Davaya Bakmakla Yetkili ve Görevli Mahkemeler (4483 Sayılı Kanun)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun DAVAYA BAKMAYA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME Cumhurbaşkanlığı Genel sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, Müsteşarlar ve Valiler için; YARGITAYIN İLGİLİ CEZA DAİRESİ Kaymakamlar için; İL AĞIR CEZA MAHKEMESİ Diğer Memur ve Kamu görevlileri için genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemelerdir.

Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler (4483 sayılı kanun)

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, Müsteşar ve Valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturmasını; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar. Kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturmasını İl Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar. Yukarıda belirtilenler dışında kalanların hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır.  

Karara Karşı İtiraz Edilecek Mahkemeler (4483)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında KanunKarara Karşı İtiraz Edilecek Mahkemeler: Aşağıdaki memur ve kamu görevlilerin itirazlarına Danıştay İkinci Dairesi bakar. 1-Bakanlar Kurulu kararı ile atananlara 2-Başbakanlık ve bakanlıklar ile merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlilerine TBMM’de görevli memurlar ve diğer kamu görevlilerine TBMM Genel Sekreteri ve yardımcılarınaCumhurbaşkanlığında […]

4483 Sayılı Kanun Ön İnceleme ve İtiraz Süresi

Ön İncelemede Süre; Yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını bu kanun (4483) kapsamında suçun işlenildiğini öğrendiği tarihten itibaren ön inceleme dahil 30 gün içinde verir. 30 gün Zorunlu hallerde bu süre 15 günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. +15 gün İtiraz Süresi; Soruşturma izni verilmesine karşı memur veya kamu görevlisi, soruşturma izni verilmemesine karşı cumhuriyet […]

Başka Mercilerin Ön İncelemesinde Görevlendirilemeyecekler (4483)

Başka Mercilerin Ön İncelemesinde Görevlendirilemeyecekler

Başka Mercilerin Ön İncelemesinde Görevlendirilemeyecekler Yargı mensupları Yargı kuruluşlarında çalışanlar Askerler • Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerine sahiptir. • Bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapılabilir. • Farklı görüşler ön incelemeyi yapanlar tarafından raporda gerekçeleri ile ayrı ayrı belirtilir. • […]

İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler (4483 Sayılı Kanun)

4483 Sayılı Kanuna göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin, Soyut ve genel nitelikte olmaması, İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, İddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad,soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekmektedir.