan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
İngiltere
B
İtalya
C
Fransa
D
Yunanistan
Soru 8
2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
A
Rasim Özdenören
B
Ayşe Kulin
C
Selim İleri
D
Mustafa Kutlu
E
İskender Pala
Soru 9
NATO’nun merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Paris
B
Berlin
C
Brüksel
D
Washington
E
Londra
Soru 10
Temmuz ayı başında  İzmir’den Kars’a giden bir kişi, İzmir’de tamamlanmış olan buğday hasadının Kars’ta yeni başlamakta olduğunu görmüştür. Bu gözleme dayanarak, Türkiye’nin doğusu ve batısı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir ?
A
Ekim alanları doğuda daha geniştir.
B
Kurak mevsim doğuda daha kısadır.
C
Sulu tarım doğuda daha azdır.
D
Sıcaklık doğuda daha düşüktür.
Soru 11
Ege Bölgesi için aşağıdaki olgulardan hangisi diğerlerinin nedenidir?
A
Kıyı girintili çıkıntılıdır.
B
Deniz etkileri iç kesimlere sokulur.
C
Dağlar kıyıya dik uzanır.
D
Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolaydır.
Soru 12
Türkiye Avrupa Birliği ile ortaklık antlaşmasını hangi yılda imzalamıştır?
A
1963
B
1999
C
1957
D
1994
Soru 13
Birleşmiş Milletler Teşkilatı genel merkezi hangi ülke topraklarındadır?
A
İsviçre
B
Belçika
C
ABD
D
Fransa
Soru 14
Avrupa para birimine (EURO) dahil olmayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hollanda
B
Fransa
C
İngiltere
D
Almanya
Soru 15
Ülkemizde genç nüfus oranının fazla olması aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açmaz?
A
İşsizlik
B
İş gücü yetersizliği
C
İç - dış göçler
D
Okul yetersizliği
E
Konut yetersizliği
Soru 16
Aşağıdakilerin hangisi coğrafi esasa dayanan iktisadi birleşmelerden biridir?
A
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ( EKİT-ECO )
B
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ( OECD )
C
Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı ( OPEC )
D
İslam Konferansı Teşkilatı ( OIC )
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir?
A
Adalet Bakanı
B
Jandarma Genel Komutanı
C
Anayasa Mahkemesi Başkanı
D
Başbakan Yardımcısı
Soru 18
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeden meydana gelmektedir. Bu üyelerden beş tanesi daimi olup, alınan kararları veto etme hakkına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu beş ülkeden biri değildir?
A
Çin
B
Fransa
C
İngiltere
D
Almanya
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın şeklinin sonuçlarından biridir?
A
Kuzey Yarımküre’de yaz yaşanırken, Güney Yarımküre’de kış yaşanması
B
Mevsimlerin meydana gelmesi
C
Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
D
İki meridyen arasındaki mesafenin Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe daralması
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, küçük ölçekli haritaların özelliklerinden biri değildir?
A
Kağıt üzerinde az yer kaplarlar.
B
Oldukça geniş alanların çizimi için kullanılır.
C
Ayrıntıyı gösterme gücü çoktur.
D
Hata oranı çoktur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön