Deneme Sınavları

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 1

Yönetimde Etik Deneme Soruları 1

Tebrikler - Yönetimde Etik Deneme Soruları 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kamu görevlilerinin mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlardan talep ettikleri bilgileri ilgili kişi ve kuruluşlar en geç kaç gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler?
A
15
B
7
C
45
D
60
E
30
Soru 2
İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?
A
Kural Etiği
B
Amaçlanan Sonuç Etiği
C
Toplumsal Sözleşme Etiği
D
Sosyal Yaşam Etiği
E
Kişisel etik
Soru 3
“Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar” olarak tanımlanan kavram hangisidir?
A
Etik
B
Ahlak
C
İlke
D
Etik İkilem
E
Mesleki Etik
Soru 4
“Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir. Eylem bireyin vicdanına huzur veriyor mu? sorusuna yanıt aranır. Buber tarafından savunulmuştur.” Yukarıda sözü edilen etik sistem hangisidir?
A
Sosyal Yaşam Etiği
B
Toplumsal Sözleşme Etiği
C
Amaçlanan Sonuç Etiği
D
Kural Etiği
E
Kişisel Etik
Soru 5
“Etik değerler” sorunu nasıl çözülür?
A
Şartlandırılarak
B
Eğitimle
C
Temrin yapılarak
D
Zorlayarak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Yönetimde etik dışı davranışlardan değildir?
 
A
Dedikodu
B
Yolsuzluk
C
Alt kültür
D
Ayrımcılık
Soru 7
Kamu görevlilerinin gerçek veya tüzel kişilere karşı aşağıdaki hangi muamele ve uygulamaları hizmet kayırmacılığı olarak nitelendirilmez?
 
A
Öncelik vermek
B
Tarafsız olmak
C
Eşit mesafede olmamak
D
Ayrıcalık göstermek
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeler arasında sayılamaz?
A
Güvenirlik
B
Yasallık
C
Tarafsızlık
D
Mesleğe bağlılık
E
Başarılılık
Soru 9
Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili olan kurum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
B
Devlet Personel Başkanlığı
C
Maliye Bakanlığı
D
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
Soru 10
İnsanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz değerlere, ilkelere ve standartlara ne ad verilir?
A
Ahlak
B
Kanun
C
Etik
D
Gelenek
Soru 11
Bir eylemin ahlaki doğruluğunun, kişinin vicdanı tarafından belirlenmesi hangi etik sistemi temsil eder?
 
A
Kurumsal etik
B
Normatif etik
C
Sosyal yaşama etiği
D
Kişisel etik
Soru 12
I- Yazılı dilekçe II- Elektronik posta III- Tutanağa geçirilen sözlü başvuru Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ya da etik komisyonlarına yapılabilecek başvuru biçimleri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 13
Kamu yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kamu hizmetlerinin maliyetini artırır.
B
Ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirir.
C
Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltir.
D
Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere yol gösterir.
E
Kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik eder.
Soru 14
İki veya daha fazla yarışan değerin, çatışma hâlinde olmasına ne ad verilir?
A
Bürokratik Sabotaj
B
Etik kod
C
Etik İkilem
D
Yozlaşma
E
Bürokratik Oligarşi
Soru 15
"Kamu görevlileri, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler"   Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir?
A
Dürüstlük ve tarafsızlık
B
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
C
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
D
Amaç ve misyona bağlılık
E
Hediye alma
Soru 16
“Bir kamu görevine atamada aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan ve yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birinin tercih edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.” Yukarıdaki durum, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Etik ikilem
B
Adam kayırmacılığı
C
Saydamlık ve katılımcılık
D
Kişilik çatışması
E
Hizmet kayırmacılığı
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi meslek etiğinin ana fikirlerinden birisidir?
A
Dürüstlük
B
Muhakeme etme
C
Haksız rekabetin önlenmesi ve meslek onuru­nun yükseltilmesi
D
Tarafsızlık
Soru 18
Kamuda yapılan yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalarda, aşağıdakilerden hangisine en çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Tasarruf
B
Açıklık
C
Çabukluk
D
Gizlilik
Soru 19
“Doğal güzelliği ve tarihi niteliği olan bir yere köprü veya baraj yapılması ile ilgili bir kararın verilmesi durumunda, bazı vatandaşlar trafiğin rahatlayacağını ya da elektrik üretimine katkı sağlayacağını düşünerek karardan memnun olabilecek; bazıları ise çevreyi olumsuz etkileyeceğini düşünerek karara karşı çıkabilecektir.”örneği, aşağıdaki etik ikilem ifadelerinden hangisi ile ilgilidir?
 
A
“En iyi”ler arasında bir seçim yapmak durumu.
B
Farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesi durumu.
C
Tatmin edici olmayan seçenekler arasından, diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumu.
D
Olumsuz iki seçenekten birisinin seçilmesi durumu.
E
Kararın muhtemel sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız etkilenmeleri durumu.
Soru 20
Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
2004 yılında kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 11 üyeden oluşur.
B
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermek.
C
Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemekle yetkilidir.
D
Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemekle yetkilidir.
E
5176 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında cumhurbaşkanı ve milletvekilleri ve bakanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve üniversite mensupları hakkında etik denetim yapabilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı