Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 4

Genel Kültür 4 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Başla Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Yurdumuzda bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?AKaradeniz BölgesiBEge BölgesiCMarmara Bölgesi DAkdeniz BölgesiSoru 2Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularına ait mimari eserlerden değildir?AAnkara - Aslanhane Camii BKonya - Karatay MedresesiCDoğubeyazıt - [...]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?AMerkez BankasınınBMaliye Bakanlığının CHazine Müsteşarlığının DSanayi BakanlığınınSoru 22015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?A186B140C177D112E156Soru 3Bir fiziki haritada Çukurova [...]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 1

Genel Kültür 1 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1IMF ile görüşmelerde muhatap hangi kurumdur?AMaliye BakanlığıBDış Ticaret MüsteşarlığıCHazine MüsteşarlığıDDPTSoru 2 Türkiye’de coğrafi bölgelerin iklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi Iğdır Ovası’nda pamuk yetiştirilmesine benzer bir durumdur?AAydın’da incir yetiştirilmesi BKonya’da buğday [...]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 3

Genel Kültür 3 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeden meydana gelmektedir. Bu üyelerden beş tanesi daimi olup, alınan kararları veto etme hakkına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu beş ülkeden biri değildir?AİngiltereBAlmanyaCÇinDFransaSoru 2Kurtuluş Savaşı’nda, Türk kuvvetleriyle savaş [...]