1. Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar Nelerdir? Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır: a) Yükseköğretim mezunu olmak.