Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 4

Genel Kültür 4 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Başla Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif ya da yavaş olması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?AEnflasyonBDeflasyon CResesyonDDevalüasyonSoru 21942-1946 yılları arasında TBMM’de Kahramanmaraş milletvekilliği yapan ve aynı zamanda “Huzur”, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” ve “Sahnenin [...]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 2

Genel Kültür 2 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesinde yer almaz?AGordionBGöreme CÇatalhöyükDPerge Soru 2Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?ASanayi BakanlığınınBMaliye Bakanlığının CMerkez BankasınınDHazine Müsteşarlığının Soru 3Aşağıdaki il merkezlerinden [...]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 1

Genel Kültür 1 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Aşağıda verilen iller, kuzeyden - güneye doğru sıralandığında en kuzeyde hangisi yer alır?  AElazığBErzincan CEskişehirDkayseriETokat Soru 2“Çile, Sonsuzluk Kervanı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi” gibi şiirlerin sahibi olan şair aşağıdakilerden hangisidir?AÜmit Yaşar Oğuzcan BNecip Fazıl [...]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür Soruları 3

Genel Kültür 3 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir?AAdalet BakanıBJandarma Genel Komutanı CBaşbakan Yardımcısı DAnayasa Mahkemesi Başkanı Soru 2Aşağıdakilerden hangisi, küçük ölçekli haritaların özelliklerinden biri değildir?AHata oranı çoktur. BOldukça geniş alanların çizimi için [...]

Okul Müdürü Nasıl Olunur

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait müdürlük görevi, öğretmenlere ikinci görev olarak verilebilmektedir. Müdür olarak görevlendirmede, adayların bazı genel ve özel şartları taşımalarının yanı sıra haklarında yapılacak değerlendirme ilegirecekleri sınav sonucunda alacakları puanlar da önem taşımaktadır. Müdür olarak görevlendirileceklerde aranan genel ve özel şartlar Kendilerine müdürlük görevi […]