Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 2

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 2 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Başla Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1“Özel kanun ya da statü ile kurulmuş bulunan, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunların müessese, ortaklık ve iştirakleri ya da özel hukuki, [...]

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1 Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?AYönetmelik çıkarmakBKanun çıkarmak CTüzük çıkarmakDKanun hükmünde kararname çıkarmak Soru 2Aşağıdaki idarelerden hangisi yetki genişliği ilkesine göre yetki kullanır?  AKamu İktisadi Teşebbüsleri BBelediyelerCMerkezi idarenin [...]