Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Aşağıdakilerden  hangisi, izohipslerin tanımına uyar?A İç içe kapalı yarım dairelerdir. BYeryüzü şekillerini gösteren işaretlerdir. Cİç içe kapalı birbirini kesen dairelerdir. D İç içe kapalı eş yükselti eğrileridir. Soru 2 Bazı akarsularımız ülkemizden kaynağını [...]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 1

Genel Kültür 1 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Aşağıdaki ülkelerden hangisi AB’nin para birliğine dahil değildir?ADanimarkaBHollandaCİngiltereDFransa Soru 2Aşağıdakilerin hangisinde bütün millî cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir?  ASon Osmanlı Mebusan Meclisinde BErzurum Kongresi’nde CAmasya Görüşmeleri’ndeD Sivas [...]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 3

Genel Kültür 3 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 12015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?AAyşe Kulin Bİskender Pala CMustafa KutluDSelim İleriERasim ÖzdenörenSoru 2Kıyı Kanununa göre deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları [...]