Deneme Sınavları

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 1

Yönetimde Etik Deneme Soruları 1

Tebrikler - Yönetimde Etik Deneme Soruları 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Yazılı dilekçe II- Elektronik posta III- Tutanağa geçirilen sözlü başvuru Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ya da etik komisyonlarına yapılabilecek başvuru biçimleri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 2
Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemekle yetkilidir.
B
2004 yılında kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 11 üyeden oluşur.
C
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermek.
D
5176 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında cumhurbaşkanı ve milletvekilleri ve bakanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve üniversite mensupları hakkında etik denetim yapabilir.
E
Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemekle yetkilidir.
Soru 3
“Doğal güzelliği ve tarihi niteliği olan bir yere köprü veya baraj yapılması ile ilgili bir kararın verilmesi durumunda, bazı vatandaşlar trafiğin rahatlayacağını ya da elektrik üretimine katkı sağlayacağını düşünerek karardan memnun olabilecek; bazıları ise çevreyi olumsuz etkileyeceğini düşünerek karara karşı çıkabilecektir.”örneği, aşağıdaki etik ikilem ifadelerinden hangisi ile ilgilidir?
 
A
Tatmin edici olmayan seçenekler arasından, diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumu.
B
Farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesi durumu.
C
Kararın muhtemel sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız etkilenmeleri durumu.
D
“En iyi”ler arasında bir seçim yapmak durumu.
E
Olumsuz iki seçenekten birisinin seçilmesi durumu.
Soru 4
“Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar” olarak tanımlanan kavram hangisidir?
A
Ahlak
B
Mesleki Etik
C
Etik İkilem
D
Etik
E
İlke
Soru 5
“Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir. Eylem bireyin vicdanına huzur veriyor mu? sorusuna yanıt aranır. Buber tarafından savunulmuştur.” Yukarıda sözü edilen etik sistem hangisidir?
A
Kural Etiği
B
Toplumsal Sözleşme Etiği
C
Kişisel Etik
D
Sosyal Yaşam Etiği
E
Amaçlanan Sonuç Etiği
Soru 6
“Bir kamu görevine atamada aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan ve yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birinin tercih edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.” Yukarıdaki durum, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Hizmet kayırmacılığı
B
Kişilik çatışması
C
Saydamlık ve katılımcılık
D
Etik ikilem
E
Adam kayırmacılığı
Soru 7
İki veya daha fazla yarışan değerin, çatışma hâlinde olmasına ne ad verilir?
A
Yozlaşma
B
Etik İkilem
C
Bürokratik Oligarşi
D
Etik kod
E
Bürokratik Sabotaj
Soru 8
Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili olan kurum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisidir?
A
Maliye Bakanlığı
B
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
C
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
D
Devlet Personel Başkanlığı
Soru 9
“Etik değerler” sorunu nasıl çözülür?
A
Şartlandırılarak
B
Zorlayarak
C
Temrin yapılarak
D
Eğitimle
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeler arasında sayılamaz?
A
Mesleğe bağlılık
B
Başarılılık
C
Güvenirlik
D
Tarafsızlık
E
Yasallık
Soru 11
Bir eylemin ahlaki doğruluğunun, kişinin vicdanı tarafından belirlenmesi hangi etik sistemi temsil eder?
 
A
Normatif etik
B
Kişisel etik
C
Sosyal yaşama etiği
D
Kurumsal etik
Soru 12
Kamu yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirir.
B
Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere yol gösterir.
C
Kamu hizmetlerinin maliyetini artırır.
D
Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltir.
E
Kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik eder.
Soru 13
Kamuda yapılan yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalarda, aşağıdakilerden hangisine en çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Çabukluk
B
Tasarruf
C
Açıklık
D
Gizlilik
Soru 14
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kamu görevlilerinin mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlardan talep ettikleri bilgileri ilgili kişi ve kuruluşlar en geç kaç gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler?
A
15
B
45
C
7
D
60
E
30
Soru 15
İnsanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz değerlere, ilkelere ve standartlara ne ad verilir?
A
Kanun
B
Ahlak
C
Gelenek
D
Etik
Soru 16
"Kamu görevlileri, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler"   Yukarıdaki ifade Kamu Görevlileri Etik Kurulu yönetmeliğinin hangi maddesi kapsamına girmektedir?
A
Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
B
Hediye alma
C
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
D
Dürüstlük ve tarafsızlık
E
Amaç ve misyona bağlılık
Soru 17
İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?
A
Kişisel etik
B
Toplumsal Sözleşme Etiği
C
Amaçlanan Sonuç Etiği
D
Kural Etiği
E
Sosyal Yaşam Etiği
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Yönetimde etik dışı davranışlardan değildir?
 
A
Ayrımcılık
B
Dedikodu
C
Alt kültür
D
Yolsuzluk
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi meslek etiğinin ana fikirlerinden birisidir?
A
Tarafsızlık
B
Muhakeme etme
C
Dürüstlük
D
Haksız rekabetin önlenmesi ve meslek onuru­nun yükseltilmesi
Soru 20
Kamu görevlilerinin gerçek veya tüzel kişilere karşı aşağıdaki hangi muamele ve uygulamaları hizmet kayırmacılığı olarak nitelendirilmez?
 
A
Ayrıcalık göstermek
B
Öncelik vermek
C
Tarafsız olmak
D
Eşit mesafede olmamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı