Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 2

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 2 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Başla Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi üniversite organları arasında yer almaz?  AYükseköğretim Kurulu BÜniversite Yönetim Kurulu CSenato DRektör Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel erkleri arasında yer almaz?  AYargı [...]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Karma Sorular

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI TESTLERİ(CEVAPLI) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI Soru 1:  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre resmî yazışmalarda“metin” aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru verilmiştir? a) başlıkla başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. b) ilgi ile başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. c) ilgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren kısımdır. d) resmî yazının tümüdür. […]

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır?AMaliye Bakanı BBaşbakan CTBMM Başkanı DCumhurbaşkanı Soru 2Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ( KİT ) özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  AKİT’ler kuruluş amaçları dışında [...]