Sınav Soruları

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
Suç ve cezanın sadece kanunla yaratılmasını amaçlar.
B
Yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
C
Yargının keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
D
Yasamanın keyfiliğini önlemeyi amaçlar.
Soru 2
Özellik gösteren bakanlıklarda, aşağıdaki birimlerden hangisi, genel müdürlük şeklinde teşkilâtlandırılabilir?  
A
Denetim
B
İdarî ve Malî İşler
C
Danışma
D
Personel
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi idarenin yetkilerinden biri değildir?
A
İdarenin ceza verme yetkisi
B
İdarenin düzenleme yetkisi
C
İdarenin takdir yetkisi
D
İdarenin yargılama yetkisi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi mülki idare çeşididir?
A
Belediyeler
B
İl özel idaresi
C
İl idaresi
D
Köy idaresi
Soru 5
“İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
A
Danıştay Kanunu
B
İdari Yargılama Usulü Kanunu
C
Anayasa
D
Sayıştay Kanunu
Soru 6
Aşağıdaki idarelerden hangisi yetki genişliği ilkesine göre yetki kullanır?
 
A
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
B
Belediyeler
C
Merkezi idare
D
Merkezi idarenin taşra teşkilatı
Soru 7
İdare hukukuna göre, aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir?
 
A
Belediye yönetimi
B
Köy yönetimi
C
İl özel idaresi yönetimi
D
Sosyal güvenlik yönetimi
Soru 8
Kamuda çalıştırılan ancak özel hukuk hükümlerine tabi olan kamu görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
İşçiler
B
Geçici görevliler
C
Sözleşmeliler
D
Memurlar
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz?
 
A
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
B
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
D
Rekabet Kurumu Başkanlığı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık yardımcı birimi değildir?
 
A
Teknik İşler Daire Başkanlığı
B
Personel Genel Müdürlüğü
C
Eğitim Daire Başkanlığı
D
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
E
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Soru 11
I İdare kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.   II Kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu davranışlarından doğan zararı tazmin eden idare, ilgili kamu görevlisine kusuru oranında rücu eder. III idarenin, hizmet kusuru bulunmayan işlem ve eyleminden doğan zararı tazmin yükümlülüğü yoktur. Buna göre, idarenin mali sorumluluğuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A
I ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
Soru 12
İdare ile özel kişinin yapmış olduğu ve bir malın alımına yönelik sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisinde giderilir?
A
Sayıştay
B
İdari yargı
C
Uyuşmazlık Mahkemesi
D
Adli yargı
Soru 13
İllerde bulunan aşağıdaki kurumlardan hangisi valiliğe bağlı değildir?
 
A
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
B
İl Askerlik Şubesi
C
Defterdarlık
D
İl Sağlık Müdürlüğü
Soru 14
“……..ilkesi, Devlet organlar arasında üstünlük   sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Laik devlet
B
Atatürk Milliyetçiliği
C
Sosyal Devlet
D
Güçler ayrılığı
Soru 15
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ( KİT ) özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A
KİT’lerin tüzel kişilikleri vardır
B
KİT’lerin sorumlulukları sınırsızdır
C
KİT’ler Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur
D
KİT’ler kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
A
Tüzük çıkarmak
B
Kanun çıkarmak
C
Kanun hükmünde kararname çıkarmak
D
Yönetmelik çıkarmak
Soru 17
Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır?
A
Başbakan
B
Cumhurbaşkanı
C
Maliye Bakanı
D
TBMM Başkanı
Soru 18
Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı, ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine aşağıdakilerden hangilerinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur?  
A
Kalkınma Bakanlığı — Devlet Personel Baş kanlığı
B
İçişleri Bakanlığı — Maliye Bakanlığı
C
Maliye Bakanlığı — Kalkınma Bakanlığı
D
Devlet Personel Başkanlığı — Başbakanlık
Soru 19
Vali, ilde bulunan aşağıdaki yerlerden hangisini teftiş edemez?
 
A
Özel idare
B
Belediye
C
Köy idaresi
D
Adliye
Soru 20
Aşağıdaki idari birimlerden hangisi merkezi idare içerisinde yer alır?
 
A
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
B
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
C
Devlet Denetleme Kurulu
D
Rekabet Kurulu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı