Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri Ders Notları

HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM BECERİLERİ   I.HALKLA İLİŞKİLER             A. Halkla İlişkiler Kavramı                   1. Halkla İlişkilerin Amacı                   2. Halkla İlişkilerin Temel Özellikleri                   3. Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri      4. Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk                   5.Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk       6. Halkla İlişkilerde Araştırma Yöntemleri B. Sosyal İlişkiler ve […]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Çalışma Notları

KAMU YÖNETİMİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER (ANAYASA- MAHALLİ İDARELER  KAMU YÖNETİMİ- DEVLET TEŞKİLATI) (15 Soru Çıkacak)     *Kanuni hâkim güvencesi›başka mercilere çıkarılmama, iş ve işlemlerde sadece kanuna tabi olma *Siyasi hak ödev›18 yaşında seçme hakkı *Sendika›sosyal haktır *YAŞ, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarından dolayı hiçbir merciiye itiraz edilemez. […]

Yönetimde İnsan İlişkileri Ders Notları

İnsan ilişkileri ilgi gerektirir. İlgi, insanların en önemli gereksinmelerindendir. İşgörenler, özellikle yönetmenlerin ilgilerini beklerler. Yönetimde İnsan ilişkilerinin Tanımı Yönetimde insan ilişkileri, örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye ve iş görenlerin gereksinmelerini karşılamaya yönelik iş görenler arası etkileşimler dizisidir. Etkileşim, birbiriyle ilişki kurmak isteyen insanların karşılıklı olarak etki alış verişidir. İlişkiyi oluşturan tepkilerin bir kesimi bizden;öbür kesimi ise bunları […]