Danıştay’dan Müdür Yardımcılığı Sınavı İçin Yeni Bir Karar

MEB, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’e dayanarak 20 Mart 2016’da müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı için yönetici atama sınavı yapmıştı. Ancak, Eğitim İş tarafından açılan davada sınav konularını düzenleyen 15. madde de Atatürk İlke ve İnkılaplarının olmamasından dolayı, maddenin yürütmesi durdurulmuştur. İŞTE YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULAN MADDE Madde 15 – (1) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı […]