Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz. Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız. Tebrikler - Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.   Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir. Soru 1Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?AHiyerarşi özelliğiBYaratıcılık CAmaç [...]

YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ Ders Notu

YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ         İnsan ilişkilerinin tanımı: Genel anlamda insan ilişkileri, İnsanların, amaçlarını gerçekleştirebilmek için bir birleri ile ve çevrelerindeki her türlü nesne ve durumlarla etkileşerek,eylemde bulunup amaçlarını gerçekleştirmeleridir. Yönetimde insan ilişkileri; Örgütün amaçlarını gerçekleştirmek,iş görenlerin ihtiyaçlarını gidermek için,çalışanları ( iş görenleri ) takım çalışması yapmaya istekli (güdülemek) kılmaktır.(Yönetimde İnsan İlişkileri Prof.Dr.İ.Ethem Başaran) Bu tanımda […]

Yönetimde İnsan İlişkileri Ders Notları

İnsan ilişkileri ilgi gerektirir. İlgi, insanların en önemli gereksinmelerindendir. İşgörenler, özellikle yönetmenlerin ilgilerini beklerler. Yönetimde İnsan ilişkilerinin Tanımı Yönetimde insan ilişkileri, örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye ve iş görenlerin gereksinmelerini karşılamaya yönelik iş görenler arası etkileşimler dizisidir. Etkileşim, birbiriyle ilişki kurmak isteyen insanların karşılıklı olarak etki alış verişidir. İlişkiyi oluşturan tepkilerin bir kesimi bizden;öbür kesimi ise bunları […]