Sınav Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları

Tebrikler - Yönetimde İnsan İlişkileri Test Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken temel becerilerden biridir?
A
İnisiyatif alabilme
B
Saldırgan davranış kalıbı içinde olma
C
Çalışanların düşüncesine önem vermeme
D
Hep son sözü söyleyen olma
E
Personelden daha çok çalışma
Soru 2
Bir Yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Komuta Birliği
B
Hiyerarşi
C
Yönetim Birliği
D
Yönetim (kontrol) Alanı
Soru 3
Başarılı bir ekipte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Ekip, takım oyunu sayesinde içten ve dıştan gelecek yeni fikirlere ve gelişime kapalıdır.
B
Her üye birçok alanda uzmanlaşmıştır.
C
Ekip, üyelerin kendilerini iyi hissettikleri bir ortama sahiptir.
D
Üye hedef ve görüşü ile ekibin hedef ve görüşü farklılaşır.
E
Grup amiri yeteneklidir, iş birliği istemez.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?
A
Amaçlara bağlılık, insanların kişilik ihtiyaçlarının karşılanması gibi motive edici öğelere bağlıdır.
B
Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.
C
İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.
D
Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir.
E
İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de öğrenir.
Soru 5
Astlara talimat verme, görev verme amacıyla yapılan toplantılara ne denir?
A
Koordinasyon toplantısı
B
Mesleki toplantı
C
Kurul toplantısı
D
Emir toplantısı
Soru 6
Yönetimde 5N1K yani ne?, nerede?, ne zaman?, nasıl?, niçin? ve kim? tarafından yapılacak sorularına cevap oluşturan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yöneltme
B
Denetim
C
Planlama
D
Örgütleme
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
A
İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme çabasıdır
B
Çevresel tehdit ve fırsatları belirlemeye yöneliktir
C
Kısa vadeli planların gerçekleştirilmesine yöneliktir
D
Kıt kaynakların etkin kullanımını amaçlar
Soru 8
Yönetimde ast-üst ilişkisi, yönetimin aşağıdaki hangi özelliklerinden biridir?
A
İş bölümü
B
Amaç özelliği
C
Yaratıcılık
D
İşbirliği Özelliği
E
Hiyerarşi özelliği
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonları arasında yer almaz?  
A
Denetim
B
Yöneltme
C
İletişim
D
Planlama
E
Örgütleme
Soru 10
Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
B
İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
C
İş görenleri takım çalışması yerine bireysel çalışmaya teşvik etmek
D
İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
E
İş görenleri yönetime katmak
Soru 11
Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyetti aşağıdaki tanımlardan hangisinde verilmiştir?
A
Denetim
B
Yönetim
C
Yöneltme
D
Planlama
Soru 12
Kalite nedir?
A
Müşteri memnuniyetidir.
B
Defolu mal veya hizmettir.
C
Uygunsuzluktur.
D
Modeldir.
Soru 13
Yöneticiler astlarına ne yapacakları, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda yazılı veya sözlü olarak talimat verir. Yönetici astlarını iç ve dış yollarla olmak üzere iki şekilde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi dış yollarla etkileme şeklidir?
A
Örgütün ve kararların benimsetilmesi
B
Astların karar sürecine katılması
C
Bireysel ihtiyaçların karşılanması
D
Hizmet içinde yetiştirilmesi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı destekle­yen rollerdendir?
A
Uzlaşmacı
B
Açıklayıcı
C
Uçarı
D
Engelleyici
Soru 15
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaş­mak için kurulmuş toplumsal yapılardır. Bu yapılara gerçek niteliklerini öncelikle kazandı­ran aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örgütün amaçları
B
Örgütün işleyişi
C
Örgütün yapısı
D
Örgütün türleri
Soru 16
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A
Hiyerarşik denetim
B
Bürokratik oligarşi
C
Yetki genişliği
D
Bürokratik vesayet
E
Bürokratik sabotaj
Soru 17
“İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hakkaniyet
B
Örgütleme
C
Uzmanlaşma Bölümleme
D
Uzmanlaşma
E
İşbölümü
Soru 18
Yetki türlerini geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç grupta ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A
H. Fayol
B
F. Taylor
C
R. Owen
D
A. Smith
E
M. Weber
Soru 19
Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi güç kaynaklarının açıklanmasına yapmış olduğu beşli sınıflandırma ile katkı sağlamıştır?
A
Fayol
B
Mc Gregor
C
Taylor
D
M. Weber
E
French ve Raven
Soru 20
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elton mayo
B
Max Weber
C
Henri Fayol
D
Adam Smith
E
Frederick Taylor
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde yozlaşmanın göstergesi sayılamaz?
A
Dedikodu
B
Kayırmacılık
C
Görevi kötüye kullanma
D
Rüşvet
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi örgütün var oluş nedenlerinden birisi olamaz?
A
Toplumsal sorunların çözülmesi zorunluluğu
B
Başkalarını yönetme arzusu
C
Toplum üyelerinin iş birliği yapma zorunluluğu
D
Toplumsal ihtiyaçlar varlığı
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilerine örnek gösterilebilir?  
A
Genel Müdür Yardımcısı
B
İnsan Kaynakları Müdürü
C
Genel Müdür
D
Müsteşar Yardımcısı
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?
A
Çalışanların işten ayrılma nedenleri
B
Yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri
C
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
D
Çalışanların işe devamsızlık nedenleri
E
Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi
Soru 25
Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir?
A
Güç konusu
B
Yetki göçerimi
C
Sorumluluk dağılımı
D
Güç kaynakları
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonla­rından değildir?
A
Koordinasyon
B
Eğitim
C
Planlama
D
Yöneltme
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi liderliğin doğru bir tanımı değildir?
A
Liderlik, amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür.
B
Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı ele geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.
C
Liderlik, İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir
D
Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür.
E
Liderlik sadece doğuştan gelen özellikler topluluğudur.
Soru 28
Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rasyonel Yetki
B
Fonksiyonel Yetki
C
Kurmay Yetki
D
Komuta Yetki
E
Karizmatik Yetki
Soru 29
Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir?
A
Benzeşim Gücü
B
Uzmanlık gücü
C
Zorlayıcı güç
D
Yasal güç
E
Etkileyici güç
Soru 30
“Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması” nı ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kumanda birliği ilkesi
B
Yönetim alanı ilkesi
C
Yönetim birliği ilkesi
D
Merkezileşme ilkesi
E
Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
Son
Geri dön

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı