Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 4

Genel Kültür 4 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Başla Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Aşağıdakilerden hangisi Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP)ın hedeflerinden birideğildir?ABölge halkının refah düzeyini yükseltmekBYeni istihdam alanları açmakCTarıma dayalı sanayi geliştirmekDMillî park alanları oluşturmakSoru 21942-1946 yılları arasında TBMM’de Kahramanmaraş milletvekilliği yapan ve aynı [...]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden bey aşağıdakilerden hangisidir?AOsman BeyBYakup Bey CMehmet BeyDKaresi Bey Soru 2Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından biri değildir?AMevsimlerin oluşmasıBDünyanın bir tarafı karanlıkken, diğer tarafının aydınlık olmasıCCisimlerin gölge [...]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 1

Genel Kültür 1 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Türk parasındaki “YTL” ibaresi hangi tarihte “TL”ye dönüşmüştür?A 1 Ocak 2006 B1 Ocak 2009 C1 Ocak 2007D 1 Ocak 2008 Soru 2Bir ülke nüfusunun genç olması, I    Doğum oranın yüksekliği  II [...]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 3

Genel Kültür 3 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1NATO’nun merkezi aşağıdakilerden hangisidir?ABerlinBBrüksel CLondraDParisEWashingtonSoru 2Kıyı Kanununa göre deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiye ne denir?AKıyı Kenar ÇizgisiB Sahil Çizgisi C [...]