Sınav Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Tebrikler - Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
B
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
C
İş görenleri yönetime katmak
D
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
E
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?
A
Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür.
B
Liderlik, İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir
C
Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur.
D
Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı ele geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.
E
Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz?  
A
Planlama
B
Denetim
C
Örgütleme
D
İletişim
E
Yöneltme
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonla­rından değildir?
A
Koordinasyon
B
Planlama
C
Yöneltme
D
Eğitim
Soru 5
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün türleri
B
Örgütün amaçları
C
Örgütün işleyişi
D
Örgütün yapısı
Soru 6
“İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uzmanlaşma Bölümleme
B
Uzmanlaşma
C
Örgütleme
D
İşbölümü
E
Hakkaniyet
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?
A
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
B
İnisiyatif alabilme
C
Personelden daha çok çalışma
D
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
E
Hep son sözü söyleyen olma
Soru 8
Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?, nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütleme
B
Denetim
C
Planlama
D
Yöneltme
Soru 9
Kalite nedir?
A
Uygunsuzluktur.
B
Modeldir.
C
Defolu mal veya hizmettir.
D
Müşteri memnuniyetidir.
Soru 10
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yönetim birliği ilkesi
B
Yönetim alanı ilkesi
C
Merkezileşme ilkesi
D
Kumanda birliği ilkesi
E
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
Soru 11
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?
A
Planlama
B
Yöneltme
C
Yönetim
D
Denetim
Soru 12
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?
A
Etkileyici güç
B
Yasal güç
C
Zorlayıcı güç
D
Uzmanlık gücü
E
Benzeşim Gücü
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?
A
Uçarı
B
Uzlaşmacı
C
Engelleyici
D
Açıklayıcı
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?
A
Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi
B
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
C
Çalışanların işten ayrılma nedenleri
D
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
E
Yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?
A
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
B
Başkalarını yönetme arzusu
C
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
D
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
Soru 16
Astlara talimat verme, görev verme amacıyla yapılan toplantılara ne denir?
A
Koordinasyon toplantısı
B
Kurul toplantısı
C
Mesleki toplantı
D
Emir toplantısı
Soru 17
Başarılı bir ekipte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Her üye birçok alanda uzmanlaşmıştır.
B
Grup amiri yeteneklidir, iş birliği istemez.
C
Ekip, üyelerin kendilerini iyi hissettikleri bir ortama sahiptir.
D
Üye hedef ve görüşü ile ekibin hedef ve görüşü farklılaşır.
E
Ekip, takım oyunu sayesinde içten ve dıştan gelecek yeni fikirlere ve gelişime kapalıdır.
Soru 18
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Frederick Taylor
B
Henri Fayol
C
Elton mayo
D
Adam Smith
E
Max Weber
Soru 19
Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Komuta Birliği
B
Yönetim Birliği
C
Yönetim (kontrol) Alanı
D
Hiyerarşi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?
A
Rüşvet
B
Dedikodu
C
Görevi kötüye kullanma
D
Kayırmacılık
Soru 21
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?
A
İşbirliği Özelliği
B
Amaç özelliği
C
Hiyerarşi özelliği
D
Yaratıcılık
E
İş bölümü
Soru 22
Yöneticiler astlarına ne yapacakları, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda yazılı veya sözlü olarak talimat verir. Yönetici astlarını iç ve dış yollarla olmak üzere iki şekilde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi dış yollarla etkileme şeklidir?
A
Hizmet içinde yetiştirilmesi
B
Astların karar sürecine katılması
C
Bireysel ihtiyaçların karşılanması
D
Örgütün ve kararların benimsetilmesi
Soru 23
Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir?
A
Güç kaynakları
B
Güç konusu
C
Yetki göçerimi
D
Sorumluluk dağılımı
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilerine örnek gösterilebilir?  
A
Genel Müdür Yardımcısı
B
İnsan Kaynakları Müdürü
C
Müsteşar Yardımcısı
D
Genel Müdür
Soru 25
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A
R. Owen
B
A. Smith
C
M. Weber
D
F. Taylor
E
H. Fayol
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
A
Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine yöneliktir
B
İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme çabasıdır
C
Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir
D
Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar
Soru 27
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fonksiyonel Yetki
B
Rasyonel Yetki
C
Komuta Yetki
D
Karizmatik Yetki
E
Kurmay Yetki
Soru 28
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Bürokratik sabotaj
B
Hiyerarşik denetim
C
Bürokratik oligarşi
D
Bürokratik vesayet
E
Yetki genişliği
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?
A
İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir.
B
Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.
C
İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.
D
Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.
E
Amaçlara bağlılık, insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi motive edici öğelere bağlıdır.
Soru 30
Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasına yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır?
A
Fayol
B
Taylor
C
French ve Raven
D
M. Weber
E
Mc Gregor
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı