Sınav Soruları

Resmi Yazışmalar Test Soruları

1- “Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplan her türlü bilgidir.”
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıdaki tanım aşağıdaki ifadelerden hangisine uymaktadır?
A-) Resmî yazı
B-) Resmî belge
C-) Doküman
D-) Elektronik belge

2- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, bilgisayarla yazılan resmî yazışmalarda Arial dışında aşağıdakilerden hangi yazı tipi ve kaç karakter boyutunun kullanılması esastır?
A-) “Advevtura” yazı tipi ve 10 karakter
B-) “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter
C-) “TRArialBold” yazı tipi ve 12 karakter
D-) “Century” yazı tipi ve 10 karakter

3-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, yazı alanı nedir?
A-) Yazı kâğıdının üst ve altında 2,5 cm sağ ve sol kenarında 2 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alana denir.
B-) Belgenin yazı alanı sayfanın üst, alt, sağ ve sol kenarından 2,5 cm bosluk bırakılarak düzenlenen alana denir.
C-) Yazı kâğıdının üst ve altında 2 cm sağ ve sol kenarında 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alana denir.
D-) Yazı kâğıdının üst, alt, sağ ve sol kenarından 2 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alana denir.

4-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, belgenin şekli özellikleri ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-) Belgelerin A4 (210×297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır.
B-) Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda hazırlanamaz.
C-) Üst yazlarda kâğıdın bir yüzü kullanılır.
D-) Üst yazının ekleri için kâğıdın her iki yüzü de kullanılabilir.

5-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmî yazıların başlık bölümü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk satıra T.C. kısaltması yazılır.
B) İdarelerin il ve ilçe teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.
C) Başlığın yazımında KAYSİS’de yer alan başlık kayıtları esas alınır.
D) Doğrudan merkezi teşkilata bağlı taşra birimlerinde başlıkta merkezi teşkilat ve taşra teşkilatı adlarına yer verilir.

6-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmi yazışmalarda kullanılacak kağıtların boyutları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A-) A4(210×297)
B-) A4(220×290)
C-) A4(210×287)
D-) A4(230×297)

7-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmî yazının tarih bölümü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak düzenlenmiştir?

A-) 19/11/15
B-) 19-11-2015
C-) 19/Kasım/2015
D-) 19/11/2015

8-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmi yazıda “ilgi” ile “İmza” arasındaki kısma ne ad verilir?
A-) Sayı
B-) Muhatap
C-) Metin
D-) Konu

9-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir?

A-) Muhatap
B-) Konu
C-) Başlık
D-) İlgi

10- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, idare ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge talepleri talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç kaç iş günü içinde yerine getirir?

A-) 3
B-) 5
C-) 2
D-) 10

11- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmî yazışmalarda “ilgi” bölümüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-) İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da belgelerin belirtildiği bölümdür.
B-) “ilgi” yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanılarak yazılır.
C-) “Sayı”, “Konu” ve “ilgi” yan başlıklarından sonra kullanılan iki işareti aynı hizada yazılır.
D-) İlgilinin birden fazla olması durumunda, belgeler kuruma geliş tarihi sırasına göre sıralanır.

12-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre “Paraf bölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-) Belgenin paraf bölümünde sadece ad ve soyadı belirtilir.
B-) Elektronik ortamda hazırlanan belgel paraf, güvenli elektronik imza ile atılır.
B-) Fiziksel ortamda kullanılan paraf, kaybolmayacak ve kağıda işlemesini sağlayacak kalemle atılır.
B-) Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde paraflar, yazı alanının sonunda ve sol kenarında yer alır.

CEVAPLAR:
1-C
2-B
3-B
4-B
5-C
6-A
7-D
8-C
9-A
10-B
11-D
12-A

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı