2017 Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları-5.gün

2017 Müdür, Müdür Baş Yardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı mülakat sınavlarında 5.gün çıkan sorulardır. 1- 657’ye göre kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren 5 fiil sayınız. (-Habersiz 3-9 gün işe gelmemek, -amire hakaret,tehdit, çirkin sözler söylemek, -Mal bildirimi yapmamak, -Yurt dışında borçlanarak devlet itibarını sarsmak, yasak bilgi açıklamak) 2-Eski Türklerde ressama ne ad verilir? (Bedizci) 3-Kurtuluş savaşında batı […]

2017 Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları-3

2017 Müdür, Müdür Baş Yardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı mülakat sınavlarında çıkan sorulardır. 1-657 ye göre memurluktan çıkarılan memurun görevden çıkarılma süresi ( 6 ay ) 2- 222 kanununa göre ilk öğretime başlama ve bitirme yaşı kaçtır? ( 6-13) 3-Osmanlı ve haçlıların ilk savaşı ( sırpsındığı ) 4-Mustafa Kemal e başöğretmenlik hangi talimatname ile verildi ( […]

Davaya Bakmakla Yetkili ve Görevli Mahkemeler (4483 Sayılı Kanun)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun DAVAYA BAKMAYA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME Cumhurbaşkanlığı Genel sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, Müsteşarlar ve Valiler için; YARGITAYIN İLGİLİ CEZA DAİRESİ Kaymakamlar için; İL AĞIR CEZA MAHKEMESİ Diğer Memur ve Kamu görevlileri için genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemelerdir.

Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler (4483 sayılı kanun)

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, Müsteşar ve Valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturmasını; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar. Kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturmasını İl Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar. Yukarıda belirtilenler dışında kalanların hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır.  

Karara Karşı İtiraz Edilecek Mahkemeler (4483)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında KanunKarara Karşı İtiraz Edilecek Mahkemeler: Aşağıdaki memur ve kamu görevlilerin itirazlarına Danıştay İkinci Dairesi bakar. 1-Bakanlar Kurulu kararı ile atananlara 2-Başbakanlık ve bakanlıklar ile merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlilerine TBMM’de görevli memurlar ve diğer kamu görevlilerine TBMM Genel Sekreteri ve yardımcılarınaCumhurbaşkanlığında […]

4483 Sayılı Kanun Ön İnceleme ve İtiraz Süresi

Ön İncelemede Süre; Yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını bu kanun (4483) kapsamında suçun işlenildiğini öğrendiği tarihten itibaren ön inceleme dahil 30 gün içinde verir. 30 gün Zorunlu hallerde bu süre 15 günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. +15 gün İtiraz Süresi; Soruşturma izni verilmesine karşı memur veya kamu görevlisi, soruşturma izni verilmemesine karşı cumhuriyet […]

İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler (4483 Sayılı Kanun)

4483 Sayılı Kanuna göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin, Soyut ve genel nitelikte olmaması, İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, İddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad,soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekmektedir.

2017 Müdür Yardımcılığı Atamaları Nasıl Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi bir açıklama olmamasına rağmen üzerinde durulan çalışma neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı müdür yardımcılığı yazılı sınavını kaldıracak. Milli Eğitim Bakanlığı Fetöyle mücadelede sınavla atamanın sızmalara neden olabileceği endişesiyle bu sistemi uygulamaktan vazgeçme kararı aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi bir açıklama olmamasına rağmen üzerinde durulan çalışma neticesinde Milli Eğitim […]