Davaya Bakmakla Yetkili ve Görevli Mahkemeler (4483 Sayılı Kanun)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun DAVAYA BAKMAYA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME Cumhurbaşkanlığı Genel sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, Müsteşarlar ve Valiler için; YARGITAYIN İLGİLİ CEZA DAİRESİ Kaymakamlar için; İL AĞIR CEZA MAHKEMESİ Diğer Memur ve Kamu görevlileri için genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemelerdir.

Hazırlık Soruşturması Sırasında Hakim Kararının Alınmasını Gerektiren Hususlarda

Hazırlık soruşturması sırasında hakim kararının alınmasını gerektiren hususlarda; 1. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için Yargıtay’ın ilgili Ceza Dairesine, 2. Kaymakamlar için İl Asliye Ceza Mahkemesine, 3. Diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli Sulh Ceza Hakimine başvurulur.

Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler (4483 sayılı kanun)

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, Müsteşar ve Valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturmasını; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar. Kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturmasını İl Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar. Yukarıda belirtilenler dışında kalanların hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır.  

Karara Karşı İtiraz Edilecek Mahkemeler (4483)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında KanunKarara Karşı İtiraz Edilecek Mahkemeler: Aşağıdaki memur ve kamu görevlilerin itirazlarına Danıştay İkinci Dairesi bakar. 1-Bakanlar Kurulu kararı ile atananlara 2-Başbakanlık ve bakanlıklar ile merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlilerine TBMM’de görevli memurlar ve diğer kamu görevlilerine TBMM Genel Sekreteri ve yardımcılarınaCumhurbaşkanlığında […]

Başka Mercilerin Ön İncelemesinde Görevlendirilemeyecekler (4483)

Başka Mercilerin Ön İncelemesinde Görevlendirilemeyecekler

Başka Mercilerin Ön İncelemesinde Görevlendirilemeyecekler Yargı mensupları Yargı kuruluşlarında çalışanlar Askerler • Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerine sahiptir. • Bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapılabilir. • Farklı görüşler ön incelemeyi yapanlar tarafından raporda gerekçeleri ile ayrı ayrı belirtilir. • […]

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Soruşturma Açılması Kimin İznine Bağlıdır?

Soruşturma izni yetkisi; a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali, c) Bölge düzeyinde teşkilâtlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi, d) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında […]