Müdür Yardımcılığı Sınavı Karma Sorular

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI TESTLERİ(CEVAPLI) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI Soru 1:  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre resmî yazışmalarda“metin” aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru verilmiştir? a) başlıkla başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. b) ilgi ile başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. c) ilgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. d) resmî yazının tümüdür. […]

T.C. Anayasası Çalışma Notları – Soru Cevap

1.           Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 2.            Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir? 1924 Anayasası 3.            Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir? 1787 ABD anayasası 4.            Yaygın kanaate gö’re, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir? 1808 Sened-i ittifak 5.            Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir? 1982 Anayasası 6.            Yönetmeliklerin nizamnamelere, […]

Okul Müdürlüğü Mülakat Soruları

A. T.C. ANAYASASI 1. 1982 Anayasası hangi tarihte halk oyuna sunulmuş, hangi tarihte kabul edilmiştir? 07/11/1982’de halk oylaması yapılmış, 9/11/1982 de resmi gazetede yayınlanmıştır.  2. 1982 Anasasası kaç kısımdan oluşur? 7 kısımdan oluşur.  3. 1982 Anasasası ilk 4 maddesinde hangi hükümlere yer verilmiştir? 1. madde devletin şekli, 2. maddede cumhuriyetin nitelikleri, 3. maddede değiştirilmeyecek hükümler, […]