Sınav Soruları

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
A
Tüzük çıkarmak
B
Yönetmelik çıkarmak
C
Kanun hükmünde kararname çıkarmak
D
Kanun çıkarmak
Soru 2
I İdare kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.   II Kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin eden idare, ilgili kamu görevlisine kusuru oranında rücu eder. III idarenin, hizmet kusuru bulunmayan işlem ve eyleminden doğan zararı tazmin yükümlülüğü yoktur. Buna göre, idarenin mali sorumluluğuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
I ve III
Soru 3
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ( KİT ) özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
KİT’ler Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur
B
KİT’lerin sorumlulukları sınırsızdır
C
KİT’ler kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar
D
KİT’lerin tüzel kişilikleri vardır
Soru 4
İllerde bulunan aşağıdaki kurumlardan hangisi valiliğe bağlı değildir?
 
A
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
B
İl Sağlık Müdürlüğü
C
Defterdarlık
D
İl Askerlik Şubesi
Soru 5
“……..ilkesi, Devlet organlar arasında üstünlük   sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Atatürk Milliyetçiliği
B
Güçler ayrılığı
C
Laik devlet
D
Sosyal Devlet
Soru 6
İdare hukukuna göre, aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir?
 
A
Köy yönetimi
B
Sosyal güvenlik yönetimi
C
Belediye yönetimi
D
İl özel idaresi yönetimi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi idarenin yetkilerinden biri değildir?
A
İdarenin düzenleme yetkisi
B
İdarenin yargılama yetkisi
C
İdarenin ceza verme yetkisi
D
İdarenin takdir yetkisi
Soru 8
“İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
A
Danıştay Kanunu
B
Anayasa
C
Sayıştay Kanunu
D
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi mülki idare çeşididir?
A
Köy idaresi
B
İl özel idaresi
C
İl idaresi
D
Belediyeler
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz?
 
A
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
B
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
C
Rekabet Kurumu Başkanlığı
D
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 11
Aşağıdaki idarelerden hangisi yetki genişliği ilkesine göre yetki kullanır?
 
A
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
B
Merkezi idarenin taşra teşkilatı
C
Belediyeler
D
Merkezi idare
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık yardımcı birimi değildir?
 
A
Teknik İşler Daire Başkanlığı
B
Personel Genel Müdürlüğü
C
Eğitim Daire Başkanlığı
D
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
E
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Soru 13
Vali, ilde bulunan aşağıdaki yerlerden hangisini teftiş edemez?
 
A
Köy idaresi
B
Belediye
C
Özel idare
D
Adliye
Soru 14
Aşağıdaki idari birimlerden hangisi merkezi idare içerisinde yer alır?
 
A
Rekabet Kurulu
B
Devlet Denetleme Kurulu
C
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
D
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
Soru 15
Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı, ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine aşağıdakilerden hangilerinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur?  
A
Maliye Bakanlığı — Kalkınma Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı — Maliye Bakanlığı
C
Devlet Personel Başkanlığı — Başbakanlık
D
Kalkınma Bakanlığı — Devlet Personel Baş kanlığı
Soru 16
İdare ile özel kişinin yapmış olduğu ve bir malın alımına yönelik sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisinde giderilir?
A
Uyuşmazlık Mahkemesi
B
Adli yargı
C
İdari yargı
D
Sayıştay
Soru 17
Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
Yasamanın keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
B
Yargının keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
C
Suç ve cezanın sadece kanunla yaratılmasını amaçlar.
D
Yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
Soru 18
Özellik gösteren bakanlıklarda, aşağıdaki birimlerden hangisi, genel müdürlük şeklinde teşkilâtlandırılabilir?  
A
İdarî ve Malî İşler
B
Denetim
C
Danışma
D
Personel
Soru 19
Kamuda çalıştırılan ancak özel hukuk hükümlerine tabi olan kamu görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
İşçiler
B
Geçici görevliler
C
Sözleşmeliler
D
Memurlar
Soru 20
Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır?
A
Maliye Bakanı
B
Başbakan
C
Cumhurbaşkanı
D
TBMM Başkanı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı